Skip to main content

Pressmeddelanden 4 träffar

Nu blir det enklare att digitalt ta fram klimatdeklarationer för byggprojekt

Nu blir det enklare att digitalt ta fram klimatdeklarationer för byggprojekt

Pressmeddelanden   •   Apr 10, 2019 08:30 CEST

För ett år sedan lanserade IVL Svenska Miljöinstitutet ett gratis branschgemensamt verktyg för att beräkna byggnaders klimatpåverkan. Nu presenteras nästa steg i utvecklingen när klimatkalkylen med hjälp av digitalisering blir enklare och mer kvalitetssäker att använda.

Nytt samarbete ska minska klimatpåverkan från byggandet

Nytt samarbete ska minska klimatpåverkan från byggandet

Pressmeddelanden   •   Apr 01, 2019 11:19 CEST

Byggandet står för en stor del av koldioxidutsläppen från fastighetsbranschen. Med grönare lån och klimatkrav i upphandlingen skulle utsläppen kunna minskas, men i dag saknas en pusselbit: kunskap. För att ändra på det inleds nu ett samarbete mellan Sveriges Allmännyttiga Bostadsföretag, SABO, kreditinstitutet Kommuninvest och IVL Svenska Miljöinstitutet.

IVL lanserar miljöberäkningsverktyg för byggsektorn

IVL lanserar miljöberäkningsverktyg för byggsektorn

Pressmeddelanden   •   Feb 21, 2018 08:30 CET

IVL Svenska Miljöinstitutet lanserar nu ett öppet, branschgemensamt verktyg för att beräkna byggnaders klimatpåverkan. Verktyget kan användas som stöd för att ställa klimatkrav i upphandling men även för att göra förbättringar vad gäller materialval och produktionssätt.

Nytt verktyg hjälper dig räkna fram byggnaders klimatpåverkan

Pressmeddelanden   •   Maj 31, 2017 08:00 CEST

Hur stor klimatpåverkan har olika byggnader och hur kan vi minska utsläppen genom materialval och produktionssätt? IVL Svenska Miljöinstitutet lanserar nu första versionen av ett verktyg som kan hjälpa till med sådana uträkningar. Verktyget kan användas för att klara det nya klimatkravet i Miljöbyggnad 3.0, i upphandling, eller som stöd för att göra förbättringar.

Nyheter 4 träffar

Nytt projekt utforskar upphandlingskriterier för cirkulära produkter

Nytt projekt utforskar upphandlingskriterier för cirkulära produkter

Nyheter   •   Jan 25, 2019 08:30 CET

I arbetet med att ställa om till cirkulär ekonomi har det visat sig att upphandling som premierar cirkulära materialflöden kan vara ett effektivt sätt att spara resurser och minska mängden avfall. IVL ska i ett projekt dokumentera och sprida erfarenheter från upphandlingar i Sverige där olika typer av cirkulära kriterier har prövats. Arbetet ska ligga till grund för fortsatt utveckling på området.

Debatt: Snåla fossilbilar bör ses som näst bästa miljöval

Debatt: Snåla fossilbilar bör ses som näst bästa miljöval

Nyheter   •   Jun 28, 2018 10:45 CEST

En kraftfull satsning på biogas och el är en förutsättning för att nå klimatmålet, men att i nuläget definiera bort alla bensin- och dieselbilar försvårar omställningen. Det skriver IVL:s mobilitetsexperter Mats-Ola Larsson och Anders Roth tillsammans med Svante Axelsson, Fossilfritt Sverige, i en debattartikel i Svenska Dagbladet.

Nytt projekt inom hållbar upphandling av livsmedel

Nyheter   •   Nov 23, 2017 08:30 CET

Livsmedelsproduktion och konsumtion står för så mycket som 20-30 procent av människans utsläpp av växthusgaser. IVL Svenska Miljöinstitutet har nu beviljats tre miljoner kronor genom Formas utlysning Framtidens forskningsledare för att undersöka hur den offentliga upphandlingen kan användas som verktyg för att påverka livsmedelsproduktionen och konsumtionen i en mer hållbar riktning.

Nya affärsmodeller kan minska byggsektorns klimatpåverkan

Nyheter   •   Jun 23, 2015 16:51 CEST

Byggarbeten ger upphov till lika stort koldioxidavtryck som den privata bilismen. Men det går att avsevärt minska utsläppen av koldioxid från bygg- och anläggningsmaskiner med hjälp av hållbara affärsmodeller visar en studie från IVL Svenska Miljöinstitutet. Den största potentialen finns inom anläggningssektorn och alla aktörer i byggprocessen är viktiga för att minska utsläppen.