Skip to main content

IT-tjänsteföretaget Agero och Pink Programming-profilen Myky Tran vinnare av Womentorpriset 2016

Pressmeddelande   •   Nov 10, 2016 12:44 CET

Womentorpristagare 2016: Myky Tran och Agero representerade av Patrik Frisk, VD och Sandra Kiesel Lindberg, Affärsområdeschef Konsult & Rekrytering

Womentorpriset delades igår ut av IT&Telekomföretagen och Computer Sweden för femte året i rad, i två kategorier. Utmärkelsen går till en individ och en organisation som har bidragit till att fler kvinnor i IT- och telekombranschen innehar ledande positioner, och till att öka uppmärksamheten kring att fler kvinnor på ledande positioner leder till hållbar konkurrenskraft och ökad lönsamhet.

Nomineringen till Womentorpriset är öppen, medan finalisterna och vinnarna har utsetts av en jury bestående av Anne-Marie Fransson, förbundsdirektör IT&Telekomföretagen och vice VD Almega, Eva Halvarsson, VD Andra AP-fonden, Jonas Stier, professor i Interkulturella studier vid Dalarnas Högskola och Per Danielson, CCO IDG Sweden Editor-in-Chief Computer Sweden and TechWorld.

Vinnare av Womentorpriset 2016, kategori företag/organisation: Agero 

Juryns motivering: Agero har av juryn utsetts till vinnare av Womentorpriset 2016 för att de genom att enträget, systematiskt och långsiktigt arbeta för jämställdhet kan visa på att också små företag kan göra stor skillnad - med 50 % kvinnliga ledare i företaget och i sin ledningsgrupp är Agero en verklig förebild! 

Vinnare av Womentorpriset 2015, kategori individ: Myky Tran 

Juryns motivering: Myky har av juryn utsetts till vinnare av Womentorpriset 2016 för att hon, på helt ideell basis vid sidan av de egna studierna i teknisk fysik, genom en rad aktiviteter både agerat förebild och så konkret och inspirerande har bidragit till att förbättra såväl bristen på kvinnor i startup-världen som att intressera kvinnor för kodning genom att standardisera och skapa tillväxtmöjligheter för initiativet Pink Programming. 

Övriga finalister Womentorpriset 2016 

Hewlett Packard Enterprise Sverige utsågs av juryn till finalist för att de så tydligt infört frågan om jämställdhet i såväl interna processer som företagskultur, och uppvisar en imponerande representation av kvinnor i sin ledningsgrupp, vilket många i branschen kan lära och inspireras av!

Pink Programming utsågs av juryn till finalist för att de på mycket kort tid och med enbart ideella insatser har gjort en imponerande och väldigt konkret insats för att säkra branschens fortsatta kompetensförsörjning och mångfald – genom att få kvinnor att bejaka sitt tekniska intresse och finna lusten och glädjen i programmering!

Hélène Barnekow, VD Telia Sverige, utsågs av juryn till finalist för att hon genom att aldrig tveka inför att poängtera vikten av jämställdhet i branschen och lyfta fram andra kvinnor, såväl externt som internt, så ansvarsfullt förvaltar både den makt och den roll som förebild hon har genom att inneha en av Sveriges tyngsta ledningspositioner.

Susanne de Boer, Försäljningsdirektör 3, utsågs av juryn till finalist för att hon i sin roll som försäljningsdirektör har ökat andelen kvinnor i den egna säljledningen markant – från 33 till 66 % vilket i sig är för branschen anmärkningsvärt – och genom det utgör en inspirerande och motiverande förebild när det kommer till att lyfta fram kvinnor på chefsposition för hela branschen.

IT&Telekomföretagen – en motor för digitaliseringen av Sverige. IT&Telekomföretagen är en bransch- och arbetsgivarorganisation för företag från hela IT- och
telekomsektorn.
Tillsammans med våra medlemmar driver och utvecklar vi marknaden för IT och telekom.Vi är närmare 1200 medlemsföretag som tillsammans har omkring 100 000 medarbetare. IT&Telekomföretagen är en av sju samverkande bransch- och arbetsgivarorganisationer inom förbundsgruppen Almega. Läs mer om oss på www.itotelekomforetagen.se

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera