Skip to main content

IM del av regeringens integrationssatsning

Pressmeddelande   •   Dec 11, 2015 16:15 CET

IM är en av de organisationer som kommer att få pengar från regeringen för att förbättra Sveriges mottagande av människor på flykt.

– Vi är väldigt glada att regeringen ser det viktiga arbete som IM gör i Sverige, och att IM är en aktör att räkna med, säger IMs generalsekreterare Ann Svensén.

IM driver bland annat svenskaträning genom Språkfika, särskilda grupper där barn som flytt krig får prata om sina upplevelser, och Move it - där unga nyanlända lotsas in i föreningslivet. Verksamheterna finns i bland annat Stockholm, Göteborg och Malmö.

När regeringen idag fördelar 200 miljoner kronor till civilsamhällets organisationer i Sverige är det för att man sett den stora nytta som görs av volontärer och medarbetare ute i samhället. 

I förra veckan var kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke (MP), som ansvarar för att fördela pengarna, i Malmö för att besöka några av de mottagnings- och integrationssatsningar som civilsamhället byggt upp i Skåne.

Grupper för barn
När ministern deltog i IMs ljusmanifestation för medmänsklighet och antirasism, Hela Sverige Lyser, fick hon information om IMs verksamhet i Sverige. Särskilt Barn i väntan/Barn i start, det pedagogiska program för barn som väntar på eller just fått uppehållstillstånd i Sverige som IM byggt upp tillsammans med Svenska kyrkan, intresserade ministern som fick träffa några av verksamhetens eldsjälar. 

– Pengarna kommer att göra det möjligt för oss att utveckla och utöka våra mötesplatser och program för framför allt unga människor som sökt asyl i Sverige, säger Martin Nihlgård, chef för IMs verksamhet i Sverige.

IM får sex miljoner kronor under 2016 för att utveckla och utöka sin integrationsverksamhet. Exakt hur det kommer att ske är inte klart. 

– Vi fick beskedet om pengarna idag, och nu kommer vi att lägga upp en plan för hur vi använder dem på bästa sätt, säger Martin Nihlgård. 

Individuell Människohjälp är en svensk biståndsorganisation som bekämpar fattigdom och utanförskap. Organisationen, som är ramorganisation till Sida, grundades 1938 och verkar i dag i tolv länder världen över.

Fabriksgatan 2 F, Box 45 221 00 Lund

046-329930

Följ oss gärna på:

facebook

twitter

youtube

flickr