Skip to main content

Bättre miljöprövning av svenska gruvor

Pressmeddelande   •   Jan 18, 2018 08:00 CET

IVL Svenska Miljöinstitutet har lett ett samarbetsprojekt mellan svenska gruvbolag, branschorganisation och myndigheter. Projektet har haft som mål att förbättra miljöprövningen av svenska gruvor och presenterar nu en handbok för stöd i arbetet.

Projektet som gått under namnet gruvdialogen har genomförts med deltagande av tre nationella myndigheter, Naturvårdsverket, Havs- och vattenmyndigheten och Sveriges geologiska undersökning, tillsammans med gruvbolagen Boliden och LKAB samt branschorganisationen Svemin.

Både myndigheter och bransch har identifierat miljöprövningsprocessen som ett område med stor potential för förbättring och effektivisering. Det område som pekats ut av aktörerna som mest prioriterat att utveckla är hur bedömningen sker av gruvverksamhetens utsläpp till ytvatten. Området återkommer i samtliga gruvprövningar och leder ofta till frågor och kompletteringskrav. Som svar på detta har projektet nu skrivit en handbok om hur denna bedömning kan utföras.

Handboken är tänkt att användas av både bolag och myndigheter eller kommuner som deltar i en tillståndsprocess för gruvverksamhet. Den ger råd om hur utredningar kan utföras och en plan för när olika steg i utredningen bör utföras.

– Vi hoppas att det arbete vi nu gjort tillsammans leder till en bättre process och bättre diskussioner kring miljöeffekterna av gruvverksamhet. En stark och bra miljöprövning är en förutsättning för att både samhället och branschen ska kunna utvecklas långsiktigt, säger John Munthe, forskningschef på IVL Svenska Miljöinstitutet, som varit ordförande i gruvdialogen.

Ladda ner handboken.

För mer information kontakta:
John Munthe, john.munthe@ivl.se, tel. 010-788 68 06
Johan Strandberg, johan.strandberg@ivl.se, tel. 010-788 65 98

IVL Svenska Miljöinstitutet är Sveriges äldsta miljöforskningsinstitut. Sedan 1966 arbetar vi med tillämpad forskning för att hitta lösningar på miljöproblem, både på nationell och på internationell nivå. Vi bedriver forsknings- och uppdragsverksamhet inom hela miljöområdet.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

By submitting the comment you agree that your personal data will be processed according to Mynewsdesk's <a href="http://www.mynewsdesk.com/se/about/terms-and-conditions/privacy_policy">Privacy Policy</a>.