Skip to main content

Inspirationståget för hållbar utveckling och konkurrenskraft

Pressmeddelande   •   Sep 29, 2014 11:00 CEST

Kommunikation och tillgänglighet är otroligt viktigt för att samhället och näringslivet ska fungera. Inlandsbanans ambition är att bidra till en positiv utveckling av området vi verkar i och nu fokuserar vi mer än någonsin på att tillvarata och utveckla de möjligheter som finns.

Under oktober kommer Inspirationståget att rulla mellan Inlandsbanans ägarkommuner med syfte att identifiera de utvecklingsmöjligheter som finns och hur Inlandsbanan är till bästa nytta för Inlandsregionen och kommunerna.

- Vi vill vara en dragkraft för utvecklingen av Inlandsregionen och därför behöver vi ett aktivt och starkt samarbetet med våra ägare och näringslivet längs banan säger vd Otto Nilsson.

Inspirationståget är en workshop där inbjudna representanter från olika branscher och intresseområden får delta i en kreativ och konstruktiv diskussion där idéer och utvecklingsmöjligheter lyfts fram. Resultatet av denna workshop kommer att användas som underlag vid Inlandsbanans planering så att vi kan säkerställa att våra satsningar är i till största nytta för Inlandsregionen i framtiden.

Inlandsbanan är en koncern som består av moderbolaget Inlandsbanan AB (IBAB) samt dotterbolagen Inlandsbanan Turism AB (ITAB) och Inlandståget AB (ITÅG). IBAB ägs av 15 kommuner längs banan. ITAB ägs förutom av IBAB även av kommunerna Kristinehamn, Filipstad, Storfors och Vansbro. ITÅG ägs till 100 % av IBAB. På uppdrag av staten förvaltar Inlandsbanan AB infrastrukturen för järnvägsanläggningen mellan Gällivare och Mora.

Uppdraget från våra ägare är att driva en verksamhet som stödjer tillväxtarbetet efter hela Inlandsbanans sträckning. I det uppdraget ingår att aktivt arbeta för att hela inlandsbanan samt angränsande tvärbanor åter öppnas för trafik. Vi arbetar för att öka såväl godstransporterna som persontrafiken på banan.

Vi ska i alla delar av vår verksamhet sträva efter att de miljömässiga konsekvenserna av våra aktiviteter minimeras och att verksamheten därmed ska innebära påtagligt positiva effekter på miljön.

Bifogade filer

PDF-dokument

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy