Skip to main content

46 miljoner till företag och projekt på landsbygden

Pressmeddelande   •   Apr 06, 2018 11:30 CEST

De rullande utbetalningarna till verksamhet på landsbygden fortsätter. Denna vecka betalar Jordbruksverket ut sammanlagt 46 miljoner kronor. Utbetalningen omfattar slututbetalningar för miljöersättning för betesmarker och slåtterängar samt andra stöd.

Denna veckas utbetalning innehåller bland annat:

 • 13 miljoner i miljöersättning för betesmarker och slåtterängar
 • 12 miljoner i företagsstöd inom landsbygdsprogrammet
 • 5 miljoner i projektstöd inom landsbygdsprogrammet
 • 3 miljoner i gårdsstöd
 • 3 miljoner i förgröningsstöd
 • 2 miljoner i restaurering av betesmarker och slåtterängar
 • 2 miljoner i nötkreatursstöd
 • 2 miljoner i projektstöd inom lokalt ledd utveckling

Det aktuella utbetalningsläget

Jordbruksverket och länsstyrelserna jobbar tillsammans för att få ut alla utbetalningar av stöd och ersättningar så fort som möjligt. Utbetalningarna sker löpande varje fredag.

Det aktuella utbetalningsläget till och med vecka 14 är:

 • 6,4 miljarder kronor har betalats ut av drygt 6,5 miljarder i gårdsstöd, förgröningsstöd, nötkreatursstöd och stöd till unga jordbrukare för 2017
 • 2,7 miljarder kronor har betalats ut av drygt 3 miljarder i miljöersättningar och ersättningar för ekologisk produktion för 2017
 • 18,6 miljarder har betalats ut av totalt cirka 18,9 miljarder i jordbrukarstöd för 2015-2016
 • 27,7 miljarder har betalats ut av totalt cirka 28,4 miljarder kronor i jordbrukarstöd för 2015-2017

Utbetalningsnivå i EU-jämförelse

Sverige fortsätter att ligga på en god utbetalningsnivå jämfört med övriga medlemsländer:

Utbetalt i genomsnitt – Sverige(% av total) Utbetalt i genomsnitt EU
(% av total)
Gårdsstöd Andel utbetald till och med 28/2-2018 av 2017 års stöd: nära 96 % Andel utbetald till och med 28/2-2018 av 2017 års stöd: drygt 84 %
Stöd inom landsbygds-programmet Andel utbetald till och med 31/12-2017 av programperiodens totala budget : 29% Andel utbetald till och med 31/12-2017 av programperiodens totala budget: 26%

Läs mer om utbetalningar på Mina sidor

De som vill se läget för sina utbetalningar kan logga in med e-legitimation på Mina sidor på Jordbruksverkets webbplats. Där visas tidigare utbetalningar och utbetalningar som är på väg inom kort.

Mer information

På Jordbruksverkets webbplats finns

Kontaktpersoner för journalister

Patrik Alenfelt, jordbrukarstödsavdelningen

E-post: patrik.alenfelt@jordbruksverket.se

Telefon 036-15 50 04

Jordbruksverket är regeringens expert- och förvaltningsmyndighet inom jordbruk, fiske och landsbygdsutveckling. Vi arbetar för ett konkurrenskraftigt jordbruk, en levande landsbygd och ett hållbart samhälle.