This web page requires JavaScript to be enabled.

JavaScript is an object-oriented computer programming language commonly used to create interactive effects within web browsers.

How to enable JavaScript?

Taxiföretag tjänar både tid och pengar på datastudenters mobilapp

Pressmeddelande -

Taxiföretag tjänar både tid och pengar på datastudenters mobilapp

Fyra datateknikstudenter på Högskolan Kristianstad har gjort en taxi-applikation som både sparar tid, pengar och miljö. Appen visar chaufförerna var kunderna finns och när det är flest körningar.

De fyra högskoleingenjörsstudenterna i datateknik – Johan Nordström, Thommie Jönsson, Eric Karlsson och Michael Törnberg – har i samarbete med det Malmöbaserade IT-konsultföretaget Avenda utvecklat en applikation för mobiltelefoner som gör det lättare för taxiförare att få körningar. Systemet ska användas av Avendas kund TaxiCaller Nordic AB.

– Idag används TaxiCallers taximjukvara av ett antal bolag i Malmö, Lund, Karlstad, Örebro och Visby och det är främst dessa som nu får möjlighet att använda denna nya applikationstjänst, berättar beställaren Lauri Piitulainen från Avenda.

Applikationen är ett komplement och hjälpmedel för taxichaufförer att stå på rätt plats vid rätt tid för att kunna köra så effektivt som möjligt.

– Appen är en guide för taxichaufförer att se var det finns flest potentiella kunder men uppbyggnadsprincipen går även att använda i andra sammanhang, berättar de fyra kurskamraterna, som går sjätte och sista terminen på programmet Högskoleingenjör Datateknik på HKR campus Hässleholm.

När Avenda i höstas kom med det aktuella förslaget på projektarbete inför den verksamhetsförlagda utbildningen, VFU, nappade läraren Fredrik Frisk direkt.

– Jag tycker att det är väldigt bra när våra högskoleprojekt kan ske i nära samarbete med näringslivet. Det är något alla tjänar på, säger Fredrik.

Även studenterna är positiva till att ha fått göra något ”på riktigt”.

 – Det är jättespännande med ett verklighetskopplat projekt och man tar det mer seriöst än vanliga skolarbeten, säger Michael Törnberg.

 

För mer information kontakta:  

Fredrik Frisk, dataprogramansvarig HKR: telefon 044-20 31 88,
mobil 076-136 56 36, fredrik.frisk@hkr.se

Ämnen

Taggar

Regioner


 


Högskolan Kristianstad (HKR) är en högskola i den dynamiska Öresundsregionen och här läser cirka 15 000 studenter. Högskolans mål är att utbilda Sveriges mest anställningsbara studenter. Studenterna ska efter avslutad utbildning ha de kunskaper, färdigheter och förmågor som är mest eftertraktade på arbetsmarknaden. I alla utbildningsprogram sammanförs teori med praktik genom så kallad verksamhetsförlagd utbildning (VFU) och genom projekt i företag, skolor och andra organisationer.

Presskontakt