Skip to main content

Vad händer om någon halkar på er fastighet - Har ni sandat?

Blogginlägg   •  Dec 27, 2016 09:00 CET

Rekordmängder med snö har träffat Sveriges yta under november månad. Akustiken utomhus blir harmonisk, infrastrukturen i storstäderna sparkar bakut och dagarna blir ljusare. Med andra ord, snökaos. Här i Stockholm vandra temperaturen uppåt plusgrader under dagarna för att sedan frysa på under natten. Halkan är ett faktum och fastighetsägarna släpar tappert ut skyltarna prydda med texter som ”Risk för ras”.

Hur ser det ut i er bostadsrättsförening? Vad har ni för rutiner när snökaoset slår till? Har ni sandat ordentligt? Skottar ni taken? Det är viktigt att ni som sitter i styrelsen i en bostadsrättsförening funderar på om ni har vidtagit tillräckliga åtgärder beträffande sandning och snöskottning.

ANSVAR

Bostadsrättsföreningen ansvarar, i egenskap av fastighetsägare, för sandning och snöskottning inom fastigheten och ansvaret kan även sträcka sig till området kring fastigheten såsom trottoarer och gångbanor (olika regler gäller i olika kommuner så titta på er kommuns hemsida för mer information). Bostadsrättsföreningen har också ett ansvar för snö- och istappsröjning från tak.

SKADESTÅND

Om någon halkar på en gångbana inom bostadsrättsföreningens område eller får en istapp i huvudet så kan bostadsrättsföreningen, i egenskap av fastighetsägare, bli skadeståndsskyldig. En bedömning får göras i det enskilda fallet för att se om bostadsrättsföreningen har vidtagit de åtgärder som man kan begära. Att sätta ut en skylt där det står ”Risk för ras” räcker inte.

AVTAL MED ENTREPRENÖR

Bostadsrättsföreningen kan teckna ett avtal med en entreprenör angående sandning och snöskottning. Det är då viktigt att klart och tydligt i avtalet ange vad som faller på entreprenören att vidta för åtgärder. Om det är möjligt är det bra för bostadsrättsföreningen om man kan få entreprenören att även påta sig ansvar för att bevaka is- och snöläget för fastigheten (tillsynen). I annat fall hamnar ansvaret att löpande bevaka is- och snöläget på styrelsen i bostadsrättsföreningen.

Det är bra om bostadsrättsföreningen alternativt entreprenören dokumenterar när man har sandat, skottat m.m.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera


You haven't completed the steps for your Hosted Newsroom

You haven't entered a correct link to your helper.html file for your Hosted Newsroom. Go to Publish and complete the steps.