Human Bridge besöks av Nordkoreas ambassadör

Pressmeddelanden   •   Jun 24, 2018 14:03 CEST

En delegation från Nordkorea, ledd av landets ambassadör till Sverige, besökte Human Bridge för samtal om möjliga humanitära insatser i landet. Att behov finns råder det inget tvivel om, detta bekräftades också av ambassadören som, tillsammans med representanter från sjukvården i Nordkorea, beskrev avsaknaden av utrustning och material på alla sjukhus.

204 sändningar till 23 länder

Pressmeddelanden   •   Jun 07, 2018 09:30 CEST

​Tack vare nya avtal med kommuner, avfallsbolag och bostads­bolag har Human Bridge under 2017 kunnat öka volymen insamlade textilier och skor med ca 14 %, jäm­fört med föregående år. De totala intäkterna för verksamheten ökade med 13 miljoner från året innan. Detta har resulterat i att totalt 2 231 ton biståndsmaterial kunnat levereras i 204 sändningar till 23 länder.

Skokampanj gav medel till bistånd

Pressmeddelanden   •   Mar 15, 2018 08:00 CET

I december genomförde Scorettgruppen kampanjen ”Give. Buy. Get” tillsammans med Human Bridge. Responsen hos kunder och säljare kring kampanjen blev positiv och tankar finns på att göra skoinsamlingen till något ständigt pågående i Scorettgruppens butiker. Scorettgruppen valde även att skänka överskottet från decembers påsförsäljning till Human Bridge. 78 727 kr kom in under perioden.

Interaktiv insamlingsbox – ett samarbete mellan Mall of Scandinavia och Human Bridge

Nyheter   •   Feb 26, 2018 09:12 CET

En interaktiv klädinsamlingsbox ska under en dryg vecka uppmana besökare att skänka begagnade kläder på Mall of Scandinavia, i Solna. Human Bridge finns med som insamlingspartner under kampanjen som pågår mellan den 23 februari och den 4 mars och handlar om att lyfta frågan kring ekologiskt mode och vikten av återvinning.

Human Bridge utökar textilinsamling tillsammans med VafabMiljö

Nyheter   •   Dec 14, 2017 15:16 CET

18 nya insamlingsplatser och en ökad mängd insamlad textil. Human Bridge och VafabMiljö har skrivit på nytt samarbetsavtal.

Dina gamla skor blir någon annans nya

Nyheter   •   Dec 04, 2017 15:44 CET

Scorettgruppen har tagit initiativet till att under december månad driva kampanjen ”Give. Buy. Get” tillsammans med Human Bridge. En kampanj där Scorettgruppens kunder får lämna in sina begagnade men fullt funktionsdugliga skor i någon av deras butiker och i utbyte få en värdecheck att handla nya för. Genom Human Bridge får en medmänniska i ett land som Rumänien eller Irak ett par ”nya” skor.

Mer material i bistånd 2016

Pressmeddelanden   •   Jul 07, 2017 13:49 CEST

20 procent mer sjukvårdsutrustning ut i bistånd. 2016 blev ett år med rekord i levererat biståndsmaterial, sett till vikt. Människor i 22 länder runt om i världen har fått stöd, hjälp och bättre förutsättningar genom Human Bridge Stiftelse.

ReturTex AB i Avesta, samägd av Human Bridge och Boer Gruppen, har lämnat in ansökan om konkurs.

Pressmeddelanden   •   Apr 17, 2017 15:00 CEST

Under flera år har ovanstående samarbetspartners varit engagerade i en process med att utveckla en kommersiell textilsorteringsverksamhet i Sverige. Human Bridge har sedan många år aktivt samlat in textilier för användning i biståndsinsatser samt för intäktsgenerering till täckning av biståndsprojekt. Boer Gruppen bedriver sorteringsanläggningar för textilier i flera länder i Europa. Tillsammans med textilsorteringskoncernen Boer Gruppen startades ReturTex sorteringsanläggning i Avesta för snart ett år sedan.

I flera avseenden har denna satsning lyckats väl. Rekrytering och träning av personal har skett i god samverkan med Arbetsförmedlingen och ett gott samarbete med kommunen har inneburit tillgång till bra lokaler. Tyvärr har kostnadstäckning för projektet inte kunnat uppnås inom rimlig tid och därmed är ReturTex i läget att verksamheten måste försättas i konkurs. Satsningen har varit viktig för branschen där erfarenheterna kommer till nytta i framtiden.

För frågor kring ovanstående, kontakta Robert Bergman, Direktor, Human Bridge, 0709 37 33 10

Human Bridge är en svensk biståndsorganisation som arbetar för människa och miljö. Genom insamling och leverans av utrangerad sjukvårdsutrustning och begagnade textilier skapas bättre förutsättningar för människor i utsatta länder och en rättvisare resursfördelning. Human Bridge startades 2001 av Läkarmissionen och Erikshjälpen och har en unik affärsmodell för att finansiera sitt biståndsarbete genom förädling och försäljning av textilier. En mindre del av finansieringen kommer från grundarna och gåvor från allmänheten. För mer information www.humanbridge.se.

Läs vidare »

​Global resursfördelning genom Human Bridge

Pressmeddelanden   •   Feb 01, 2017 07:49 CET

Genom Human Bridge kan insatser med materialbistånd levereras till länder i Afrika, Östeuropa och Mellanöstern där sjukhus och organisationer får del av utrangerad och rekonditionerad sjukvårdsutrustning och material från Sverige. Vid sidan av sjukvårdsutrustningen levereras kläder, skor och förnödenheter till människor som lever i en utsatt situation.

Human Bridge expanderar i Holsbybrunn

Pressmeddelanden   •   Sep 01, 2016 10:43 CEST

För att klara sin ökande verksamhet kommer biståndsorganisationen Human Bridge flytta till nya lokaler under 2017. Som väl är behöver flytten inte bli så lång, Human Bridge tar nämligen över papyrus tidigare lokaler i Holsbybrunn.

Bilder & Videor 1 bild

Kontaktpersoner 1 kontaktperson

  • Presskontakt
  • Direktor
  • rolbbeswrtnb.brrerjagmtdanjq@hczumcranxkbrnlidmpgecd.shfeaq
  • 0383-46 74 71
  • 0709-37 33 10

Om Human Bridge

Materialbistånd – för människa och miljö

Human Bridge är en biståndsorganisation som genomför materialrelaterade projekt. Fokus för verksamheten är att samla in, reparera och skicka ut sjukvårdsutrustning och handikapphjälpmedel till sjukhus, kliniker och organisationer främst i Afrika, Östeuropa och Mellanöstern. Human Bridge samlar även in textilier och skor som skickas som bistånd. Alla insamlade textilier som inte går till direkta biståndsinsatser används till att generera intäkter för att täcka en del av de hanterings- och fraktkostnader som finns för verksamheten. Även förnödenheter skickas till katastrofdrabbade områden.

Adress

  • Human Bridge
  • Bergmossevägen 8
  • 570 15 Holsbybrunn
  • Sverige

Länkar