Skip to main content

Matias Lindberg ny VD för HSB ProjektPartner

Pressmeddelande   •   Okt 22, 2010 13:14 CEST

Matias Lindberg har utsetts till VD för HSB ProjektPartner, som är ett affärsbolag för HSBs bostadsproduktion. Som VD i HSB ProjektPartner kommer Matias Lindberg att leda ett affärsbolag som ägs av 32 regionala HSB -föreningar. Bolagets viktigaste uppgift är bostadsproduktion, vilket sker i partnerskap med de regionala föreningarna. HSB ProjektPartner bedriver också verksamhet inom områdena inköp, försäkring, bosparande och fastigheter som riktar sig mot såväl de regionala HSB-föreningarna som bostadsrättsföreningar och enskilda medlemmar.  

Matias Lindberg är 45 år och bor i Umeå där han för närvarande är VD på Akademiska Hus Norr AB. I huvudsak har Akademiska Hus Norr de norrländska universiteten som kunder. Matias är också ledamot av koncernledningen, styrelseledamot i Akademiska Hus Uppsala AB samt ansvarig för koncernens utveckling av förvaltningsfrågor. Tidigare har Matias varit VD för Telgebostäder, Vallonbygden i Finspång samt Årehus, där alla är kommunala bostads- och/eller fastighetsbolag

HSB ProjektPartner har ambitionen att öka bostadsbyggandet på en marknad där det finns förväntan om en uppgång under de närmaste åren. Målet är att under 2012  påbörja c:a 1.100 lägenheter.  

Om sin nya roll som VD för HSB ProjektPartner säger Matias Lindberg följande:

 - Det är mycket spännande att få medverka till en ökad bostadsproduktion i en förmodat spirande konjunktur. I kontakterna med HSB ProjektPartner har jag fått idel positiva vibrationer, vilket bland annat bådar gott för framtida samarbeten med de regionala HSB-föreningarna. 

Ordförande I HSB Riksförbund är Sture Blomgren, han säger följande om utnämningen av Matias Lindberg som VD för HSB ProjektPartner

- Vi är glada att kunna knyta Matias Lindberg till oss i HSB-rörelsen. Hans kompetens och erfarenhet kommer väl till pass när vi nu ökar vår produktion av bostäder.

 Kontakt: Matias Lindberg  070 600 64 81 Sture Blomgren 070 372 06 30 

 

Bifogade filer

PDF-dokument

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy