Skip to main content

Taggar

hälsohögskolan i jönköping

högskolan för lärande och kommunikation

jönköping international business school

tekniska högskolan i jönköping

högskolan i jönköping 174 jönköping international business school 165 internationella handelshögskolan i jönköping 113 jibs 104 hälsohögskolan i jönköping 76 tekniska högskolan i jönköping 75 högskolan för lärande och kommunikation 63 ihh 59 jönköping 51 forskning 50 jth 31 utbildning 28 entreprenörskap 18 hälsohögskolan 17 internationella handelshögskolan 16 internationalisering 15 entreprenörskapsforskning 13 näringslivskontakter 10 avhandling 10 äldre 10 pedagogik 9 mediaforskning 9 Jönköping University 9 företagsekonomi 9 nationalekonomi 9 livslångt lärande 9 åldrande 8 familjeföretag 8 solenergi 7 solbil 7 examen 7 world solar challenge 7 regionalforskning 7 child 7 förskollärare 6 handikappvetenskap 6 disputation 6 doktorsavhandling 6 lärarutbildning 5 ekonomi 5 entreprenörskapstävling 5 gerontologi 5 kommunikation 5 arbetsterapi 5 medie- och kommunikationsvetenskap 5 forskarutbildning 5 kvalitetsförbättring 5 ersa 5 hlk 5 produktutveckling 4 konferens 4 rankning 4 äldreomsorg 4 högskoleingenjör 4 ju solar team 4 ukä 4 jönköping academy 4 avslutning 4 barn 4 gjutning 4 delaktighet 4 studenttävling 4 lärande 4 samverkan 4 tekniska högskolan 4 internationellt 3 hälsa 3 akademisk högtid 3 årets entreprenör 3 linköpings universitet 3 rekrytering 3 munhälsa 3 forskarfredag 3 exportrådet 3 equis 3 cefeo 3 reumatiska sjukdomar 3 aktiestinsen 3 socialt arbete 3 stress 3 efmd 3 vetenskapsrådet 3 regional utveckling 3 förbättringsarbete 3 johan roos 3 skolnära forskning 3 ackreditering 3 cancer 3 science park 3 specialistsjuksköterska 3 aktiehandel 3 simulering 2 göteborgs universitet 2 välbefinnande 2 encell 2 journalistik 2 internationella studenter 2 utvärdering 2 fn 2 forskarskola 2 satsa 2 belysningsvetenskap 2 diplomering 2 tandvård 2 teknik 2 tv 2 ny lärarutbildning 2 mmtc 2 forskningskommunikation 2 examensrätt 2 elmia äldre 2 forskningsanslag 2 vård 2 urank 2 Socionomprogrammet 2 didaktik 2 informatik 2 tandhälsa 2 trygghet 2 regional tillväxt 2 näringsliv 2 örebro universitet 2 symposium 2 äldreforskare 2 högskoleverket 2 minne 2 optimering 2 socionom 2 empowerment 2 etiopien 2 hög kvalitet 2 skatterätt 2 betalande studenter 2 familjeföretagande 2 specialpedagogik 2 förskollärarexamen 2 mediebranschen 2 sida 2 röntgensjuksköterska 2 ämneslärarexamen 2 socionomutbildning 2 förskola 2 vinnova 2 jönköpings kommun 2 regionalekonomi 2 media management and transformation centre 2 vårfirande 2 rwanda 2 anhörigvårdare 2 regionförbundet jönköpings län 2 nmun 2 hållbarhet 2 kk-stiftelsen 2 funktionsnedsättning 2 autism 2 lärare 2 demens 2 immunförsvar 2 sab 2 pulsåderblödning i hjärnan 2 sociala representationer 2 swedfund 2 export 2 forskarfredag 2014 2 250 möjligheter 2 vertikals 2 internationell rekrytering 2 logistik 2 icf-cy 2 sjuksköterskeutbildning 2 medieforskning 2 personalprogrammet 2 landstinget i jönköpings län 2 utlandsetablering 2 solceller 2 vuxnas lärande 2 uppsatstävling 2 arbetsliv 2 funktionshinder 2 samspel 1 affärsjuridik 1 hedersdoktor 1 kylsystem 1 mentorskap 1 stipendieutdelning 1 bok 1 ceremoni 1 pedagogiskt pris 1 produktionslogistik 1 anhörigvård 1 anhöriga 1 islamofobi 1 ortopedteknik 1 viktnedgång 1 servervirtualisering 1 iva 1 eksjö 1 kognitiva funktionshinder 1 psykisk hälsa 1 logistics 1 kundvärde 1 bedömning 1 barn och ungdomar 1 föreläsning 1 innovationsprocessen 1 förnyelsebara energikällor 1 sme 1 personalvetare 1 unga vuxna 1 antologi 1 forskningsprojekt 1 breddad rekrytering 1 app 1 reumatoid artrit 1 möbeldesign 1 health and welfare 1 förbättringskunskap 1 träcentrum 1 aspergers syndrom 1 tekniker 1 professor 1 hedersdoktorer 1 livsmönster 1 supply chain management 1 russia 1 sjukgymnast 1 mobila enheter 1 götalandsbanan 1 military 1 doktorandprogram 1 sjuksköterskor 1 world expo 2010 i shanghai 1 exportkreditnämnden 1 leif mannerström 1 balans i livet 1 doktor 1 maskinteknik 1 education 1 utbildningsvetenskap 1 global utveckling 1 serverhall 1 jobb utomlands 1 interkulturell kommunikation 1 belysningsteknik 1 jämställhet 1 krugman 1 webbkurs 1 yh-utbildning 1 united nations 1 populärvetenskap 1 handelshögskola 1 förtjänsttecken 1 plagiering 1 economics 1 redovisningsforskning 1 medierapportering 1 fusk 1 vård i hemmet 1 högskolan 1 skolk 1 litteratur 1 arbetsgrupper 1 behandlingspedagog 1 examensrättighet 1 nätbaserad utbildning 1 regionalt utvecklingscentrum 1 förskollärarutbildning 1 moscow 1 ambulanssjukvård 1 vård av äldre 1 känsla av ett sammanhang 1 tillgänglighetsåret 1 kvalitetsutvärdering 1 internationellt utbyte 1 fritidshem 1 swerea swecast 1 högskolan väst 1 software platform 1 appar 1 barn med funktionshinder 1 ungdomar med funktionshinder 1 skattejuridik 1 pedagogisk dokumentation 1 examensarbeten 1 teknikstöd 1 företagsstyrning 1 digital ekonomi 1 urbanisering 1 börje johansson 1 johan klaesson 1 karin hellerstedt 1 masterprogram 1 studenthälsa 1 studenthälsan 1 vårdforskning 1 beslutsprocesser 1 högskoleprovet 1 gerdt sundström 1 hhj 1 genusforskning 1 learning study/studies 1 sjuksköterskestudent 1 karin åberg 1 tredjelandsstudenter 1 datateknik 1 årets lärare 1 biomedicinska analytiker 1 röntgenundersökning 1 företagande kvinnor 1 hållbarhet csr 1 sexuell hälsa 1 handikappforskning 1 dubbelbeskattning 1 högskoleutbildningar 1 grundlärarexamen 1 lennart israelsson 1 psykisk ohälsa+barn 1 mobila plattormar 1 jönköpingsregionen 1 mikael segolsson 1 asperger syndrom 1 ekonometri 1 humankapital 1 centre for family enterprise and ownership 1 natural magic energy 1 spenshults sjukhus 1 lars israelsson 1 günter mårder 1 gästföreläsning 1 entrprenörskap 1 äldreforskning 1 stressade barn 1 mkv 1 yh-utbildningar 1 fn-simulation 1 tvillingar 1 hamrin 1 riskbeteende 1 bodil jönsson 1 snabbast jobb 1 sveriges mest internationella handelshögskola 1 barn med funktionsnedsättning 1 bedömningsinstrument arbetsterapi 1 stressade familjer 1 äldres hälsa 1 financiering 1 sek svensk exportkredit 1 en-till-en 1 subarachnoidalblödning i hjärnan 1 quaser 1 byggnadsteknik 1 learning study 1 medieekonomi 1 murinet 1 forskningsplattformen för fritidshem 1 kunskapsepidemin 1 licentiatseminarium 1 kunskapssyn 1 inspark 1 vfu 1 verksamhetsförlagd utbildning 1 årets alumner 1 tidningsforskning 1 carl-olof och jenz hamrin 1 anita hansbo 1 commercial law 1 diagnostikforum 1 serverkylning 1 karriärvägledning 1 yh-myndigheten 1 konsekvenser 1 budget2012 1 institutet för handikappvetenskap 1 fristående kurser 1 johnny ludvigsson-priset 1 förskolans praktik 1 konsumentforskning 1 claes nilholm 1 martin berntson 1 international week 1 fadderföretagsdag 1 fadderföretag 1 carin mannheimer 1 deltagande 1 friskvårdsanläggning 1 austoms 1 utvärderingsinstrument arbetsterapi 1 tvillingstudie 1 samhällsstudier 1 resonemang 1 simulatorträning 1 ihv 1 madelene zetterlind 1 markpriserna 1 anders risling 1 jönköping business development 1 ekn 1 studentutbyte 1 viktutveckling 1 ekonomistudenten 1 hälsosamtal 1 industriell produktion 1 personcentrerad vård 1 detaljhandel 1 skivbromssystem 1 prehospital vård 1 exportfrämjande 1 mellanhänder 1 Framtidsverkstad 1 skatteavtal 1 stipedieutdelning 1 hälsojournal 1 medie- och kommunikationsvetenskapliga programmet 1 mkv-programmet 1 söksiffror 1 iva-dagbok 1 kunskapsflöden 1 global swede 1 utbytesstudier 1 patientcentrering 1 vårdarbete 1 internationell skatterätt 1 barn som anhöriga 1 barn med omfattande funktionsnedsättningar 1 avslutningshögtid 1 leif melin 1 årsrapporter 1 jan wallander och tom hedelius stiftelse 1 tore browaldhs stiftelse 1 tomas müllern 1 marketing & logistics 1 interaktiv forskning 1 new public management 1 datorer i skolan 1 mooc 1 vardagspedagogik 1 longitudinella undersökningar 1 integrated reporting 1 gunnar rimmel 1 anestesisjuksköterska 1 m-ypas 1 resmöjligheter 1 pressvising 1 free-riding 1 tomas kroksmark 1 forskning i skolan 1 anki wennergren 1 pia åman 1 röntgensjuksköterskans kompetens skala 1 rcs 1 teknisk högskola 1 kompetenshöjande utbildning 1 körförmåga 1 förskollärare förskollärarutbildning förskollärarexamen 1 käkbesvär 1 redovisning och bokföring 1 budgetproposisionen 2013 1 autismspektrumtillstånd 1 hjälpmedel för synskadade 1 campus i12 1 gerotech 1 förstelärare 1 shared space 1 trafikrum 1 patientcentrerad vård 1 magisterprogram 1 ömsesidig överenskommelse 1 vin ray 1 partneruniversitet 1 icke-hierarkiska nät 1 p2p-nät 1 biologisk läkemedelsbehandling 1 centrum för ledarskap 1 barnforskare 1 barnforskning 1 natinonellt kompetenscentrum för livslångt lärande 1 husqvarna group 1 ortopedteknisk service 1 svenska gjuteriförening 1 finnveden 1 koperation 1 kunddrivet inköp 1 kvalitetsarbete+vård 1 förbättringsarbete+vård 1 swedage 1 vm i solbil 1 nobel 2013 1 metodikum 1 produktionsmodeller 1 global entrepreneurship week 2013 1 lekvärld 1 barn i behov av särskilt stöd 1 mediedidaktik 1 samhällsundervisning 1 abis-studien 1 2komma5 1 campus värnamo 1 industriell organisation och produktion 1 arbetsgivarens perspektiv 1 excellence scholarships 1 Visa alla taggar
Träffa forskare i Jönköpings län på ForskarFredag

Träffa forskare i Jönköpings län på ForskarFredag

Pressmeddelanden   •   Sep 14, 2018 10:59 CEST

Fredagen den 28 september är det dags för den årliga vetenskapsfestivalen ForskarFredag som firas över hela landet. I Jönköpings län kan skolklasser och intresserad allmänhet möta forskare från vitt skilda områden.

Distansundervisningen minskar i landet – men Hälsohögskolans Institutet för gerontologi går mot strömmen

Distansundervisningen minskar i landet – men Hälsohögskolans Institutet för gerontologi går mot strömmen

Pressmeddelanden   •   Sep 05, 2018 14:55 CEST

Medan distansundervisningen minskar på många svenska lärosäten behåller Institutet för gerontologi på Hälsohögskolan, Jönköping University, sin. - Det är en viktig möjlighet för yrkesverksamma att förkovra sig, säger Lena Östlund, programsamordnare vid detta institut.

Jönköpings studenter får fler boenden

Jönköpings studenter får fler boenden

Pressmeddelanden   •   Aug 28, 2018 11:16 CEST

Jönköping University och fastighetsbolaget Tosito har inlett ett samarbete kring nya studentbostäder. De aktuella bostäderna kommer att finnas i en nybyggd fastighet i Munksjöstaden och ska ge plats för 63 studenter.

Kick Off Festival är tillbaka på Jönköping University
Många internationella studenter till Jönköping University

Många internationella studenter till Jönköping University

Pressmeddelanden   •   Aug 20, 2018 15:48 CEST

Under veckan är det terminsstart på Jönköping University och vi välkomnar ungefär 3.200 nya studenter. Av dem är över 1.000 internationella studenter från världens alla hörn.

Turkiska akademiker under hot - unik studie publiceras

Turkiska akademiker under hot - unik studie publiceras

Pressmeddelanden   •   Aug 06, 2018 13:37 CEST

En ny studie av kränkningarna av den akademiska friheten i Turkiet har utförts av forskare vid Jönköping University. Studien – den första i sitt slag – ger viktiga insikter om förhållandena för såväl de akademiker som avskedats från turkiska universitet som för de som lever i fruktan att avskedas.

Leaner Tools stärker företagens konkurrenskraft

Leaner Tools stärker företagens konkurrenskraft

Pressmeddelanden   •   Jun 27, 2018 11:31 CEST

Nu får företagen i Jönköpings län en unik chans att vässa konkurrenskraften. Tekniska Högskolan vid Jönköping University drar igång projektet ”Leaner Tools” som ska bidra till effektivare verktygsprocesser. Satsningen finansieras av Stiftelsen Seydlitz MP bolagen med fyra miljoner kronor.

11 miljoner till Jönköping University för forskning kring hållbar gjutproduktion

11 miljoner till Jönköping University för forskning kring hållbar gjutproduktion

Pressmeddelanden   •   Jun 25, 2018 14:08 CEST

Ett nytt forskningsprojekt vid Jönköping University får drygt 11 miljoner kronor av KK-stiftelsen. Projektet kallas LeanCast och involverar fyra svenska företag: Scania CV, Volvo Group Technology, SKF Mekan och SinterCast.

Makroekonomiska teorier sätts på prov

Makroekonomiska teorier sätts på prov

Pressmeddelanden   •   Jun 25, 2018 10:34 CEST

I en ny doktorsavhandling från Jönköping International Business School, Jönköping University, presenterar Olivier Habimana nya sätt att lägga det makroekonomiska pusslet.

Två forskarutbildningar inom pedagogik vid Jönköping University får omdömet "hög kvalitet"

Två forskarutbildningar inom pedagogik vid Jönköping University får omdömet "hög kvalitet"

Pressmeddelanden   •   Jun 25, 2018 09:32 CEST

Jönköping Universitys utbildning på forskarnivå inom pedagogik och pedagogik med inriktning mot didaktik får omdömet ”hög kvalitet”, medan pedagogik med inriktning mot specialpedagogik får ”ifrågasatt kvalitet” i UKÄ:s granskning.

Jönköpingsregionen ska bli bäst på digitalisering

Jönköpingsregionen ska bli bäst på digitalisering

Pressmeddelanden   •   Jun 13, 2018 16:12 CEST

Ett digitalt kompetenscentrum som visar tekniska innovationer, stötta företag att utveckla sina digitala strategier samt locka techtalanger till Jönköpingsregionen. Nu startar TRANSFORM to AAA, ett projekt mellan Jönköping University, Science Park och tio medfinansiärer från företagssidan, som på flera fronter ska boosta digitaliseringen i regionens näringsliv.

Förberedelser för det värsta - är Sverige redo?

Förberedelser för det värsta - är Sverige redo?

Pressmeddelanden   •   Jun 08, 2018 15:44 CEST

Förra veckan skickades broschyren "Om krisen eller kriget kommer" ut till alla svenska hushåll. Många som bor i ett lugnt och tryggt Sverige kan nog tycka att det är lite överdrivet, men i en ny avhandling hävdar Elvira Kaneberg dock att beredskapsplaneringen måste tas ännu längre - Sverige har de resurser som behövs för att möta komplexa nödsituationer, men det måste planeras effektivt för dem.

Examensdags för de första studenterna på nytt program med dubbelexamen

Examensdags för de första studenterna på nytt program med dubbelexamen

Pressmeddelanden   •   Jun 05, 2018 14:10 CEST

Den 8 juni kan Constantin Gully-Valdenaire och Léa Claude lägga till ytterligare en examen till sin växande lista med meriter. De ingår i en grupp franska studenter som är de första som slutför ett nytt program med dubbelexamen vid Jönköping International Business School.

Examenstider på Jönköping University

Examenstider på Jönköping University

Pressmeddelanden   •   Maj 29, 2018 15:40 CEST

Fyra storföretag ingår strategiska partnerskap med Jönköping University

Fyra storföretag ingår strategiska partnerskap med Jönköping University

Pressmeddelanden   •   Maj 03, 2018 13:00 CEST

- För oss blir det här starten på ett mer långsiktigt och strategiskt samarbete med Jönköping University, säger Roger Blezell, platschef vid Scania Oskarshamn, ett av de fyra företag som nu väljer att fördjupa sin samverkan med högskolan. De tre andra företagen är Husqvarna, Kongsberg Automotive och Fagerhult.

Tekniska Högskolan, Jönköping University, har tilldelats Stora aluminiumpriset 2018

Tekniska Högskolan, Jönköping University, har tilldelats Stora aluminiumpriset 2018

Pressmeddelanden   •   Maj 02, 2018 13:25 CEST

Stora aluminiumpriset delas ut årligen av organisationen Svenskt Aluminium och 2018 års pris har gått till Tekniska Högskolan, Jönköping University, för deras satsningar på forskning för svensk aluminiumindustri.

Ökad risk för ryggsmärtor hos svensk polis

Pressmeddelanden   •   Maj 02, 2018 10:25 CEST

Poliser löper kraftigt ökad risk att drabbas av ryggsmärtor. Något som skulle kunna undvikas genom en omfördelning av utrustningen. Det visar en ny doktorsavhandling från Hälsohögskolan, Jönköping University.

Öppna föreläsningar av hedersdoktorer och professorer på Jönköping University den 4 maj

Öppna föreläsningar av hedersdoktorer och professorer på Jönköping University den 4 maj

Pressmeddelanden   •   Apr 26, 2018 08:00 CEST

Den 4-5 maj är det dags för Jönköping Universitys största högtid – Akademisk högtid. Då promoveras 35 doktorer och fyra hedersdoktorer samt installeras elva professorer och skolans rektor. Fredagen den 4 maj kommer professorerna och hedersdoktorerna att hålla öppna föreläsningar inom olika ämnen på Jönköping University mellan kl. 09.00 och 14.15.

Ny modell för sjukersättning – ökat ansvar för arbetsgivarna

Ny modell för sjukersättning – ökat ansvar för arbetsgivarna

Pressmeddelanden   •   Apr 25, 2018 12:00 CEST

I en SNS-rapport som publiceras idag presenterar Johannes Hagen, universitetslektor i nationalekonomi på Jönköping University tillsammans med Hannes Malmberg, postdoktor i nationalekonomi vid Stanford, en ny modell som ska stärka arbetsgivarnas drivkrafter till att behålla äldre arbetskraft.

Pressinbjudan: Konferens på tema smarta fabriker på Jönköping University

Pressinbjudan: Konferens på tema smarta fabriker på Jönköping University

Pressmeddelanden   •   Apr 23, 2018 14:17 CEST

Hur utvecklar vi smarta fabriker i Småland? Det är temat för den konferens som anordnas av Jönköping Universitys forsknings- och utbildningsmiljö SPARK på torsdag den 26 april. Representanter från media är välkomna att delta under valfri del av konferensen.