Skip to main content

Seminarium för journalister om biologisk mångfald

Evenemang

04
OCT
Europahuset, plan 2, Regeringsgatan 65, Stockholm
  -

IVL Svenska Miljöinstitutet, Miljödepartementet, Naturvårdsverket, ArtDatabanken – SLU, Stockholm Resilience Centre och EU-kommissionen i Sverige bjuder in till ett seminarium för journalister inför höstens FN-förhandlingar om biologisk mångfald.

2010 är av FN utsett till Internationella året för biologisk mångfald. Under 2010 löper det tidigare FN-målet om att hejda förlusten av biologisk mångfald ut. Världens länder ska därför under hösten enas
om en ny vision och nya globala mål för hållbart nyttjande av jordens naturresurser.

Biologisk mångfald är grunden för livet på jorden och är därför kanske en av de största överlevnadsfrågorna för framtiden, nära sammanlänkat med klimatkrisen. Det finns i dagsläget kunskapsluckor
som gör det särskilt svårt att identifiera rätt åtgärder för att hindra utarmningen av biologisk mångfald och frågan om hur biologisk mångfald ska beaktas är komplex.

Seminariet syftar till att presentera biologisk mångfald utifrån både vetenskap och politik, samt att ge en översiktlig bild av läget inför det tionde partsmötet inom FN:s konvention för biologisk mångfald
(CBD COP 10) i Nagoya, Japan, den 18-29 oktober.

PROGRAM
13.00 Inledning av moderator
Pernilla Baralt, kommunikationschef, EU-kommissionen i Sverige
13.10 Ny global vision och mål för biologisk mångfald - aktuellt inför partsmötet inom FN:s konvention för biologisk mångfald (CBD). Åsa Norrman, chef, Enheten för naturresurser, Miljödepartementet och byråmedlem i CBD:s styrelse Lars Berg, Miljödepartementet, National Focal Point, CBD
13.40 Biologisk mångfald och klimat – synergier och konflikter inom FN:s konventioner. Ann-Christin Weibull, Naturvårdsverket, sekreterare i Vetenskapliga rådet för biologisk mångfald
13.55 Biologisk mångfald och klimatförändringar ur ett vetenskapligt perspektiv. Johan Rockström, professor och chef för Stockholm Resilience Centre
14.25 Kaffepaus
14.40 Vad vi vet och inte vet om biologisk mångfald. Per Alström, forskare, ArtDatabanken – SLU
15.10 Det ekonomiska värdet av biologisk mångfald och ekosystemtjänster (TEEB) samt biologisk mångfald och ekosystemtjänster i städer. Thomas Elmqvist, professor, Stockholms universitet, medlem i det internationella forskarteamet TEEB (The
Economics of Ecosystems and Biodiversity)
15.40 Hur beaktas biologisk mångfald i praktiska miljöbedömningar?
Erik Lindblom, gruppchef, Naturresurser & Miljöeffekter, IVL Svenska Miljöinstitutet
16.00 Invigning: Biodiversity is life - en utställning om ekosystemens roll för människan. Pierre Schellekens, chef för EU-kommissionen i Sverige

Seminariet är kostnadsfritt. Begränsat antal platser - först till kvarn.
Anmälan till det kostnadsfria seminariet görs till charlotte.nilsson@ivl.se.
Om du har några frågor, kontakta Charlotte Nilsson, pressansvarig på IVL Svenska Miljöinstitutet, på telefon 08-598 563 10

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera