Skip to main content

Rättviks kommun vill använda Polyglutt för att stärka barns språkutveckling i förskolorna

Nyhet   •   Jan 26, 2018 08:08 CET

Vi har pratat med Anette Ingels som är specialpedagog i Centrala Elevhälsan och ansvarig för Skoldatateket i Rättviks kommun. Under hennes 10 år i kommunen har hon arbetat med digitala resurser för barn i förskolan och elever i skolan. Anette samverkar med Anne Klockar som är talpedagog och tillsammans arbetar de med fortbildning i barns språkutveckling för personalen på förskolan.

Hur kommer det sig att ni tecknade kommunavtal för Polyglutt?
Vi har haft kontakt med ILT Inläsningstjänst under många år och när vi blev presenterade den nya tjänsten av Eva Busk så tyckte vi att det var intressant och förankrade det med vår chef i Elevhälsan. Skoldatateket och Elevhälsan arbetar med insatser mot förskolan så det blev en naturlig del i det förebyggande och främjande arbetet i vår kommun.

Vi vet att tidiga insatser i förskolan är viktiga för den fortsatta läs- och skrivinlärningen i skolan. Polyglutt ser vi som en viktig resurs som kan stärka barns språkutveckling i sitt modersmål och eventuellt andra språk.

Vilken nytta tycker ni att Polyglutt ger?
Polyglutt stärker barns språkutveckling i de tidiga åldrarna.

Hur tycker barnen det är att använda Polyglutt?
Jag har haft kontakt med några avdelningar och de upplever att barnen med annat modersmål visar stort intresse och är glada när de höra sagan på sitt modersmål. Modersmålsstödet har varit mycket begränsat tidigare, och nu ges nya möjligheter.

Skulle ni rekommendera andra att använda Polyglutt?
Absolut, Polyglutt är ett viktigt komplement till förskolans arbete med att stödja barns språkutveckling.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

By submitting the comment you agree that your personal data will be processed according to Mynewsdesk's <a href="http://www.mynewsdesk.com/se/about/terms-and-conditions/privacy_policy">Privacy Policy</a>.