Skip to main content

Högt tryck på Göteborgs kontorsmarknad

Pressmeddelande   •   Feb 19, 2014 10:00 CET

Trycket på den svenska kontorsmarknaden fortsätter att öka under 2014, enligt fastighetsrådgivaren Jones Lang LaSalles Nordic City Report. Med låg spekulativ nyproduktion av kontorslokaler i både Göteborg och Stockholm spås stigande hyresnivåer och en fortsatt stark utveckling.

Den svenska ekonomins återhämtning har avspeglat sig på en stabiliserad kontorsmarknad under 2013. I Nordic City Report spås en fortsatt god utveckling i Göteborg där vakansnivåerna är rekordlåga. Utbudet på marknaden är begränsat och den spekulativa nyproduktionen av kontorsyta förväntas vara låg under både 2014 och 2015.

– För större hyresgäster som letar nya kontorslokaler är det i princip bara nyproduktion som gäller. Under 2013 skedde inte en enda uthyrning över 3 000 kvm i renodlat befintliga lokaler, säger Gustav Lundkvist, analytiker på Jones Lang LaSalle.

I Göteborg är marknadstrycket högt och under det gångna året ökade hyresnivån med 8 procent. Efterfrågan är som störst i de centrala delarna av Göteborg där vakanserna är på den lägsta nivån på över 10 år. Hög efterfrågan och begränsad nybyggnation har lett till topphyror på en nivå som inte tidigare har noterats i Göteborg.

Göteborgs hotellmarknad har varit föremål för en ökad nyproduktion med projekt som Clarion Post, Radison Blu Riverside och tillbyggnad av Gothia Towers. Antalet disponibla rum har ökat med 25% sedan 2002. På grund av tillskottet sjönk beläggningsgraden något under 2013, men en stabil efterfrågan gör att nyckeltalen bedöms stärkas under kommande år.

Göteborgs kontorsmarknad i siffror

-  Kontorshyrorna i Göteborg noterar toppnivån 2 600 kr/m2

-  Vakansgraden i de centrala delarna ligger kring 3,5 %

-  Motsvarande vakansgrad i Stor Göteborg ligger kring 6,4 %

________________________________________________________________________________

För mer information och ta del av rapporten i helhet, kontakta:


Gustav Lundkvist, Analytiker, tel +46 (0)31 708 53 36.

Daniel Gorosch, verkställande direktör, tel +46 (0)8 453 51 03

 

Jones Lang LaSalle erbjuder kvalificerad rådgivning med inriktning på fastighetstjänster. Med 48 000 medarbetare i 1 000 städer i 70 länder tillgodoser vi lokala, regionala och globala fastighetsbehov hos våra kunder. Utifrån våra kunders förväntningar och marknadsförutsättningar tillsätter vi team av experter som med insikt och framåtblick, pålitlig analys och relevant marknadskunskap levererar integrerade tjänster. Vi attraherar och utvecklar de bästa och mest mångfacetterade medarbetarna i vår bransch och utmanar dem att utveckla långsiktiga relationer med kunderna som bygger på kvalitet, samarbete och förtroende.

I Sverige har bolaget kontor i Stockholm och Göteborg och erbjuder kvalificerad rådgivning inom transaktioner, uthyrning, hyresgästrepresentation, detaljhandelsutveckling, analys och värdering. För mer information, se www.joneslanglasalle.se.

Bifogade filer

PDF-dokument