Skip to main content

Ny webbplats ska förbättra säkerheten vid användning av andningsskydd

Pressmeddelande   •   Jun 14, 2013 14:20 CEST

Andningsskydd används på många arbetsplatser för att skydda mot farliga luftföroreningar. Men alltför ofta används och underhålls skydden fel vilket gör att de inte skyddar som de ska. För att förbättra säkerheten har webbplatsen andningsskydd.nu utvecklats, med konkreta tips och råd om skötsel och användning samt underlag för information och utbildning för yrkesverksamma och för yrkesutbildningar exempelvis för byggnadsarbetare och svetsare. En del tips och råd illustreras med korta filmer.

Andningsskydd används i miljöer där andra åtgärder som processventilation inte fungerar eller inte är tillräckligt effektiv, som tillfälliga byggarbetsplatser där dammhalterna kan bli mycket höga eller vid svetsning. I en del miljöer är fungerande och tillförlitliga andningsskydd livsviktiga, exempelvis för att tillföra syre eller som skydd mot livsfarliga gaser. Vid asbestsanering behövs andningsskydd som skydd mot cancerframkallande asbestfibrer.

Forskning har visat att andningsskydd alltför ofta används på fel sätt och inte underhålls rätt. Konsekvenserna kan bli allvarliga, men märks kanske inte förrän efter flera år. Brister är bland annat att andningsskydden inte är personligt utprovade, med risk för dålig passform och glipor som man andas in förorenad luft genom. Vanligt är också att filtren inte byts tillräckligt ofta.

Andningsskydd.nu beskriver bland annat vilka typer av andningsskydd som finns och ger råd om hur man ska gå tillväga för att välja rätt andningsskydd. Webbplatsen beskriver också hur man gör test så att andningsskyddet verkligen passar och hur andningsskyddet ska underhållas. Som hjälp att hitta information, finns ingångssidor som utformats för olika grupper, bland annat användare av andningsskydd, chefer, inköpare och företagshälsovård.

Andningsskydd.nu riktar sig förutom till utbildare och användare av andningsskydd även till chefer och arbetsgivare i företag där andningsskydd används och andra som kommer i kontakt med andningsskydd, exempelvis företagshälsovård, inköpare och försäljare av andningsskydd.

Andningsskydd.nu har utvecklats av IVL Svenska Miljöinstitutet i samråd med bland andra representanter för Teknikföretagen och IF Metall, Arbetsmiljöverket och företag som säljer andningsskydd samt webbyrån Happiness. Utvecklingen har finansierats av AFA Försäkring inom programmet Från ord till handling.

Besök webbplatsen www.andningsskydd.nu

För mer information, kontakta:
Pär Fjällström, par.fjallstrom@ivl.se tel: 08-598 563 25
Ann-Beth Antonsson, ann-beth.antonsson@ivl.se, tel: 08- 598 563 47

IVL Svenska Miljöinstitutet är Sveriges äldsta miljöforskningsinstitut. Med över 190 medarbetare och ett brett internationellt kontaktnät kan vi lösa komplexa miljöproblem och ta fram morgondagens miljölösningar.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy