Skip to main content

IVL arrangerar konferens om eko-effektivitet i Polen

Pressmeddelande   •   Okt 01, 2003 16:04 CEST

Den 16-17 oktober arrangerar IVL, genom nätverket Baltic 21 Institute for Sustainable Industry, en internationell minikonferens om eko-effektivitet i Katowice, Polen. Fokus kommer att vara på de tre områdena processoptimering, slutna processer samt gröna produkter i olika industribranscher.

Konferensen arrangeras av IVL och det polska institutet Central Mining Institute som är den polska noden i Baltic 21 Institute. Syftet är att öka forskningssamarbetet mellan EU-länder och EU-kandidatländerna Estland, Lettland, Litauen och Polen. Ett aktivt engagemang förväntas av de cirka 50 deltagarna då målsättningen är att finna gemensamma idéer till industri- och miljörelaterade forskningsprojekt som ryms inom ramarna för EUs forskningsprogram. Idéerna ska sedan arbetas vidare på efter konferensen för att resultera i ett antal ansökningar till EUs 6:e ramprogram och till LIFE Miljö. Både forskare och företag är varmt välkomna att delta. Konferensen finansieras av EU.

För mer information kontakta:

Uwe Fortkamp
Kristina AtKisson

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy