Skip to main content

Stor forskningssatsning på vattenbruk runt Atlanten

Pressmeddelande   •   Jul 02, 2019 08:00 CEST

Dagens vattenbruk begränsas till ett litet antal högt efterfrågade arter. För att minska sårbarheten för sjukdomar behövs större mångfald och starkare bestånd. I ett transatlantiskt EU-projekt ska forskare på IVL Svenska Miljöinstitutet utveckla tekniker för odling av både inhemska ostron och det främmande stillahavsostronet.

– Ostron är en underutnyttjad resurs. Det är en bransch med stor potential, men också med stora utmaningar, säger Åsa Strand, marinbiolog och projektledare på IVL Svenska Miljöinstitutet.

I dag finns bara en kommersiell odling av inhemska platta ostron i svenska vatten. Framförallt är det tillgången till yngel som begränsar utvecklingen av näringen. Över 80 procent av alla yngel som samlas in för utsättning på odling är numera av den främmande arten stillahavsostron och får därför inte användas. Nere i Europa förekommer dessutom sjukdomsutbrott av olika virus och parasiter. Risken är stor att även svenska bestånd drabbas. Inte minst eftersom Sverige importerar drygt 400 ton ostron varje år, en import som ökar år för år.

– Vi har identifierat dessa hinder. Nu behöver vi utarbeta metoder och teknik som tar oss vidare. Målet är att öka ostronproduktionen både i Sverige och internationellt och säkra tillgången till ett klimatsmart och hälsosamt livsmedel, säger Åsa Strand.

Intresset är stort världen över för hållbara vattenbrukslösningar. Ett viktigt delmål i det nystartade EU-projektet Aqua Vitae är att stärka samarbetet och kunskapsutbytet över Atlanten. Projektet pågår i fyra år och samlar över 70 forskare och företagare från 16 olika länder. Utöver europeiska parter deltar organisationer från Brasilien, Sydafrika, Namibia och USA. IVL kommer att ha ett extra nära samarbete med Brasilien.

Aqua Vitae ska fånga upp vattenbrukets hela värdekedja; från marknadsanalys och konsumentperspektiv till cirkularitet i produktionssystemen, hållbarhet och teknikutveckling. Utöver att utveckla nya odlingstekniker för såväl inhemska ostron som för stillahavsostron ska IVL utveckla nya protokoll för landbaserad kläckeriverksamhet och havsbaserad yngelsamling.

Aqua Vitae finansieras med åtta miljoner euro genom Horisont 2020.

För mer information, kontakta:
Åsa Strand, asa.strand@ivl.se, tel. 010-788 66 05

IVL Svenska Miljöinstitutet är ett oberoende miljöforskningsinstitut som arbetar för att ta fram ny kunskap och utveckla lösningar som kommer till praktisk nytta på miljöområdet. Målet med vårt arbete är att bidra till ett hållbart samhälle.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Genom att skicka din kommentar accepterar du att dina personuppgifter behandlas i enlighet med Mynewsdesks Integritetspolicy.