Skip to main content

Jordbruksverket föreslår ett kombinerat areal- och djurbaserat krisstöd 2019

Pressmeddelande   •   Feb 08, 2019 12:30 CET

Jordbruksverket föreslår en bred fördelning av de 760 miljoner kronor som regeringen avsatt under 2019 för att begränsa konsekvenserna av torkan sommaren 2018. Vi har idag, 8 februari 2019 lämnat svar på det uppdrag vi tidigare fått av regeringen att föreslå en fördelning av stödet.

-I princip alla produktionsgrenar har drabbats av inkomstbortfall, antingen genom minskad skörd eller ökade foderkostnader. Inom animalieproduktionen finns det fortsatt en risk för avveckling eller minskning av djurantal, en minskad produktion som kan vara svår att ta igen, säger Tjitte de Vries, ansvarig chef för uppdraget.

Kombinerat areal- och djurbaserat stöd

Jordbruksverket föreslår ett kombinerat areal- och djurbaserat stöd. Det innehåller en riktad del till gris och fjäderfä samt ett arealbaserat stöd till övriga produktionsgrenar. Förslaget är administrativt mer komplext att genomföra än ett renodlat arealbaserat stöd men vi ser att det har en högre träffsäkerhet gentemot den spannmålsbaserade animalieproduktionen. Till trädgårdsnäringen förordas en kollektiv lösning i form av ett utvecklingsprojekt.

- Vi har haft samråd med flertalet av branschorganisationerna och de flesta förordar det här förslaget. Vi känner oss därför stärkta i vårt val av utformning. Nästa steg är att regeringen ska ge sitt godkännande. Vår målsättning är att kunna betala ut så stor del som möjligt i halvårsskiftet, säger Tjitte de Vries.

Mer information

Hela förslaget finns att läsa på vår webbplats.

Kontaktperson för journalister

Tjitte de Vries
Avdelningschef för projekt- och företagsstödsavdelningen
Jordbruksverket
036-15 63 65
tjitte.de-vries@jordbruksverket.se

Jordbruksverket är regeringens expert- och förvaltningsmyndighet inom jordbruk, fiske och landsbygdsutveckling. Vi arbetar för ett konkurrenskraftigt jordbruk, en levande landsbygd och ett hållbart samhälle.