Skip to main content

Pressmeddelanden 3 träffar

Pressinbjudan: Bästa kommunerna på klimatanpassning – kommunrankning 2016

Pressmeddelanden   •   Maj 24, 2016 14:04 CEST

Vilka kommuner är bäst på klimatanpassning i Sverige? IVL Svenska Miljöinstitutet och Svensk Försäkring har för andra året i rad kartlagt kommunernas arbete med klimatanpassning. Undersökningen och årets kommunrankning presenteras vid ett lunchseminarium. Sveriges bästa kommun kommer att utses och flera kommuner är på plats för att berätta om sitt arbete.

Ny metod ska hjälpa kommunerna satsa på rätt miljöåtgärder

Pressmeddelanden   •   Mar 19, 2015 07:00 CET

IVL Svenska Miljöinstitutet och Chalmers tekniska högskola ska utveckla en metod som hjälper kommunerna att satsa på rätt miljöåtgärder. Genom att koppla samman olika konsumtionsflöden med livscykelberäkningar ska forskarna se var i kommunerna den största miljöpåverkan finns och hur den kan minskas på bästa sätt.

Indikatorer visar hur resurseffektiv avfallshanteringen är

Pressmeddelanden   •   Jan 30, 2014 08:00 CET

Hur kan vi mäta att avfallshanteringen verkligen blir bättre? Finns det skillnader i utvecklingen mellan olika kommuner och vilka slutsatser kan vi i så fall dra av det? IVL Svenska Miljöinstitutet har tillsammans med konsultföretaget Profu tagit fram indikatorer för att mäta och förstå hur resurseffektiv avfallshanteringen är. Indikatorerna kan användas både på nationell och på kommunal nivå.

Nyheter 2 träffar

Parkeringsplatser krymper när staden växer

Parkeringsplatser krymper när staden växer

Nyheter   •   Mar 30, 2017 08:00 CEST

Städerna förtätas och behovet av hållbara transportlösningar ökar. Det betyder mindre plats för bilen och mer för bussar och cykelvägar. Nu startar ett forskningsprojekt som ska studera effekterna av ett oförändrat p-tal parallellt med tillkomsten av 4 000 nya arbetsplatser på Chalmers Science Park.

Ny kartläggning av kommunernas arbete med klimatanpassning

Nyheter   •   Jan 30, 2017 09:00 CET

För tredje året i rad genomför IVL Svenska Miljöinstitutet och Svensk Försäkring en enkätundersökning för att kartlägga Sveriges kommuners systematiska arbete med klimatanpassning. Undersökningen riktar sig till alla Sveriges kommuner.