Skip to main content

Hammarby sjöstadsverk blir internationellt center för vattenrening

Pressmeddelande   •   Dec 10, 2013 12:03 CET

Vid ett seminarium som arrangeras av IVL Svenska Miljöinstitutet och Sveriges Ingenjörer lanseras i dag Sweden Water Innovation Center – SWIC – som har sin bas vid test- och demonstrationsanläggningen Hammarby Sjöstadsverk som IVL äger tillsammans med KTH.

Syftet med satsningen på SWIC är att Sverige återigen ska bli världsledande inom området vattenrening. Det ska ske genom att samla och utveckla den starka expertis som faktiskt finns i landet och därmed öka exportmöjligheterna för vatten- och avloppsteknik och förse en global marknad med hållbara lösningar. En marknad som uppgår till 3 000 miljarder kronor och har en beräknad tillväxt på mellan 2 och 10 procent per år.

– Sveriges export inom vattenområdet är idag cirka 12 miljarder kronor och vår bedömning är att vi med en målmedveten satsning kan tredubbla siffran. För att klara det är det nödvändigt att ha demonstrationsanläggningar på hemmaplan. Hammarby Sjöstadsverket har blivit en sådan. Här har det dessutom blivit en kreativ smältdegel där problemägare, företag, forskningsinstitut och högskolor möts, säger Östen Ekengren, vice vd på IVL Svenska Miljöinstitutet.

Han säger vidare att det finns många bevis på att det koncept som utvecklats vid Hammarby Sjöstadsverket är framgångsrikt, och pekar som exempel på att USA-ägda Xylem har förlagt utvecklingen av en helt ny linje till Sjöstadsverket. Ett annat exempel är att IVL Svenska Miljöinstitutet, Scania, Xylem och Malmberg arbetar tillsammans för att förbättra luften i Beijing, genom att tillvarata biogas från avloppsreningsverk och satsa på biogasbussar.

I många länder är tillgången till rent vatten begränsad, något som förvärras av tilltagande klimatförändringar. Därför måste städernas vattenproblem lösas på ett mer progressivt sätt, så att man kan producera energi samtidigt som vattnet kan återanvändas och näringsämnen kan återföras till kretsloppet.

– En av de bärande idéerna som samlar intressenterna runt SWIC är att vi ser nödvändigheten att omvandla dagens ineffektiva avloppsreningsverk till produktionsanläggningar av rent och återanvändningsbart vatten, näringsämnen och energi.

För mer information kontakta:
Östen Ekengren, osten.ekengren@ivl.se, tel. 08 598 563 43
Staffan Filipsson staffan.filipsson@ivl.se, tel. 08-598 563 75

Bakom Sweden Water Innovation Center står: IVL Svenska Miljöinstitutet och KTH i samarbete med Xylem, Sveriges Ingenjörer, Svenskt Vatten, Stockholm Vatten, SYVAB, Käppala, Stockholm Cleantech, VA-kluster Mälardalen, Mercatus och Cerlic.

Övriga intressenter: Vinnova, Svenskt Vatten Utveckling AB, Tillväxtverket, Formas, EU och Stiftelsen IVL.


IVL Svenska Miljöinstitutet är Sveriges äldsta miljöforskningsinstitut. Med över 190 medarbetare och ett brett internationellt kontaktnät kan vi lösa komplexa miljöproblem och ta fram morgondagens miljölösningar.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera