Rekrytering stärker Incyte i Norden

Pressmeddelanden   •   Okt 16, 2018 09:00 CEST

Incyte växer, och stärker nu upp vårdkontakten ytterligare med John Eriksson i rollen som key account manager för att säkerhetsställa bästa möjliga stöd till sjukvården vid behandling av KML, (Kronisk Myeloisk Leukemi).

Stipendium för banbrytande forskning om blodcancer

Pressmeddelanden   •   Maj 02, 2018 11:21 CEST

2018 års Incyte Grant for Hematological Research på 20 000 USD går till de svenska forskarna Linda Arngården och Monika Dolinska för banbrytande forskning inom kronisk myeloisk leukemi (KML).

ASH: Resultat från ny studie för behandling av personer med philadelphiakromosom-positiv ALL

Pressmeddelanden   •   Dec 11, 2017 09:00 CET

På American Society of Hematology’s 59e kongress i Atlanta presenterades resultatet från en avslutad fas 2-studie där potanitinib (Iclusig®), i kombination med steroider, studerats som behandling för patienter med philadelphiakromosom-positiv akut lymfatisk leukemi (Ph+ ALL).

I studien, som genomfördes från mars 2014 till december 2016, deltog 42 patienter med en medianålder på 68 år. Patienterna fick ponatinib vid åtta cykler på sex veckor och steroider som förmedicinering fram till dag 29 under första cykeln. Intratekal behandling med methorexate, citarabine och dexametasone gavs var 28:e dag för profylax till centrala nervsystemet.

Ponatinib tillsammans med steroider visade effekt hos nyligen diagnostiserade äldre patienter som inte kan behandlas med intensiv kemoterapi eller stamcellstransplantation som har philadelphiakromosom-positiv akut lymfastisk leukemi.

Läs abstract från studien här: https://ash.confex.com/ash/2017/webprogram/Paper106569.html


Kontaktuppgifter:

Johan Hultén, Ph.D., Medical Director, Incyte Biosciences Nordic AB
jhulten@incyte.com
+46 72 517 71 89

Erik Fromm, General Manager, Incyte Biosciences Nordic AB
efromm@incyte.com
+46 73 679 60 23

Incyte grundades 2002 och är ett globalt läkemedelsföretag med inriktning på forskning, utveckling och tillverkning av nya behandlingar för sjukdomar där det finns få eller helt saknas behandlingsalternativ.

Forskningsprogrammet består av 17 utvecklingskandidater som riktas mot 14 molekylära mål. I portföljen finns immunterapier som syftar till att få patientens eget immunsystem att angripa cancerceller och riktade behandlingar som syftar till att direkt eller indirekt blockera effekterna av cancerframkallande mutationer.

Incyte har sitt globala huvudkontor i Delaware i USA och europeiskt huvudkontor i Lausanne. Över hela världen har Incyte mer än 1000 medarbetare.

​På American Society of Hematology’s 59e kongress i Atlanta presenterades resultatet från en avslutad fas 2-studie där potanitinib (Iclusig®), i kombination med steroider, studerats som behandling för patienter med philadelphiakromosom-positiv akut lymfatisk leukemi (Ph+ ALL).

Läs vidare »

Incyte rekryterar och växer i Norden

Pressmeddelanden   •   Maj 22, 2017 13:26 CEST

Med läkemedel och pågående forskning inom bland annat onkologi och hematologi växer Incyte i Norden och rekryterar Daniel Thunström som medicinsk rådgivare.

Bilder & Videor 1 bild

Om Incyte Biosciences Nordic AB

​Incyte är ett globalt läkemedelsföretag med inriktning på forskning, utveckling och tillverkning av nya behandlingar för sjukdomar där det finns få eller helt saknas behandlingsalternativ.

​Incyte grundades 2002 och är ett globalt läkemedelsföretag med inriktning på forskning, utveckling och tillverkning av nya behandlingar för sjukdomar där det finns få eller helt saknas behandlingsalternativ.

Forskningsprogrammet består av 17 utvecklingskandidater som riktas mot 14 molekylära mål. I portföljen finns immunterapier som syftar till att få patientens eget immunsystem att angripa cancerceller och riktade behandlingar som syftar till att direkt eller indirekt blockera effekterna av cancerframkallande mutationer.

Incyte har sitt globala huvudkontor i Delaware i USA och europeiskt huvudkontor i Lausanne. Över hela världen har Incyte mer än 1000 medarbetare.