Skip to main content

Taggar

hälsohögskolan i jönköping

högskolan för lärande och kommunikation

jönköping international business school

tekniska högskolan i jönköping

högskolan i jönköping 174 jönköping international business school 165 internationella handelshögskolan i jönköping 113 jibs 104 hälsohögskolan i jönköping 76 tekniska högskolan i jönköping 75 högskolan för lärande och kommunikation 64 ihh 59 jönköping 51 forskning 50 jth 31 utbildning 28 entreprenörskap 18 hälsohögskolan 17 internationella handelshögskolan 16 internationalisering 15 entreprenörskapsforskning 13 näringslivskontakter 10 avhandling 10 äldre 10 pedagogik 9 mediaforskning 9 Jönköping University 9 företagsekonomi 9 nationalekonomi 9 livslångt lärande 9 åldrande 8 familjeföretag 8 solenergi 7 solbil 7 examen 7 world solar challenge 7 regionalforskning 7 child 7 förskollärare 6 handikappvetenskap 6 disputation 6 doktorsavhandling 6 lärarutbildning 5 ekonomi 5 entreprenörskapstävling 5 gerontologi 5 kommunikation 5 arbetsterapi 5 medie- och kommunikationsvetenskap 5 forskarutbildning 5 kvalitetsförbättring 5 ersa 5 hlk 5 produktutveckling 4 konferens 4 rankning 4 äldreomsorg 4 högskoleingenjör 4 ju solar team 4 ukä 4 jönköping academy 4 avslutning 4 barn 4 gjutning 4 delaktighet 4 studenttävling 4 lärande 4 samverkan 4 tekniska högskolan 4 internationellt 3 hälsa 3 akademisk högtid 3 årets entreprenör 3 linköpings universitet 3 rekrytering 3 munhälsa 3 forskarfredag 3 exportrådet 3 equis 3 cefeo 3 reumatiska sjukdomar 3 aktiestinsen 3 socialt arbete 3 stress 3 efmd 3 vetenskapsrådet 3 regional utveckling 3 förbättringsarbete 3 johan roos 3 skolnära forskning 3 ackreditering 3 cancer 3 science park 3 specialistsjuksköterska 3 aktiehandel 3 simulering 2 göteborgs universitet 2 välbefinnande 2 encell 2 journalistik 2 internationella studenter 2 utvärdering 2 fn 2 forskarskola 2 satsa 2 belysningsvetenskap 2 diplomering 2 tandvård 2 teknik 2 tv 2 ny lärarutbildning 2 mmtc 2 forskningskommunikation 2 examensrätt 2 elmia äldre 2 forskningsanslag 2 vård 2 urank 2 Socionomprogrammet 2 didaktik 2 informatik 2 tandhälsa 2 trygghet 2 regional tillväxt 2 näringsliv 2 örebro universitet 2 symposium 2 äldreforskare 2 högskoleverket 2 minne 2 optimering 2 socionom 2 empowerment 2 etiopien 2 hög kvalitet 2 skatterätt 2 betalande studenter 2 familjeföretagande 2 specialpedagogik 2 förskollärarexamen 2 mediebranschen 2 sida 2 röntgensjuksköterska 2 ämneslärarexamen 2 socionomutbildning 2 förskola 2 vinnova 2 jönköpings kommun 2 regionalekonomi 2 media management and transformation centre 2 vårfirande 2 rwanda 2 anhörigvårdare 2 regionförbundet jönköpings län 2 nmun 2 hållbarhet 2 kk-stiftelsen 2 funktionsnedsättning 2 autism 2 lärare 2 demens 2 immunförsvar 2 sab 2 pulsåderblödning i hjärnan 2 sociala representationer 2 swedfund 2 export 2 forskarfredag 2014 2 250 möjligheter 2 vertikals 2 internationell rekrytering 2 logistik 2 icf-cy 2 sjuksköterskeutbildning 2 medieforskning 2 personalprogrammet 2 landstinget i jönköpings län 2 utlandsetablering 2 solceller 2 vuxnas lärande 2 uppsatstävling 2 arbetsliv 2 funktionshinder 2 samspel 1 affärsjuridik 1 hedersdoktor 1 kylsystem 1 mentorskap 1 stipendieutdelning 1 bok 1 ceremoni 1 pedagogiskt pris 1 produktionslogistik 1 anhörigvård 1 anhöriga 1 islamofobi 1 ortopedteknik 1 viktnedgång 1 servervirtualisering 1 iva 1 eksjö 1 kognitiva funktionshinder 1 psykisk hälsa 1 logistics 1 kundvärde 1 bedömning 1 barn och ungdomar 1 föreläsning 1 innovationsprocessen 1 förnyelsebara energikällor 1 sme 1 personalvetare 1 unga vuxna 1 antologi 1 forskningsprojekt 1 breddad rekrytering 1 app 1 reumatoid artrit 1 möbeldesign 1 health and welfare 1 förbättringskunskap 1 träcentrum 1 aspergers syndrom 1 tekniker 1 professor 1 hedersdoktorer 1 livsmönster 1 supply chain management 1 russia 1 sjukgymnast 1 mobila enheter 1 götalandsbanan 1 military 1 doktorandprogram 1 sjuksköterskor 1 world expo 2010 i shanghai 1 exportkreditnämnden 1 leif mannerström 1 balans i livet 1 doktor 1 maskinteknik 1 education 1 utbildningsvetenskap 1 global utveckling 1 serverhall 1 jobb utomlands 1 interkulturell kommunikation 1 belysningsteknik 1 jämställhet 1 krugman 1 webbkurs 1 yh-utbildning 1 united nations 1 populärvetenskap 1 handelshögskola 1 förtjänsttecken 1 plagiering 1 economics 1 redovisningsforskning 1 medierapportering 1 fusk 1 vård i hemmet 1 högskolan 1 skolk 1 litteratur 1 arbetsgrupper 1 behandlingspedagog 1 examensrättighet 1 nätbaserad utbildning 1 regionalt utvecklingscentrum 1 förskollärarutbildning 1 moscow 1 ambulanssjukvård 1 vård av äldre 1 känsla av ett sammanhang 1 tillgänglighetsåret 1 kvalitetsutvärdering 1 internationellt utbyte 1 fritidshem 1 swerea swecast 1 högskolan väst 1 software platform 1 appar 1 barn med funktionshinder 1 ungdomar med funktionshinder 1 skattejuridik 1 pedagogisk dokumentation 1 examensarbeten 1 teknikstöd 1 företagsstyrning 1 digital ekonomi 1 urbanisering 1 börje johansson 1 johan klaesson 1 karin hellerstedt 1 masterprogram 1 studenthälsa 1 studenthälsan 1 vårdforskning 1 beslutsprocesser 1 högskoleprovet 1 gerdt sundström 1 hhj 1 genusforskning 1 learning study/studies 1 sjuksköterskestudent 1 karin åberg 1 tredjelandsstudenter 1 datateknik 1 årets lärare 1 biomedicinska analytiker 1 röntgenundersökning 1 företagande kvinnor 1 hållbarhet csr 1 sexuell hälsa 1 handikappforskning 1 dubbelbeskattning 1 högskoleutbildningar 1 grundlärarexamen 1 lennart israelsson 1 psykisk ohälsa+barn 1 mobila plattormar 1 jönköpingsregionen 1 mikael segolsson 1 asperger syndrom 1 ekonometri 1 humankapital 1 centre for family enterprise and ownership 1 natural magic energy 1 spenshults sjukhus 1 lars israelsson 1 günter mårder 1 gästföreläsning 1 entrprenörskap 1 äldreforskning 1 stressade barn 1 mkv 1 yh-utbildningar 1 fn-simulation 1 tvillingar 1 hamrin 1 riskbeteende 1 bodil jönsson 1 snabbast jobb 1 sveriges mest internationella handelshögskola 1 barn med funktionsnedsättning 1 bedömningsinstrument arbetsterapi 1 stressade familjer 1 äldres hälsa 1 financiering 1 sek svensk exportkredit 1 en-till-en 1 subarachnoidalblödning i hjärnan 1 quaser 1 byggnadsteknik 1 learning study 1 medieekonomi 1 murinet 1 forskningsplattformen för fritidshem 1 kunskapsepidemin 1 licentiatseminarium 1 kunskapssyn 1 inspark 1 vfu 1 verksamhetsförlagd utbildning 1 årets alumner 1 tidningsforskning 1 carl-olof och jenz hamrin 1 anita hansbo 1 commercial law 1 diagnostikforum 1 serverkylning 1 karriärvägledning 1 yh-myndigheten 1 konsekvenser 1 budget2012 1 institutet för handikappvetenskap 1 fristående kurser 1 johnny ludvigsson-priset 1 förskolans praktik 1 konsumentforskning 1 claes nilholm 1 martin berntson 1 international week 1 fadderföretagsdag 1 fadderföretag 1 carin mannheimer 1 deltagande 1 friskvårdsanläggning 1 austoms 1 utvärderingsinstrument arbetsterapi 1 tvillingstudie 1 samhällsstudier 1 resonemang 1 simulatorträning 1 ihv 1 madelene zetterlind 1 markpriserna 1 anders risling 1 jönköping business development 1 ekn 1 studentutbyte 1 viktutveckling 1 ekonomistudenten 1 hälsosamtal 1 industriell produktion 1 personcentrerad vård 1 detaljhandel 1 skivbromssystem 1 prehospital vård 1 exportfrämjande 1 mellanhänder 1 Framtidsverkstad 1 skatteavtal 1 stipedieutdelning 1 hälsojournal 1 medie- och kommunikationsvetenskapliga programmet 1 mkv-programmet 1 söksiffror 1 iva-dagbok 1 kunskapsflöden 1 global swede 1 utbytesstudier 1 patientcentrering 1 vårdarbete 1 internationell skatterätt 1 barn som anhöriga 1 barn med omfattande funktionsnedsättningar 1 avslutningshögtid 1 leif melin 1 årsrapporter 1 jan wallander och tom hedelius stiftelse 1 tore browaldhs stiftelse 1 tomas müllern 1 marketing & logistics 1 interaktiv forskning 1 new public management 1 datorer i skolan 1 mooc 1 vardagspedagogik 1 longitudinella undersökningar 1 integrated reporting 1 gunnar rimmel 1 anestesisjuksköterska 1 m-ypas 1 resmöjligheter 1 pressvising 1 free-riding 1 tomas kroksmark 1 forskning i skolan 1 anki wennergren 1 pia åman 1 röntgensjuksköterskans kompetens skala 1 rcs 1 teknisk högskola 1 kompetenshöjande utbildning 1 körförmåga 1 förskollärare förskollärarutbildning förskollärarexamen 1 käkbesvär 1 redovisning och bokföring 1 budgetproposisionen 2013 1 autismspektrumtillstånd 1 hjälpmedel för synskadade 1 campus i12 1 gerotech 1 förstelärare 1 shared space 1 trafikrum 1 patientcentrerad vård 1 magisterprogram 1 ömsesidig överenskommelse 1 vin ray 1 partneruniversitet 1 icke-hierarkiska nät 1 p2p-nät 1 biologisk läkemedelsbehandling 1 centrum för ledarskap 1 barnforskare 1 barnforskning 1 natinonellt kompetenscentrum för livslångt lärande 1 husqvarna group 1 ortopedteknisk service 1 svenska gjuteriförening 1 finnveden 1 koperation 1 kunddrivet inköp 1 kvalitetsarbete+vård 1 förbättringsarbete+vård 1 swedage 1 vm i solbil 1 nobel 2013 1 metodikum 1 produktionsmodeller 1 global entrepreneurship week 2013 1 lekvärld 1 barn i behov av särskilt stöd 1 mediedidaktik 1 samhällsundervisning 1 abis-studien 1 2komma5 1 campus värnamo 1 industriell organisation och produktion 1 arbetsgivarens perspektiv 1 excellence scholarships 1 Visa alla taggar
Jönköping University och Saab i Jönköping ingår strategiskt partnerskap

Jönköping University och Saab i Jönköping ingår strategiskt partnerskap

Pressmeddelanden   •   Nov 12, 2018 14:10 CET

Jönköping University och Saab i Jönköping har tecknat avtal om strategiskt partnerskap. Avtalet ger möjlighet att arbeta långsiktigt tillsammans för att utveckla utbildning och forskning som stärker svensk industri. Saab blir i och med det nya avtalet det femte företaget som tecknar strategiskt parterskapsavtal med Jönköping University.

Delaktighet i vardagen – ungdomar med och utan funktionsnedsättningar berättar

Delaktighet i vardagen – ungdomar med och utan funktionsnedsättningar berättar

Pressmeddelanden   •   Okt 29, 2018 11:21 CET

Forskning har visat att delaktighet i aktiviteter i hem, skola och samhälle har ett positivt inflytande på människors hälsa och välbefinnande. För ungdomar med funktionsnedsättning, hur ser deras delaktighet ut i och utanför skolan? Det beslutade sig Frida Lygnegård från forskningsmiljön CHILD på Hälsohögskolan vid Jönköping University att ta reda på genom att låta ungdomar själva svara på detta.

Miljoner till Hälsohögskolan för att kompetensutveckla vård och omsorg i länet

Miljoner till Hälsohögskolan för att kompetensutveckla vård och omsorg i länet

Pressmeddelanden   •   Okt 22, 2018 14:22 CEST

Hälsohögskolan vid Jönköping University har beviljats 12,5 miljoner kronor från Europeiska Socialfonden för att tillsammans med Region Jönköpings län (Futurum och Kommunal utveckling) stärka kompetensen och möta framtidens utmaningar inom vård och omsorg. KOSTA*-projektet startar den 1 december 2018 och ska pågå under tre år.

Relationer avgör familjeföretagens framtid

Relationer avgör familjeföretagens framtid

Pressmeddelanden   •   Okt 22, 2018 12:34 CEST

Vilken betydelse har relationsbyggandet mellan en extern vd och ägarna i familjeföretag? I en ny doktorsavhandling på Jönköping University visar Matthias Waldkirch hur misskötta relationer kan få stora konsekvenser för organisationen. – Ägarna letar ofta efter formella kvalifikationer vid rekrytering, men det säger inget om hur vd:n fungerar i ett familjeföretag, säger Matthias Waldkirch.

Studenter från Jönköping International Business School tävlar om praktikperiod i Kina

Studenter från Jönköping International Business School tävlar om praktikperiod i Kina

Pressmeddelanden   •   Okt 22, 2018 10:48 CEST

Jönköping International Business School och företaget Ramo Group utlyser en tävling för studenter där de kan vinna en praktikperiod i Kina, inklusive boende, flygbiljetter och en kurs i mandarin. - Kina har blivit en viktig handelspartner och därför är detta ett givande samarbete för oss, säger Stefan Brolin, näringslivsansvarig vid Jönköping International Business School, Jönköping University.

Nytt forskningssamarbete ska stärka klimatarbetet i Jönköpings län

Nytt forskningssamarbete ska stärka klimatarbetet i Jönköpings län

Pressmeddelanden   •   Okt 17, 2018 09:53 CEST

Jönköping University och Länsstyrelsen i Jönköpings län som administrerar Klimatrådet har ingått en samverkan om att gemensamt finansiera en doktorandtjänst i medie- och kommunikationsvetenskap. Syftet med det unika forskningsprojektet blir att undersöka framgångsfaktorerna för samverkansarbete kring regionala klimatutmaningar med fokus på kommunikationens roll.

Över 100 ledare och studenter på ledarskapsdag om att utveckla medarbetare och unga talanger

Över 100 ledare och studenter på ledarskapsdag om att utveckla medarbetare och unga talanger

Pressmeddelanden   •   Okt 05, 2018 11:32 CEST

Att rekrytera och behålla kompetens är högaktuellt och förmodligen en överlevnadsfråga för många – alla? – organisationer. Det märks tydligt genom det stora intresset för ledarkonferensen "Så hittar, vårdar och utvecklar du medarbetare och unga talanger" på Spira i Jönköping den 8 oktober.

26 miljoner till Jönköping Academy vid Jönköping University för att utveckla samskapande av hälsa, vård och omsorg

26 miljoner till Jönköping Academy vid Jönköping University för att utveckla samskapande av hälsa, vård och omsorg

Pressmeddelanden   •   Okt 05, 2018 09:33 CEST

Jönköping Academy vid Jönköping University har beviljats inte mindre än 26 miljoner kronor från Forte för ett sexårigt projekt om samskapande av hälsa, vård och omsorg, där medborgare ska engageras.

Statliga stöd och lån till företag – vad får de för effekt?

Statliga stöd och lån till företag – vad får de för effekt?

Pressmeddelanden   •   Sep 28, 2018 11:16 CEST

Vad händer med företag som får statliga stöd och lån och hur påverkar de företagens beteenden på kort respektive lång sikt? Det har Anders Gustafsson studerat i sin nya doktorsavhandling.

Släpp forskarna loss – det är ForskarFredag!

Släpp forskarna loss – det är ForskarFredag!

Pressmeddelanden   •   Sep 26, 2018 10:15 CEST

Allt du velat veta om forskning – men varit för blyg för att fråga! På fredag är vetenskapsfestivalen ForskarFredag tillbaka i hela Sverige. I Jönköpings län arrangeras Science Café, Science After Work, ForskarFredag After School och gymnasieklasser får träffa forskare på Höglandssjukhuset i Eksjö eller på sina skolor.

Träffa forskare i Jönköpings län på ForskarFredag

Träffa forskare i Jönköpings län på ForskarFredag

Pressmeddelanden   •   Sep 14, 2018 10:59 CEST

Fredagen den 28 september är det dags för den årliga vetenskapsfestivalen ForskarFredag som firas över hela landet. I Jönköpings län kan skolklasser och intresserad allmänhet möta forskare från vitt skilda områden.

Distansundervisningen minskar i landet – men Hälsohögskolans Institutet för gerontologi går mot strömmen

Distansundervisningen minskar i landet – men Hälsohögskolans Institutet för gerontologi går mot strömmen

Pressmeddelanden   •   Sep 05, 2018 14:55 CEST

Medan distansundervisningen minskar på många svenska lärosäten behåller Institutet för gerontologi på Hälsohögskolan, Jönköping University, sin. - Det är en viktig möjlighet för yrkesverksamma att förkovra sig, säger Lena Östlund, programsamordnare vid detta institut.

Jönköpings studenter får fler boenden

Jönköpings studenter får fler boenden

Pressmeddelanden   •   Aug 28, 2018 11:16 CEST

Jönköping University och fastighetsbolaget Tosito har inlett ett samarbete kring nya studentbostäder. De aktuella bostäderna kommer att finnas i en nybyggd fastighet i Munksjöstaden och ska ge plats för 63 studenter.

Kick Off Festival är tillbaka på Jönköping University
Många internationella studenter till Jönköping University

Många internationella studenter till Jönköping University

Pressmeddelanden   •   Aug 20, 2018 15:48 CEST

Under veckan är det terminsstart på Jönköping University och vi välkomnar ungefär 3.200 nya studenter. Av dem är över 1.000 internationella studenter från världens alla hörn.

Turkiska akademiker under hot - unik studie publiceras

Turkiska akademiker under hot - unik studie publiceras

Pressmeddelanden   •   Aug 06, 2018 13:37 CEST

En ny studie av kränkningarna av den akademiska friheten i Turkiet har utförts av forskare vid Jönköping University. Studien – den första i sitt slag – ger viktiga insikter om förhållandena för såväl de akademiker som avskedats från turkiska universitet som för de som lever i fruktan att avskedas.

Leaner Tools stärker företagens konkurrenskraft

Leaner Tools stärker företagens konkurrenskraft

Pressmeddelanden   •   Jun 27, 2018 11:31 CEST

Nu får företagen i Jönköpings län en unik chans att vässa konkurrenskraften. Tekniska Högskolan vid Jönköping University drar igång projektet ”Leaner Tools” som ska bidra till effektivare verktygsprocesser. Satsningen finansieras av Stiftelsen Seydlitz MP bolagen med fyra miljoner kronor.

11 miljoner till Jönköping University för forskning kring hållbar gjutproduktion

11 miljoner till Jönköping University för forskning kring hållbar gjutproduktion

Pressmeddelanden   •   Jun 25, 2018 14:08 CEST

Ett nytt forskningsprojekt vid Jönköping University får drygt 11 miljoner kronor av KK-stiftelsen. Projektet kallas LeanCast och involverar fyra svenska företag: Scania CV, Volvo Group Technology, SKF Mekan och SinterCast.

Makroekonomiska teorier sätts på prov

Makroekonomiska teorier sätts på prov

Pressmeddelanden   •   Jun 25, 2018 10:34 CEST

I en ny doktorsavhandling från Jönköping International Business School, Jönköping University, presenterar Olivier Habimana nya sätt att lägga det makroekonomiska pusslet.

Två forskarutbildningar inom pedagogik vid Jönköping University får omdömet "hög kvalitet"

Två forskarutbildningar inom pedagogik vid Jönköping University får omdömet "hög kvalitet"

Pressmeddelanden   •   Jun 25, 2018 09:32 CEST

Jönköping Universitys utbildning på forskarnivå inom pedagogik och pedagogik med inriktning mot didaktik får omdömet ”hög kvalitet”, medan pedagogik med inriktning mot specialpedagogik får ”ifrågasatt kvalitet” i UKÄ:s granskning.