Skip to main content

Möte på Malta med människan i fokus

Nyhet   •   Apr 11, 2019 12:29 CEST

Det är naturligt att diskutera personcentrerad vård med andra forskare eftersom vi håller på att göra om hela sjuksköterskeutbildningen på högskolan med fokus på just detta, menar Atika Khalaf, just hemkommen från ett internationellt möte på Malta.

Högskolan Kristianstad har något unikt att komma med, när det gäller tankarna kring personcentrerad vård. Det menar universitetslektor Atika Khalaf, som just kommit hem från ett internationellt kunskapsutbyte på Malta.

I Europa finns bortåt en miljon människor som fötts med läpp- och gomspalt. Långt fler berörs, och många familjer tvingas kämpa mot fördomar och okunskap som ofta dyker upp i bemötandet av personer med avvikande utseende.

I slutet av mars samlades ett fyrtiotal internationella forskare och sjukvårdspersonal från tjugo länder i Maltas huvudstad Valetta för att byta kunskap och erfarenhet inom ramen för ECCE, European Cleft and Cranofacial Initiative for Equality in Care, som är finansierat genom Europeiska Unionen.

En av de självskrivna deltagarna var biträdande professor Martin Persson från Högskolan Kristianstad, som leder projektet, och som under de senaste tjugo åren forskat inom detta område och dess konsekvenser. Men högskolan representerades också av Atika Khalaf, universitetslektor i hälsovetenskap, vars främsta utgångspunkt var synsättet med personcentrerad vård.

– Patienter med läpp- och gomspalt är ett tydligt exempel på hur vården bör utgå från individen och dess behov. Många av dem känner sig exponerade och upplever att de ofta betraktas som en diagnos, och inte som en människa.

De tre dagarna på Malta blev långa och intensiva, där deltagarna förväntades arbeta aktivt med en rad frågeställningar.

– Läpp- och gomspalt är ett hälsoproblem som förekommer överallt i världen. Just därför är det viktigt med kunskapsutbyte över gränserna för att kunna bredda och utveckla vården, säger Atika Khalaf.

Ambassadörer för ett nytt synsätt

Hennes eget mål var att bidra med ett nordiskt perspektiv, där man betonar vikten av att låta individens behov stå i centrum.

– Här hemma pratas det mycket om personcentrerad vård. Men så sitt jag vet är Högskolan Kristianstad det enda lärosätet som gjort om hela sjuksköterskeutbildningen utifrån ett personcentrerat förhållningssätt. Vi tar första steget, men kan förhoppningsvis bidra till att fler anpassar sitt lärande och arbetssätt så att det utgår från den enskilda människan.

Tanken är egentligen inte ny. När Atika Khalaf själv läste till sjuksköterska för ett tjugotal år sedan diskuterade man patienternas delaktighet. Men på senare år har personcentrerad vård blivit ett mer etablerat begrepp.

– Och så snart man får en benämning är det lättare att prata om det och omsätta det i praktiken. Jag märker det bland våra studenter, att de verkligen tagit till sig detta. När de sedan kommer ut i arbetslivet kommer de definitivt att bli ambassadörer för detta synsätt, att alla patienter har rätt att ha inflytande på riktigt.

Under det gångna mötet på Malta kunde hon konstatera att tankarna kring delaktighet slagit rot även här. Flera av de inbjudna föreläsarna hade egen erfarenhet av läpp- och gomspalt.

– Detta är definitivt något jag tar med mig; påminnelsen om hur viktigt det är att den som det verkligen handlar om ska känna sig delaktig. Vi fick bland annat lyssna till en man, som i barndomen fått höra att han troligen skulle få språksvårigheter i livet på grund av sin läpp- och gomspalt. Nu stod han och talade tre språk flytande. Det var magiskt.

Text och foto: Kerstin Weman Thornell

Mer information om det europeiska samarbetet finns på

www.cost.eu/actions/CA16234/#tabs|Name:overview

www.ecce.nu

Stort intresse för konferens om ansiktsmissbildningar

Nytt EU-projekt ska hjälpa personer med negativ kroppsuppfattning