Tkgk7kxyf4c5xkpx8uys

Human Bridge utökar textilinsamling tillsammans med VafabMiljö

Nyheter   •   Dec 14, 2017 15:16 CET

18 nya insamlingsplatser och en ökad mängd insamlad textil. Human Bridge och VafabMiljö har skrivit på nytt samarbetsavtal.

Aks4qv8s4g04sjeej59g

Dina gamla skor blir någon annans nya

Nyheter   •   Dec 04, 2017 15:44 CET

Scorettgruppen har tagit initiativet till att under december månad driva kampanjen ”Give. Buy. Get” tillsammans med Human Bridge. En kampanj där Scorettgruppens kunder får lämna in sina begagnade men fullt funktionsdugliga skor i någon av deras butiker och i utbyte få en värdecheck att handla nya för. Genom Human Bridge får en medmänniska i ett land som Rumänien eller Irak ett par ”nya” skor.

Rkojtgfkuhp1e4tabcla

Mer material i bistånd 2016

Pressmeddelanden   •   Jul 07, 2017 13:49 CEST

20 procent mer sjukvårdsutrustning ut i bistånd. 2016 blev ett år med rekord i levererat biståndsmaterial, sett till vikt. Människor i 22 länder runt om i världen har fått stöd, hjälp och bättre förutsättningar genom Human Bridge Stiftelse.

Media no image

ReturTex AB i Avesta, samägd av Human Bridge och Boer Gruppen, har lämnat in ansökan om konkurs.

Pressmeddelanden   •   Apr 17, 2017 15:00 CEST

Under flera år har ovanstående samarbetspartners varit engagerade i en process med att utveckla en kommersiell textilsorteringsverksamhet i Sverige. Human Bridge har sedan många år aktivt samlat in textilier för användning i biståndsinsatser samt för intäktsgenerering till täckning av biståndsprojekt. Boer Gruppen bedriver sorteringsanläggningar för textilier i flera länder i Europa. Tillsammans med textilsorteringskoncernen Boer Gruppen startades ReturTex sorteringsanläggning i Avesta för snart ett år sedan.

I flera avseenden har denna satsning lyckats väl. Rekrytering och träning av personal har skett i god samverkan med Arbetsförmedlingen och ett gott samarbete med kommunen har inneburit tillgång till bra lokaler. Tyvärr har kostnadstäckning för projektet inte kunnat uppnås inom rimlig tid och därmed är ReturTex i läget att verksamheten måste försättas i konkurs. Satsningen har varit viktig för branschen där erfarenheterna kommer till nytta i framtiden.

För frågor kring ovanstående, kontakta Robert Bergman, Direktor, Human Bridge, 0709 37 33 10

Human Bridge är en svensk biståndsorganisation som arbetar för människa och miljö. Genom insamling och leverans av utrangerad sjukvårdsutrustning och begagnade textilier skapas bättre förutsättningar för människor i utsatta länder och en rättvisare resursfördelning. Human Bridge startades 2001 av Läkarmissionen och Erikshjälpen och har en unik affärsmodell för att finansiera sitt biståndsarbete genom förädling och försäljning av textilier. En mindre del av finansieringen kommer från grundarna och gåvor från allmänheten. För mer information www.humanbridge.se.

Läs vidare »
Rih6kcbusndamcca5ryq

​Global resursfördelning genom Human Bridge

Pressmeddelanden   •   Feb 01, 2017 07:49 CET

Genom Human Bridge kan insatser med materialbistånd levereras till länder i Afrika, Östeuropa och Mellanöstern där sjukhus och organisationer får del av utrangerad och rekonditionerad sjukvårdsutrustning och material från Sverige. Vid sidan av sjukvårdsutrustningen levereras kläder, skor och förnödenheter till människor som lever i en utsatt situation.

Ntjufyobqyflwjwbxk24

Human Bridge expanderar i Holsbybrunn

Pressmeddelanden   •   Sep 01, 2016 10:43 CEST

För att klara sin ökande verksamhet kommer biståndsorganisationen Human Bridge flytta till nya lokaler under 2017. Som väl är behöver flytten inte bli så lång, Human Bridge tar nämligen över papyrus tidigare lokaler i Holsbybrunn.

Dbyiq1nwwbzq4enqlkmf

​Human Bridge vidgar fokus och sätter recycling av begagnade textilier högt upp på agendan

Pressmeddelanden   •   Jun 23, 2016 13:14 CEST

Återanvändning av begagnade textilier och recykling har blivit populär bland konsumenter och second hand-aktörer de senaste åren. Miljövinsten är stor och omedelbar om man jämför fortsatt användning med miljöbelastningen vid nyproduktion av textilier. Human Bridge har därför valt att vara en drivande partner i det Vinnovafinansierade projektet SIPTex, som leds av Svenska miljöinstitutet IVL.

T4vcilxxhtscfxgta47x

212 biståndsinsatser i Human Bridge regi

Pressmeddelanden   •   Maj 23, 2016 15:26 CEST

212 sändningar med sjukvårdsmaterial, handikapputrustning och andra förnödenheter kunde under verksamhetsåret 2015 levereras till organisationer runt om i världen som verkar för människor i behov av stöd. Även under 2015 har flyktingstödet fått ett tydligt fokus i Human Bridges biståndsinsatser, till mottagare såväl i Ukraina som Grekland, samt till flyktingläger i Syrien och Irak.

S8gqolosa4n4sqtjqrer

Pilotprojekt med sjukvårdsutrustning till Benin

Nyheter   •   Apr 29, 2016 10:00 CEST

Under gårdagen besökte Human Bridge verksamhetsledare Robert Bergman Benins ambassad i Köpenhamn. Syftet med mötet var att tillsammans med ambassadören skriva på ett Memorandum of Understanding (avsiktsförklaring) för att under året skicka begagnad sjukvårdsutrustning till ett sjukhus i landet.

C90ujdjnyuajctrn5rys

Sjukvårdsutrustning till Elika na Biso

Nyheter   •   Apr 14, 2016 10:00 CEST

​”Jag startade organisationen eftersom min dotter är funktionshindrad. Jag vill visa människor att det inte är något att skämmas för. Oavsett svårigheter kan ditt barn få ett bra liv om du bara låter det få det." Miza Landström, grundare för organisationen Elika na Biso som verkar i Kongo var i förra veckan på besök hos Human Bridge för att diskutera ett vidare samarbete mellan organisationerna.

Bilder & Videor 1 bild

Kontaktpersoner 2 kontaktpersoner

 • Presskontakt
 • Direktor
 • robert.bergman@humanbridge.se
 • 0383-46 74 71
 • 0709-37 33 10

 • Presskontakt
 • Kommunikatör
 • elin.ostberg@humanbridge.se
 • 0383-46 74 83
 • 0706-29 28 72

Om Human Bridge

Materialbistånd – för människa och miljö

Human Bridge är en biståndsorganisation som genomför materialrelaterade projekt. Fokus för verksamheten är att samla in, reparera och skicka ut sjukvårdsutrustning och handikapphjälpmedel till sjukhus, kliniker och organisationer främst i Afrika, Östeuropa och Mellanöstern. Human Bridge samlar även in textilier och skor som skickas som bistånd. Alla insamlade textilier som inte går till direkta biståndsinsatser används till att generera intäkter för att täcka en del av de hanterings- och fraktkostnader som finns för verksamheten. Även förnödenheter skickas till katastrofdrabbade områden.

Adress

 • Human Bridge
 • Bergmossevägen 8
 • 570 15 Holsbybrunn
 • Sverige

Länkar