Skip to main content

Taggar

hälsohögskolan i jönköping

högskolan för lärande och kommunikation

jönköping international business school

tekniska högskolan i jönköping

högskolan i jönköping 174 jönköping international business school 163 internationella handelshögskolan i jönköping 113 jibs 104 hälsohögskolan i jönköping 74 tekniska högskolan i jönköping 72 högskolan för lärande och kommunikation 62 ihh 59 jönköping 51 forskning 50 jth 31 utbildning 28 entreprenörskap 18 hälsohögskolan 17 internationella handelshögskolan 16 internationalisering 15 entreprenörskapsforskning 13 avhandling 10 äldre 10 näringslivskontakter 10 livslångt lärande 9 pedagogik 9 nationalekonomi 9 företagsekonomi 9 mediaforskning 9 Jönköping University 8 familjeföretag 8 åldrande 8 child 7 world solar challenge 7 examen 7 regionalforskning 7 solbil 7 solenergi 7 disputation 6 handikappvetenskap 6 doktorsavhandling 6 förskollärare 6 medie- och kommunikationsvetenskap 5 gerontologi 5 forskarutbildning 5 hlk 5 kommunikation 5 lärarutbildning 5 ersa 5 ekonomi 5 kvalitetsförbättring 5 entreprenörskapstävling 5 arbetsterapi 5 lärande 4 samverkan 4 produktutveckling 4 högskoleingenjör 4 konferens 4 gjutning 4 ju solar team 4 avslutning 4 studenttävling 4 tekniska högskolan 4 äldreomsorg 4 barn 4 jönköping academy 4 rankning 4 ukä 4 delaktighet 4 socialt arbete 3 stress 3 cancer 3 årets entreprenör 3 efmd 3 cefeo 3 johan roos 3 rekrytering 3 akademisk högtid 3 linköpings universitet 3 ackreditering 3 aktiehandel 3 internationellt 3 förbättringsarbete 3 aktiestinsen 3 munhälsa 3 forskarfredag 3 reumatiska sjukdomar 3 regional utveckling 3 exportrådet 3 vetenskapsrådet 3 equis 3 specialistsjuksköterska 3 skolnära forskning 3 hälsa 3 mediebranschen 2 simulering 2 röntgensjuksköterska 2 ämneslärarexamen 2 minne 2 socionomutbildning 2 högskoleverket 2 symposium 2 internationella studenter 2 äldreforskare 2 förskola 2 vuxnas lärande 2 vinnova 2 jönköpings kommun 2 solceller 2 näringsliv 2 regionalekonomi 2 örebro universitet 2 media management and transformation centre 2 regional tillväxt 2 journalistik 2 trygghet 2 vård 2 vårfirande 2 tandhälsa 2 informatik 2 didaktik 2 Socionomprogrammet 2 uppsatstävling 2 encell 2 anhörigvårdare 2 urank 2 forskningsanslag 2 elmia äldre 2 regionförbundet jönköpings län 2 nmun 2 rwanda 2 hållbarhet 2 kk-stiftelsen 2 examensrätt 2 forskningskommunikation 2 välbefinnande 2 funktionsnedsättning 2 mmtc 2 arbetsliv 2 ny lärarutbildning 2 tv 2 autism 2 teknik 2 lärare 2 immunförsvar 2 göteborgs universitet 2 demens 2 sab 2 pulsåderblödning i hjärnan 2 sociala representationer 2 swedfund 2 funktionshinder 2 tandvård 2 fn 2 forskarfredag 2014 2 sida 2 diplomering 2 250 möjligheter 2 vertikals 2 internationell rekrytering 2 export 2 icf-cy 2 sjuksköterskeutbildning 2 medieforskning 2 logistik 2 personalprogrammet 2 belysningsvetenskap 2 landstinget i jönköpings län 2 satsa 2 hög kvalitet 2 science park 2 utlandsetablering 2 etiopien 2 skatterätt 2 optimering 2 betalande studenter 2 forskarskola 2 empowerment 2 familjeföretagande 2 specialpedagogik 2 utvärdering 2 förskollärarexamen 2 socionom 2 affärsjuridik 1 hedersdoktor 1 kylsystem 1 mentorskap 1 stipendieutdelning 1 bok 1 ceremoni 1 pedagogiskt pris 1 produktionslogistik 1 anhörigvård 1 anhöriga 1 islamofobi 1 ortopedteknik 1 viktnedgång 1 servervirtualisering 1 iva 1 eksjö 1 kognitiva funktionshinder 1 psykisk hälsa 1 logistics 1 kundvärde 1 bedömning 1 barn och ungdomar 1 föreläsning 1 innovationsprocessen 1 förnyelsebara energikällor 1 sme 1 personalvetare 1 unga vuxna 1 antologi 1 forskningsprojekt 1 breddad rekrytering 1 app 1 reumatoid artrit 1 möbeldesign 1 health and welfare 1 förbättringskunskap 1 träcentrum 1 aspergers syndrom 1 tekniker 1 professor 1 hedersdoktorer 1 livsmönster 1 supply chain management 1 russia 1 sjukgymnast 1 mobila enheter 1 götalandsbanan 1 military 1 doktorandprogram 1 sjuksköterskor 1 world expo 2010 i shanghai 1 exportkreditnämnden 1 leif mannerström 1 balans i livet 1 doktor 1 maskinteknik 1 education 1 utbildningsvetenskap 1 global utveckling 1 serverhall 1 jobb utomlands 1 interkulturell kommunikation 1 belysningsteknik 1 jämställhet 1 krugman 1 webbkurs 1 yh-utbildning 1 united nations 1 populärvetenskap 1 handelshögskola 1 förtjänsttecken 1 plagiering 1 economics 1 redovisningsforskning 1 medierapportering 1 fusk 1 vård i hemmet 1 högskolan 1 skolk 1 litteratur 1 arbetsgrupper 1 behandlingspedagog 1 examensrättighet 1 nätbaserad utbildning 1 regionalt utvecklingscentrum 1 förskollärarutbildning 1 moscow 1 ambulanssjukvård 1 vård av äldre 1 känsla av ett sammanhang 1 tillgänglighetsåret 1 kvalitetsutvärdering 1 internationellt utbyte 1 fritidshem 1 swerea swecast 1 högskolan väst 1 software platform 1 appar 1 barn med funktionshinder 1 ungdomar med funktionshinder 1 skattejuridik 1 pedagogisk dokumentation 1 examensarbeten 1 teknikstöd 1 företagsstyrning 1 digital ekonomi 1 urbanisering 1 börje johansson 1 johan klaesson 1 karin hellerstedt 1 masterprogram 1 studenthälsa 1 studenthälsan 1 vårdforskning 1 beslutsprocesser 1 högskoleprovet 1 gerdt sundström 1 hhj 1 genusforskning 1 learning study/studies 1 sjuksköterskestudent 1 karin åberg 1 tredjelandsstudenter 1 datateknik 1 årets lärare 1 biomedicinska analytiker 1 röntgenundersökning 1 företagande kvinnor 1 hållbarhet csr 1 sexuell hälsa 1 handikappforskning 1 dubbelbeskattning 1 högskoleutbildningar 1 grundlärarexamen 1 lennart israelsson 1 psykisk ohälsa+barn 1 mobila plattormar 1 jönköpingsregionen 1 mikael segolsson 1 asperger syndrom 1 ekonometri 1 humankapital 1 centre for family enterprise and ownership 1 natural magic energy 1 spenshults sjukhus 1 lars israelsson 1 günter mårder 1 gästföreläsning 1 entrprenörskap 1 äldreforskning 1 stressade barn 1 mkv 1 yh-utbildningar 1 fn-simulation 1 tvillingar 1 hamrin 1 riskbeteende 1 bodil jönsson 1 snabbast jobb 1 sveriges mest internationella handelshögskola 1 barn med funktionsnedsättning 1 bedömningsinstrument arbetsterapi 1 stressade familjer 1 äldres hälsa 1 financiering 1 sek svensk exportkredit 1 en-till-en 1 subarachnoidalblödning i hjärnan 1 quaser 1 byggnadsteknik 1 learning study 1 medieekonomi 1 murinet 1 forskningsplattformen för fritidshem 1 kunskapsepidemin 1 licentiatseminarium 1 kunskapssyn 1 inspark 1 vfu 1 verksamhetsförlagd utbildning 1 årets alumner 1 tidningsforskning 1 carl-olof och jenz hamrin 1 anita hansbo 1 commercial law 1 diagnostikforum 1 serverkylning 1 karriärvägledning 1 yh-myndigheten 1 konsekvenser 1 budget2012 1 institutet för handikappvetenskap 1 fristående kurser 1 johnny ludvigsson-priset 1 förskolans praktik 1 konsumentforskning 1 claes nilholm 1 martin berntson 1 international week 1 fadderföretagsdag 1 fadderföretag 1 carin mannheimer 1 deltagande 1 friskvårdsanläggning 1 austoms 1 utvärderingsinstrument arbetsterapi 1 tvillingstudie 1 samhällsstudier 1 resonemang 1 simulatorträning 1 ihv 1 madelene zetterlind 1 markpriserna 1 anders risling 1 jönköping business development 1 ekn 1 studentutbyte 1 viktutveckling 1 ekonomistudenten 1 hälsosamtal 1 industriell produktion 1 personcentrerad vård 1 detaljhandel 1 skivbromssystem 1 prehospital vård 1 exportfrämjande 1 mellanhänder 1 Framtidsverkstad 1 skatteavtal 1 stipedieutdelning 1 hälsojournal 1 medie- och kommunikationsvetenskapliga programmet 1 mkv-programmet 1 söksiffror 1 iva-dagbok 1 kunskapsflöden 1 global swede 1 utbytesstudier 1 patientcentrering 1 vårdarbete 1 internationell skatterätt 1 barn som anhöriga 1 barn med omfattande funktionsnedsättningar 1 avslutningshögtid 1 leif melin 1 årsrapporter 1 jan wallander och tom hedelius stiftelse 1 tore browaldhs stiftelse 1 tomas müllern 1 marketing & logistics 1 interaktiv forskning 1 new public management 1 datorer i skolan 1 mooc 1 vardagspedagogik 1 longitudinella undersökningar 1 integrated reporting 1 gunnar rimmel 1 anestesisjuksköterska 1 m-ypas 1 resmöjligheter 1 pressvising 1 free-riding 1 tomas kroksmark 1 forskning i skolan 1 anki wennergren 1 pia åman 1 röntgensjuksköterskans kompetens skala 1 rcs 1 teknisk högskola 1 kompetenshöjande utbildning 1 körförmåga 1 förskollärare förskollärarutbildning förskollärarexamen 1 käkbesvär 1 redovisning och bokföring 1 budgetproposisionen 2013 1 autismspektrumtillstånd 1 hjälpmedel för synskadade 1 campus i12 1 gerotech 1 förstelärare 1 shared space 1 trafikrum 1 patientcentrerad vård 1 magisterprogram 1 ömsesidig överenskommelse 1 vin ray 1 partneruniversitet 1 icke-hierarkiska nät 1 p2p-nät 1 biologisk läkemedelsbehandling 1 centrum för ledarskap 1 barnforskare 1 barnforskning 1 natinonellt kompetenscentrum för livslångt lärande 1 husqvarna group 1 ortopedteknisk service 1 svenska gjuteriförening 1 finnveden 1 koperation 1 kunddrivet inköp 1 kvalitetsarbete+vård 1 förbättringsarbete+vård 1 swedage 1 vm i solbil 1 nobel 2013 1 metodikum 1 produktionsmodeller 1 global entrepreneurship week 2013 1 lekvärld 1 barn i behov av särskilt stöd 1 mediedidaktik 1 samhällsundervisning 1 abis-studien 1 2komma5 1 campus värnamo 1 industriell organisation och produktion 1 arbetsgivarens perspektiv 1 excellence scholarships 1 organisatoriskt lärande 1 Visa alla taggar
Stort intresse för nya civilingenjörsutbildningen vid Jönköping University
Mexikanska ambassadören besöker Jönköping University

Mexikanska ambassadören besöker Jönköping University

Pressmeddelanden   •   Apr 17, 2018 10:40 CEST

Måndagen den 16 april besökte Mexikos ambassadör i Sverige, Agustín Gasca Pliego, Jönköping University tillsammans med representanter från ambassaden, konsulatet och ProMéxico (Mexikos handelskammare).

Studenter tävlade om tryckeribranschens framtid
Pressinbjudan: Mexikanska ambassadören besöker Jönköping University

Pressinbjudan: Mexikanska ambassadören besöker Jönköping University

Pressmeddelanden   •   Apr 12, 2018 09:00 CEST

Måndagen den 16 april besöker Mexikos ambassadör i Sverige, Agustin Gasca Pliego, Jönköping University tillsammans med representanter från ambassaden, konsulatet och ProMexiko (Mexikos handelskammare).

Glädjebesked för JIBS: EQUIS-ackreditering fortsatt säkrad för Jönköping International Business School

Glädjebesked för JIBS: EQUIS-ackreditering fortsatt säkrad för Jönköping International Business School

Pressmeddelanden   •   Mar 27, 2018 16:16 CEST

Jönköping International Business School (JIBS) vid Jönköping University har fått besked om förnyat förtroende från den internationella ackrediteringsorganisationen EFMD. Skolans EQUIS-ackreditering förlängs på fem år, ett kvitto på målmedvetet arbete med kvalitet.

Engagerade förskolebarn har lättare att lära och utvecklas

Engagerade förskolebarn har lättare att lära och utvecklas

Pressmeddelanden   •   Mar 19, 2018 09:00 CET

Vänta inte till förskoleklass! Barn med beteendesvårigheter behöver extra stöd redan i förskolan. I en ny doktorsavhandling från Jönköping University, visar Madeleine Sjöman att barn som är aktivt engagerade i förskolans vardag mår bättre samt lär sig och utvecklas mer.

Nu kan du läsa till civilingenjör i Jönköping

Nu kan du läsa till civilingenjör i Jönköping

Pressmeddelanden   •   Mar 13, 2018 09:00 CET

På torsdag den 15 mars öppnar ansökningarna till Tekniska Högskolans civilingenjörsutbildning inom Industriell produktframtagning. – Utbildningen har en unik internationell profil och ett starkt stöd från regionens företag, säger Ingrid Wadskog som är VD för Tekniska Högskolan.

Meningsfull rådgivning för familjeföretag

Meningsfull rådgivning för familjeföretag

Pressmeddelanden   •   Mar 12, 2018 09:05 CET

Ett familjeföretag är ett slutet system. Ägarfamiljer är ofta tveksamma till att släppa in utomstående, men den som vill växa gör bäst i att ta hjälp av och samarbeta med externa rådgivare. I en ny doktorsavhandling har Judith van Helvert-Beugels studerat hur familjeföretag kan arbeta med så kallade advisory boards.

Hopp om fler ortopedtekniker i Zambia

Hopp om fler ortopedtekniker i Zambia

Pressmeddelanden   •   Feb 27, 2018 08:00 CET

Zambia har över 16 miljoner invånare men bara 5 utbildade ortopedtekniker. Med stöd från bland annat Jönköping University ska nu en ny utbildning startas vid University of Zambia.

Tonåringar dricker hellre i hemmet

Tonåringar dricker hellre i hemmet

Pressmeddelanden   •   Feb 26, 2018 08:54 CET

Tonåringar festar hellre hemma än utomhus. I en ny doktorsavhandling från Jönköping University undersöker Birgitta Ander betydelsen av de platser där ungdomar berusar sig. – Att berusa sig i hemmen ger ungdomarna större möjlighet till kontroll. Vem man dricker med och på vilket sätt, säger Birgitta Ander.

Fyra nya hedersdoktorer

Fyra nya hedersdoktorer

Pressmeddelanden   •   Feb 13, 2018 09:35 CET

Den 5 maj är det dags för akademisk högtid vid Jönköping University. Då kommer fyra personer som på olika sätt har bidragit till forskning och utbildning vid lärosätet att utses till hedersdoktorer.

Jönköping University utbildar specialistläkare

Jönköping University utbildar specialistläkare

Pressmeddelanden   •   Feb 06, 2018 13:20 CET

Under fyra dagar, från 5 till 8 februari, samlas blivande specialistläkare i geriatrik och allmänmedicin på Hälsohögskolan vid Jönköping University för att gå en kurs på det högaktuella temat Hemsjukvård och vård av sköra äldre.

Stöd i samband med graviditet stärker föräldrar – och utvecklar parrelationen

Stöd i samband med graviditet stärker föräldrar – och utvecklar parrelationen

Pressmeddelanden   •   Feb 05, 2018 08:00 CET

Att bli förälder är en omvälvande förändring. Ofta en härlig sådan, men ibland en utmaning och rentav jobbig tid för somliga. Men med hjälp av stöd från vården och familj och vänner kan omställningen gå bättre – och parrelationen kan utvecklas. Det visar Caroline Bäckström i sin doktorsavhandling.

Platsen påverkar företags förmåga till förnyelse

Platsen påverkar företags förmåga till förnyelse

Pressmeddelanden   •   Feb 01, 2018 10:56 CET

I en tid där teknologisk utveckling sker i allt snabbare takt kan det vara svårt för företag att stå ut i den hårda globala konkurrensen. Vad hjälper och stjälper företag i deras försök att följa marknaden? I en ny doktorsavhandling från Jönköping International Business School har Tina Wallin undersökt hur lokala förutsättningar påverkar olika företags och sektorers förmåga att förnya sig.

Nya yrkeshögskoleutbildningar ger goda chanser till jobb

Nya yrkeshögskoleutbildningar ger goda chanser till jobb

Pressmeddelanden   •   Jan 26, 2018 13:43 CET

YH-myndigheten har beviljat Jönköping University femton nya yrkeshögskoleutbildningar i regionen. Det innebär att JU från och med hösten har totalt 21 YH-utbildningar. Samtliga utbildningar är efterfrågade av regionens näringsliv och utvecklade i nära samarbete med branschorganisationer och företag.

Tre projekt belönades med stipendier från Aktiestinsens stiftelse

Tre projekt belönades med stipendier från Aktiestinsens stiftelse

Pressmeddelanden   •   Jan 25, 2018 14:17 CET

Onsdagen den 24 januari delades totalt 360 000 kronor ut i stipendier av Aktiestinsen stiftelse vid en ceremoni på Hälsohögskolan vid Jönköping University.

Kunskap och läge – framgångsfaktorer för nya företag

Kunskap och läge – framgångsfaktorer för nya företag

Pressmeddelanden   •   Jan 22, 2018 09:00 CET

I en ny doktorsavhandling från Jönköping International Business School vid Jönköping University har Mark Bagley utgått från IKT-branschen i Stockholm för att dra slutsatser om vilken roll kunskapsnätverk spelar för industriella klusters framväxt och överlevnad.

Internationell workshop om digital turistnäring

Internationell workshop om digital turistnäring

Pressmeddelanden   •   Jan 19, 2018 08:00 CET

83 doktorander från 24 länder träffas den 23 januari på Jönköping International Business School för en workshop om så kallad e-turism. Workshopen hålls i samband med den tjugofemte årliga ENTER-konferensen, som äger rum i Jönköping den 24-26 januari.

Fem nya forskningsprojekt i samverkan med näringslivet

Fem nya forskningsprojekt i samverkan med näringslivet

Pressmeddelanden   •   Dec 20, 2017 14:00 CET

Jönköping Universitys forsknings- och utbildningsmiljö inom kunskapsintensiv produktframtagning, SPARK, fortsätter verka för stärkt konkurrenskraft hos regionens och Sveriges tillverkningsföretag. I början av nästa år startar fem nya forskningsprojekt med finansiering från KK-stiftelsen. Projekten spänner över ett brett område och tar upp flera aktuella utmaningar som svensk industri står inför.

Delad designkunskap

Delad designkunskap

Pressmeddelanden   •   Dec 19, 2017 10:00 CET

För att kunna anpassa en produkt efter nya behov måste man förstå orsakerna till de designbeslut som gjordes för originalprodukten. I en ny doktorsavhandling från Tekniska Högskolan vid Jönköping University presenterar Morteza Poorkiany metoder för att fånga upp, strukturera och dela designbeslut som tagits under produktutvecklingsprocessen.