Skip to main content

​Ny forskning: Våren har blivit både varmare och grönare

Pressmeddelande   •   Jun 07, 2017 08:15 CEST

Björkens löv spricker drygt 16 dagar tidigare nu jämfört med för hundra år sedan.

Björkens vinternakna kvistar skiftar i grönt allt tidigare i södra Sverige. Under det senaste seklet har temperaturen stigit med två grader vilket fått björkens löv att slå ut drygt sexton dagar tidigare än vid 1800-talets slut. Men hur reagerar lövträden när medeltemperaturen höjs och löven spricker allt tidigare, och vad får det för konsekvenser? Det har landskapsvetaren Robert Andersson tittat närmare på i sitt examensarbete från Högskolan Kristianstad.

När björken får musöron är våren här på allvar och många njuter av trädens skira grönska. Få är dock medvetna om att lövsprickningen sker allt tidigare på året och att det får konsekvenser för flora och fauna. Robert Andersson, som studerar på Landskapsvetarprogrammet vid Högskolan Kristianstad, har i sitt examensarbete studerat temperatur och lövsprickning genom att jämföra historiska data från perioden mellan 1873 och 1923 med den nutida från perioden 2008–2016. Han har närstuderat fyra sydliga län: Halland, Kronoberg, Jönköping och Kalmar.

– Tidigare har det gjorts liknande fenologiska* studier över större områden, men det intressanta är att fånga in lokala förändringar och det har aldrig gjorts i dessa län. På en del ställen längs ostkusten var skillnaderna otroligt stora, säger Robert Andersson.

Även om han redan anat ett visst samband, var resultaten slående: Under det senaste seklet har temperaturen stigit med två grader. Samtidigt slår ekens löv ut i genomsnitt elva dagar tidigare, och björkens löv blir synliga drygt sexton dagar tidigare än vid 1800-talets slut. Många olika faktorer kan spela in, som nederbörd och datum för sista frosten. Ändå tycks det finnas starka kopplingar mellan just lövsprickning och ökad medeltemperatur.

– En allt tidigare vår kan ha negativ påverkan på ekologin. En lövsprickning i otakt kan bli ödesdigert för förekomsten av exempelvis fjärilslarver, vilket i sin tur gör att maten till de nykläckta fågelungarna uteblir.

* Fenologi är läran om naturens skiftningar.

Fenologisk studie av björk (Betula alba) och ek (Quercus robur) – En regional jämförelse av historiska och nutida fenologi- och temperaturdata

Bilder finns fria att använda längre ner

Längre version av pressmeddelandet finns här

Kontakt: Robert Andersson, landskapsvetare, 0702-29 99 25, rmgranit@hotmail.se.

Vid Högskolan Kristianstad (HKR) läser cirka 13 500 studenter vid något av högskolans 48 program eller 400 kurser. Högskolan Kristianstad är unik i landet genom att samtliga programutbildningar på grundnivå och merparten av programmen på avancerad nivå innehåller minst fem veckors verksamhetsförlagd utbildning (VFU).