ASH: Resultater fra en ny studie med behandling av pasienter med philadelphiakromosom-positiv ALL

Pressemeldinger   •   des 11, 2017 09:00 CET

Under American Society of Hematology kongressen i Atlanta ble det presentert resultater fra en avsluttet fase 2 studie, hvor pasienter med philadelphiakromosom-positiv akutt lymfoblastisk leukemi (Ph+ ALL) ble behandlet med Ponatinib (Iclusig®) i kombinasjon med steroider.

Studien, gjennomført fra mars 2014 til desember 2016, inkluderte 42 pasienter med en median alder på 67 år. Pasientene fikk ponatinib i åtte sykluser (á seks uker) og steroider frem til dag 29 i første syklus. Intratekal behandling med methotrexate, cytarabin og dexametason ble gitt hver 28. dag som profylakse til sentralnervesystemet.

Ponatinib i kombinasjon med steroider viste effekt hos nylig diagnostiserte eldre pasienter, med nedsatt allmenntilstand, med philadelphiakromosom-positiv akutt lymfoblastisk leukemi.

Les abstract fra studien her:

https://ash.confex.com/ash/2017/webprogram/Paper106569.html

Kontaktinformasjon:

Johan Hultén, Ph.D., Medical Director
jhulten@incyte.com
+46 72 517 71 89

Erik Fromm, General Manager, Incyte Biosciences Nordic AB
efromm@incyte.com
+46 73 679 60 23

Incyte ble grunnlagt i 2002 og er et globalt farmasøytisk selskap med fokus på forskning, utvikling og produksjon av nye behandlinger for sykdommer hvor det er få eller helt manglende behandlingsalternativ.

Forskningsprogrammet består av 17 substanser rettet mot 14 molekylære mål. Porteføljen inneholder immunterapier, som tar sikte på å stimulere pasientens eget immunsystem til å angripe kreftceller, og målrettede behandlinger som blokkerer, direkte eller indirekte, effekten av kreftfremkallende mutasjoner.

Incyte har sitt globale hovedkontor i Delaware (USA) og europeisk hovedkontor i Lausanne. Globalt har Incyte mer enn 1000 ansatte.

​Under American Society of Hematology kongressen i Atlanta ble det presentert resultater fra en avsluttet fase 2 studie, hvor pasienter med philadelphiakromosom-positiv akutt lymfoblastisk leukemi (Ph+ ALL) ble behandlet med Ponatinib (Iclusig®) i kombinasjon med steroider.

Les mer »

Om Incyte Biosciences Nordic AB

​Incyte er et globalt farmasøytisk selskap med fokus på forskning, utvikling og produksjon av nye behandlinger for sykdommer hvor det er få eller helt manglende behandlingsalternativ.