Skip to main content

​Nytt projekt förenar kollektivtrafik på landsbygd med nya mobilitetslösningar

Pressmeddelande   •   Nov 08, 2017 08:00 CET

IVL Svenska Miljöinstitutet har beviljats fyra miljoner kronor av Vinnova för att utveckla affärsmodeller som stärker samverkan mellan kollektivtrafiken i gles- och landsbygd och nya samåkningstjänster. Projektet Kollaborativ kollektivtrafik ska pågå i tre år.

– Vi vill att det ska vara lättare att resa kollektivt även i gles- och landsbygd. I dag är kollektivtrafiken i glest befolkade områden inte attraktiv nog för att utgöra ett alternativ till den egna bilen, säger IVL:s Åsa Hult som ska leda stora delar av projektet.

Men satsningar på det här området måste vara kostnadseffektiva, samhällets kostnader för kollektivtrafiken ökar redan mer än vad kollektivtrafikresandet gör. Samtidigt måste privatbilismen minska – på alla vägar – om vi ska ha en chans att begränsa klimatpåverkan. Tjänsterna som utarbetas inom projektet måste därför vara attraktiva även för de personer som i dag har tillgång till och ofta tar bilen i sitt vardagsresande.

– Det finns också ett rättviseperspektiv här. Staden är ofta norm i pågående satsningar och initiativ inom nya mobilitetstjänster som bil- och cykelpooler. Vi vill utmana den utvecklingen, säger Anders Roth, mobilitetsexpert på IVL.

Utöver att utveckla affärsmodeller för samverkan mellan kollektivtrafik och så kallad kollaborativ persontransport ska projektet testa nya mobilitetstjänster för landsbygd och inte minst fördjupa kunskapen kring förutsättningar för hållbart resande på landsbygden.

Projektet sker i samverkan mellan IVL Svenska Miljöinstitutet, SAMOT, Mobilsamåkning och Blekingetrafiken.

För mer information kontakta:
Anders Roth, anders.roth@ivl.se, tel. 010-788 69 16
Åsa Hult, asa.hult@ivl.se, tel. 010-788 69 28

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy