Gå direkt till innehåll
Illustratör: Caroline Tinterova
Illustratör: Caroline Tinterova

Pressmeddelande -

Polyglutt - en språkutvecklande bilderbokstjänst för förskolan!

Forskning visar att förskolan kan ge barnen mer likvärdiga förutsättningar för den språkliga förmåga som förväntas inför skolstart!

I den verksamhet som förskolan erbjuder kan de skillnader överbryggas som finns mellan barn med olika uppväxtförhållanden. I förskolan får alla barn, oavsett bakgrund, en naturlig kontakt med läsning, litteratur och text, och då särskilt bilderböcker. Och med ett medvetet pedagogiskt grepp kan arbetet med barnlitteratur vara det bästa verktyget för barnet att tillägna sig språket. I förskolan bygger barn, som annars inte har tillgång till det svenska språket, upp sitt svenska ordförråd. Parallellt med det har förskolan också ett uppdrag att stimulera barnets modersmål.

Utifrån detta föddes vår tanke om Polyglutt - en bilderbokstjänst för förskolan som ger barnen tillgång till ett stort antal inlästa bilderböcker. Tjänstens unika egenskap är att många av böckerna, förutom den svenska inläsningen, finns översatta till upp till 10 olika språk som barnen kan lyssna på. Namnet Polyglutt är inspirerat av ordet polyglott, som betyder någon som pratar många språk.

Genom litteraturens och bilderbokens underbara värld stimuleras barns nyfikenhet samtidigt som deras språk utvecklas. Att böckerna i Polyglutt är tillgängliga på flera språk ger möjlighet till identifikation och igenkänning för det enskilda barnet, och att dela både läsupplevelser och språk i mångspråkiga barngrupper.

Arbetet med Polyglutt har gjorts i samarbete med bilderboksexperten Agneta Edwards. Agneta har arbetat med urvalet av böcker samt skrivit den handledning som ingår i tjänsten

"Polyglutt ger förskolan tillgång till bra bilderböcker som kan läslyssnas på om och om igen. Med handledningen vill vi visa hur man kan lyfta förskolans läsning till ett medvetet arbetssätt, knutet till läroplanen på områden som språk, identifikation och kunskapsutveckling.", säger Agneta Edwards.

”Vi är glada att tillsammans med förlagen Bonnier Carlsen, Alfabeta Bokförlag, Natur och Kultur, Opal Bokförlag, Berghs Förlag, Nypon Förlag, Bokförlaget Mirando, Alvina Förlag samt spel- och utbildningsföretaget Peppy Pals lansera Polyglutt – ett viktigt verktyg för svenska förskolor för att möta läroplanens mål att medvetet arbeta med barnens modersmål” säger Jakob Skogholm, VD på ILT Inläsningstjänst.

Tjänsten som finns i form av en app för iPads, är tillgänglig för förskolor och beställs via ILT Inläsningstjänst. Läs mer på www.polyglutt.se. Bilderböckerna i Polyglutt finns initialt på följande språk: svenska, engelska, spanska, arabiska, kurdiska, persiska, tigrinja, turkiska, polska, ryska och somaliska.

Relaterade länkar

Ämnen

Kategorier


ILT Inläsningstjänst har sedan starten 1990 vuxit till Sveriges marknadsledande producent av Inlästa läromedel och Studiestöd på modersmål. Vår katalog med inlästa läromedel för grundskolan och gymnasiet innehåller idag över 7 000 titlar.

Kontakter

Alexandra Blomberg

Alexandra Blomberg

Presskontakt Global Commercial Director +46 (0) 70 - 383 00 62

Relaterat innehåll

Alla har rätt till likvärdig utbildning.

ILT Education är nordens ledande Edtech-bolag. Med närvaro i åtta länder arbetar vi i en internationell miljö med tjänster som passar från förskolan till vuxenutbildning.

ILT Education
Heliosgatan 26
120 78 Stockholm
Sverige
Besök våra andra nyhetsrum