Skip to main content

Pressmeddelanden 3 träffar

Ny databas med digitala EPD-data lanseras

Pressmeddelanden   •   Apr 26, 2018 10:56 CEST

I dag lanserar IVL:s dotterbolag EPD International en ny databas med digitala miljövarudeklarationer, så kallade EPD-data. Digitaliseringen ökar möjligheten att använda miljövarudeklarationerna inom fler områden som till exempel inom offentlig upphandling, i byggverktyg och tillsammans med andra miljöberäkningsverktyg.

​​1000 miljövarudeklarationer registrerade

Pressmeddelanden   •   Dec 08, 2017 09:12 CET

Behovet av information som beskriver produkters miljöpåverkan ökar. Det visar den snabba uppgången av antalet registreringar i det internationella EPD-systemet. Verksamheten, som drivs av ett dotterbolag till IVL Svenska Miljöinstitutet, har i höst registrerat sin tusende miljövarudeklaration. Största ökningen står byggprodukter för.

IVL tar över EPD-systemet för certifierade miljövarudeklarationer

Pressmeddelanden   •   Jul 02, 2014 11:00 CEST

IVL Svenska Miljöinstitutet tar över det internationella EPD®-systemet för certifierade miljövarudeklarationer när Miljöstyrningsrådet avvecklas. Det innebär att EPD-systemet tillförs ytterligare kompetens och erfarenhet samt ökade utvecklingsresurser. För IVL är övertagandet en naturlig del i en bred satsning på livscykelanalyser, systemanalys och resurseffektiva och klimatsmarta produkter.