Skip to main content

Nya kliv för Högskolan Västs demokratisatsning

Pressmeddelande   •   Aug 27, 2015 08:00 CEST

Högskolan Väst går i bräschen för demokratisatsning i högskolesverige och inledde i våras ett arbete med att synliggöra och lyfta fram demokratifrågor bland personal och studenter. Strategiska medel har avsatts och nu ska nya kunskaper inhämtas i USA.

Internationellt, inte minst i USA, finns en stor diskussion om högre utbildnings roll som bildande institution, där studenterna inte enbart skall förvärva färdigheter som är direkt nyttiga i en yrkesroll utan även utvecklas som samhällsmedborgare. Högskolan blev tidigare i år som första svenska lärosäte externa medlemmar i två amerikanska universitetsföreningar* som arbetar med demokrati- och mångfaldsfrågor kopplat till akademin. Det är nu dags för ett studiebesök.

- Demokratiarbetet på amerikanska universitet är extremt centralt och utvecklat. Det finns en infrastruktur för arbetet och det utgör en central del av undervisningen som vi inte är i närheten av. Därför känns det mycket värdefullt att få komma dit och ta del av deras ”best practice”, säger Fredrik Sjögren på Högskolan Väst som tillsammans med Fredrik Sunnemark arbetar med demokratifrågorna.

Syftet med besöket är att lära sig mer och få tillgång till exempel på hur man arbetar med frågorna för att kunna implementera dessa på hemmaplan. Förutom att möta representanter för de två universitetsföreningarna kommer man att under två veckor få möta några av de allra mest lyckosamma universiteten såsom exempelvis Wagner Collage, Staten Island i New York och Tufts University i Boston.

- Vi kommer att få ta del av konkreta projekt och få svar på vad det är som fungerar och vad som har effekt. Förhoppningen är att få med sig en form av verktygslåda för hur vi ska göra rent praktiskt för att lyckas på bästa sätt, säger Fredrik Sjögren.

Aktiva medborgare i demokratiska samhällen
De hoppas också få en bättre förståelse för målen högskolan arbetar mot som är knutna till Bolognaprocessen som har en viktig roll i utbildningspolitiken på europeisk nivå. Här anges också riktningen för svensk högre utbildning. Centralt för processen är de fyra mål man enats kring. Ett av de fyra målen rör hur högskolan förbereder studenterna att bli aktiva medborgare i demokratiska samhällen, Preparation for life as active citizens in democratic societies. I Sverige har diskussionen i stort varit frånvarande.

- Med tanke på det nya politiska klimatet framstår det dock allt viktigare att dessa demokratidiskussioner lyfts, även i högskolesektorn. Vi har både en moralisk och juridisk skyldighet att arbeta med detta, säger Fredrik Sjögren.

Förutom att bygga nya internationella nätverk genomförs också arbeta på hemmaplan. Tillsammans med högskolans utbildningsnämnd ses utbildningsplaner och examensmål över. Hur är demokratiaspekten uttryckt och hur kan högskolan göra för att hitta ett sätt för att få detta att genomsyra alla utbildningar är frågor som berörs.

- Här handlar det om att hitta en systematik i arbetet och få det att fungera över tid. För man ska ha klart för sig att detta är ett långsiktigt arbete och att det är ett arbete som hela tiden behöver fortgå. Vår ambition är att bli ett nationellt centrum i framtiden, säger Fredrik Sjögren.

Det kommer också att anordnas flera olika aktiviteter för personal, studenter och samarbetspartners i höst på temat demokrati. Bland annat arrangeras ett öppet seminarium om mediesituationen och dess påverkan på demokratin. Likaså blir det en konferens om utsatta EU-medborgare och tiggeriet på gatorna.

- Vårt demokratiarbete rör inte bara våra studenter utan det är viktigt att vi är en aktiv aktör för demokratiutveckling i samhället i stort, säger Fredrik Sjögren.

* AAC&U – en sammanslutning av amerikanska universitet som prioriterar arbete med demokrati, “civic engagement” och tolerans. Högskolan Väst är affilierad medlem.

AASC&U – en sammanslutning av amerikanska statliga universitet som prioriterar arbete med demokrati, “civic engagement” och tolerans. Högskolan Väst är affilierad medlem

Kontakt: Fredrik Sjögren, 0733-70 50 31 eller Fredrik Sunnermark, 0708- 25 62 69

Högskolan Väst i Trollhättan är ledande i landet inom arbetsintegrerat lärande, AIL, och vi har regeringens uppdrag att utveckla AIL. Med arbetsintegrerat lärande i utbildning och forskning utvecklas ny, relevant och samhällsnyttig avancerad kunskap i samspel mellan akademi och omvärld.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Genom att skicka din kommentar accepterar du att dina personuppgifter behandlas i enlighet med Mynewsdesks <a href="http://www.mynewsdesk.com/se/about/terms-and-conditions/privacy_policy">Integritetspolicy</a>.