Skip to main content

Posten Karlstad stoppar brevutbärning till 872 hushåll - HSB protesterar

Pressmeddelande   •   Apr 27, 2009 14:57 CEST

I ett meddelande till 872 hushåll i bostadsrättsföreningen Rud i Karlstad stoppar Posten all utdelning av brev från den 25 maj 2009. De boende tvingas hämta sin egen post på Postens Företagscenter, ett avstånd på ca 4,5 km.

Tvisten handlar om att Posten anser att bostadsrättsföreningen måste åtgärda tröga postinlägg efter ett föreläggande från Arbetsmiljöverket där Posten Karlstad har anmodats inkomma med en handlingsplan för hur man ska komma till rätta med dessa. Posten har krävt att styrelsen för bostadsrättsföreningen ska ordna postinläggen så att de uppfyller Arbetsmiljöverkets krav.

Problemet är att bostadsrättsföreningen enligt sina stadgar inte kan besluta om att åtgärda postinläggen eftersom det är varje bostadsrättshavare som ansvarar för underhållet av lägenhetsdörren (vilket inbegriper postinläggen).

Posten Karlstad vidhåller att bostadsrättsföreningen ska åtgärda problemen, trots att ett sådant beslut skulle strida mot de egna stadgarna. Detta har bostadsrättsföreningen påtalat vid flera tillfällen, nu senast i en skrivelse i förra veckan.

HSB Riksförbund skickar idag en skrivelse till Posten Meddelande AB som ansvarar för Postens brevutbärning och till Post- och Telestyrelsen. Ordföranden i HSB Riksförbund, Kent-Olof Stigh befarar att Postens agerande i Karlstad är ett testförsök som man kan driva vidare i hela landet och han vill därför att PTS griper in om Posten fullföljer sina krav. .

HSB anser att arbetsmiljön för brevbärarna är en viktig fråga, men att det är orimligt att Posten driver krav gentemot bostadsrättsföreningarna som innebär att de förväntas fatta beslut som inte ligger i linje med gällande regelverk i samhället.

Kontakt:

Ingalill Sjöö Gustafsson, förvaltare HSB brf Rud, 070 583 44 33

Åke Johansson, presschef HSB Riksförbund, 070 648 89 66

 

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy