Skip to main content

Taggar

hälsohögskolan i jönköping

högskolan för lärande och kommunikation

jönköping international business school

tekniska högskolan i jönköping

högskolan i jönköping 174 jönköping international business school 165 internationella handelshögskolan i jönköping 113 jibs 104 hälsohögskolan i jönköping 77 tekniska högskolan i jönköping 75 högskolan för lärande och kommunikation 65 ihh 59 jönköping 52 forskning 51 jth 31 utbildning 28 entreprenörskap 18 hälsohögskolan 17 internationella handelshögskolan 16 internationalisering 15 entreprenörskapsforskning 13 Jönköping University 12 avhandling 10 näringslivskontakter 10 äldre 10 företagsekonomi 9 mediaforskning 9 nationalekonomi 9 pedagogik 9 livslångt lärande 9 familjeföretag 8 åldrande 8 CHILD 8 examen 7 world solar challenge 7 regionalforskning 7 solenergi 7 solbil 7 doktorsavhandling 6 disputation 6 handikappvetenskap 6 förskollärare 6 lärarutbildning 5 entreprenörskapstävling 5 hlk 5 kvalitetsförbättring 5 barn 5 gerontologi 5 medie- och kommunikationsvetenskap 5 arbetsterapi 5 ersa 5 forskarutbildning 5 ekonomi 5 kommunikation 5 samverkan 4 tekniska högskolan 4 studenttävling 4 produktutveckling 4 rankning 4 lärande 4 ukä 4 äldreomsorg 4 konferens 4 delaktighet 4 gjutning 4 ju solar team 4 Vetenskapsrådet 4 högskoleingenjör 4 avslutning 4 jönköping academy 4 munhälsa 3 stress 3 cancer 3 rekrytering 3 efmd 3 årets entreprenör 3 cefeo 3 johan roos 3 forskningskommunikation 3 akademisk högtid 3 linköpings universitet 3 ackreditering 3 science park 3 aktiehandel 3 internationellt 3 förbättringsarbete 3 aktiestinsen 3 funktionshinder 3 forskarfredag 3 reumatiska sjukdomar 3 regional utveckling 3 exportrådet 3 socialt arbete 3 equis 3 specialistsjuksköterska 3 vertikals 3 skolnära forskning 3 hälsa 3 utvärdering 2 ämneslärarexamen 2 minne 2 simulering 2 symposium 2 socionomutbildning 2 utlandsetablering 2 örebro universitet 2 äldreforskare 2 förskola 2 vinnova 2 jönköpings kommun 2 regionalekonomi 2 näringsliv 2 tandhälsa 2 trygghet 2 media management and transformation centre 2 informatik 2 internationella studenter 2 vårfirande 2 vuxnas lärande 2 solceller 2 didaktik 2 journalistik 2 regional tillväxt 2 forskningsanslag 2 Socionomprogrammet 2 vård 2 välbefinnande 2 hållbarhet 2 rwanda 2 urank 2 anhörigvårdare 2 nmun 2 examensrätt 2 regionförbundet jönköpings län 2 elmia äldre 2 kk-stiftelsen 2 funktionsnedsättning 2 mmtc 2 ny lärarutbildning 2 tv 2 teknik 2 Psykisk hälsa 2 encell 2 tandvård 2 Barn med funktionshinder 2 autism 2 lärare 2 demens 2 diplomering 2 sab 2 pulsåderblödning i hjärnan 2 sociala representationer 2 uppsatstävling 2 göteborgs universitet 2 forskarfredag 2014 2 immunförsvar 2 swedfund 2 250 möjligheter 2 arbetsliv 2 sida 2 export 2 internationell rekrytering 2 forskarskola 2 icf-cy 2 logistik 2 belysningsvetenskap 2 sjuksköterskeutbildning 2 personalprogrammet 2 satsa 2 hög kvalitet 2 etiopien 2 landstinget i jönköpings län 2 empowerment 2 medieforskning 2 optimering 2 betalande studenter 2 familjeföretagande 2 fn 2 skatterätt 2 specialpedagogik 2 socionom 2 förskollärarexamen 2 högskoleverket 2 röntgensjuksköterska 2 mediebranschen 2 samspel 1 affärsjuridik 1 hedersdoktor 1 kylsystem 1 mentorskap 1 stipendieutdelning 1 bok 1 ceremoni 1 pedagogiskt pris 1 produktionslogistik 1 anhörigvård 1 anhöriga 1 islamofobi 1 ortopedteknik 1 viktnedgång 1 servervirtualisering 1 iva 1 eksjö 1 kognitiva funktionshinder 1 logistics 1 kundvärde 1 bedömning 1 barn och ungdomar 1 föreläsning 1 innovationsprocessen 1 förnyelsebara energikällor 1 sme 1 personalvetare 1 unga vuxna 1 antologi 1 forskningsprojekt 1 breddad rekrytering 1 app 1 reumatoid artrit 1 möbeldesign 1 health and welfare 1 förbättringskunskap 1 träcentrum 1 aspergers syndrom 1 tekniker 1 professor 1 hedersdoktorer 1 livsmönster 1 supply chain management 1 russia 1 sjukgymnast 1 mobila enheter 1 götalandsbanan 1 military 1 doktorandprogram 1 sjuksköterskor 1 world expo 2010 i shanghai 1 exportkreditnämnden 1 leif mannerström 1 balans i livet 1 doktor 1 maskinteknik 1 education 1 utbildningsvetenskap 1 global utveckling 1 serverhall 1 jobb utomlands 1 interkulturell kommunikation 1 belysningsteknik 1 jämställhet 1 krugman 1 webbkurs 1 yh-utbildning 1 united nations 1 populärvetenskap 1 handelshögskola 1 förtjänsttecken 1 plagiering 1 economics 1 redovisningsforskning 1 medierapportering 1 fusk 1 vård i hemmet 1 högskolan 1 skolk 1 litteratur 1 arbetsgrupper 1 behandlingspedagog 1 examensrättighet 1 nätbaserad utbildning 1 regionalt utvecklingscentrum 1 förskollärarutbildning 1 moscow 1 ambulanssjukvård 1 vård av äldre 1 känsla av ett sammanhang 1 tillgänglighetsåret 1 kvalitetsutvärdering 1 internationellt utbyte 1 fritidshem 1 swerea swecast 1 högskolan väst 1 software platform 1 appar 1 ungdomar med funktionshinder 1 skattejuridik 1 pedagogisk dokumentation 1 examensarbeten 1 teknikstöd 1 företagsstyrning 1 digital ekonomi 1 urbanisering 1 börje johansson 1 johan klaesson 1 karin hellerstedt 1 masterprogram 1 studenthälsa 1 studenthälsan 1 vårdforskning 1 beslutsprocesser 1 högskoleprovet 1 gerdt sundström 1 hhj 1 genusforskning 1 learning study/studies 1 sjuksköterskestudent 1 karin åberg 1 tredjelandsstudenter 1 datateknik 1 årets lärare 1 biomedicinska analytiker 1 röntgenundersökning 1 företagande kvinnor 1 hållbarhet csr 1 sexuell hälsa 1 handikappforskning 1 dubbelbeskattning 1 högskoleutbildningar 1 grundlärarexamen 1 lennart israelsson 1 psykisk ohälsa+barn 1 mobila plattormar 1 jönköpingsregionen 1 mikael segolsson 1 asperger syndrom 1 ekonometri 1 humankapital 1 centre for family enterprise and ownership 1 natural magic energy 1 spenshults sjukhus 1 lars israelsson 1 günter mårder 1 gästföreläsning 1 entrprenörskap 1 äldreforskning 1 stressade barn 1 mkv 1 yh-utbildningar 1 fn-simulation 1 tvillingar 1 hamrin 1 riskbeteende 1 bodil jönsson 1 snabbast jobb 1 sveriges mest internationella handelshögskola 1 barn med funktionsnedsättning 1 bedömningsinstrument arbetsterapi 1 stressade familjer 1 äldres hälsa 1 financiering 1 sek svensk exportkredit 1 en-till-en 1 subarachnoidalblödning i hjärnan 1 quaser 1 byggnadsteknik 1 learning study 1 medieekonomi 1 murinet 1 forskningsplattformen för fritidshem 1 kunskapsepidemin 1 licentiatseminarium 1 kunskapssyn 1 inspark 1 vfu 1 verksamhetsförlagd utbildning 1 årets alumner 1 tidningsforskning 1 carl-olof och jenz hamrin 1 anita hansbo 1 commercial law 1 diagnostikforum 1 serverkylning 1 karriärvägledning 1 yh-myndigheten 1 konsekvenser 1 budget2012 1 institutet för handikappvetenskap 1 fristående kurser 1 johnny ludvigsson-priset 1 förskolans praktik 1 konsumentforskning 1 claes nilholm 1 martin berntson 1 international week 1 fadderföretagsdag 1 fadderföretag 1 carin mannheimer 1 deltagande 1 friskvårdsanläggning 1 austoms 1 utvärderingsinstrument arbetsterapi 1 tvillingstudie 1 samhällsstudier 1 resonemang 1 simulatorträning 1 ihv 1 madelene zetterlind 1 markpriserna 1 anders risling 1 jönköping business development 1 ekn 1 studentutbyte 1 viktutveckling 1 ekonomistudenten 1 hälsosamtal 1 industriell produktion 1 personcentrerad vård 1 detaljhandel 1 skivbromssystem 1 prehospital vård 1 exportfrämjande 1 mellanhänder 1 Framtidsverkstad 1 skatteavtal 1 stipedieutdelning 1 hälsojournal 1 medie- och kommunikationsvetenskapliga programmet 1 mkv-programmet 1 söksiffror 1 iva-dagbok 1 kunskapsflöden 1 global swede 1 utbytesstudier 1 patientcentrering 1 vårdarbete 1 internationell skatterätt 1 barn som anhöriga 1 barn med omfattande funktionsnedsättningar 1 avslutningshögtid 1 leif melin 1 årsrapporter 1 jan wallander och tom hedelius stiftelse 1 tore browaldhs stiftelse 1 tomas müllern 1 marketing & logistics 1 interaktiv forskning 1 new public management 1 datorer i skolan 1 mooc 1 vardagspedagogik 1 longitudinella undersökningar 1 integrated reporting 1 gunnar rimmel 1 anestesisjuksköterska 1 m-ypas 1 resmöjligheter 1 pressvising 1 free-riding 1 tomas kroksmark 1 forskning i skolan 1 anki wennergren 1 pia åman 1 röntgensjuksköterskans kompetens skala 1 rcs 1 teknisk högskola 1 kompetenshöjande utbildning 1 körförmåga 1 förskollärare förskollärarutbildning förskollärarexamen 1 käkbesvär 1 redovisning och bokföring 1 budgetproposisionen 2013 1 autismspektrumtillstånd 1 hjälpmedel för synskadade 1 campus i12 1 gerotech 1 förstelärare 1 shared space 1 trafikrum 1 patientcentrerad vård 1 magisterprogram 1 ömsesidig överenskommelse 1 vin ray 1 partneruniversitet 1 icke-hierarkiska nät 1 p2p-nät 1 biologisk läkemedelsbehandling 1 centrum för ledarskap 1 barnforskare 1 barnforskning 1 natinonellt kompetenscentrum för livslångt lärande 1 husqvarna group 1 ortopedteknisk service 1 svenska gjuteriförening 1 finnveden 1 koperation 1 kunddrivet inköp 1 kvalitetsarbete+vård 1 förbättringsarbete+vård 1 swedage 1 vm i solbil 1 nobel 2013 1 metodikum 1 produktionsmodeller 1 global entrepreneurship week 2013 1 lekvärld 1 barn i behov av särskilt stöd 1 mediedidaktik 1 samhällsundervisning 1 abis-studien 1 2komma5 1 campus värnamo 1 industriell organisation och produktion 1 arbetsgivarens perspektiv 1 excellence scholarships 1 Visa alla taggar
Jönköping University och Naturskolan samarbetar för att främja utomhuspedagogik

Jönköping University och Naturskolan samarbetar för att främja utomhuspedagogik

Pressmeddelanden   •   Jan 10, 2019 11:25 CET

Jönköping University och Naturskolan på Upptech ska binda samman forskning och praktik inom det utomhuspedagogiska fältet. Under våren kommer ett pilotprojekt startas för att kompetensutveckla lärare och pedagoger inom utomhuspedagogikens teoretiska grunder genom forskning och praktiska lärandeaktiviteter.

Globalt decembertema – tre disputationer på raken vid Jönköping International Business School

Globalt decembertema – tre disputationer på raken vid Jönköping International Business School

Pressmeddelanden   •   Dec 21, 2018 09:00 CET

Internationaliseringen av forskningen vid Jönköping International Business School fortsätter. I december disputerar tre doktorander, tre dagar i rad, i ämnen som sträcker sig från Finland till Pakistan och Rwanda.

Strukturella skillnader påverkar  kvaliteten i äldreomsorgen

Strukturella skillnader påverkar kvaliteten i äldreomsorgen

Pressmeddelanden   •   Dec 18, 2018 09:31 CET

Hur ska vi få bättre kvalitet i äldreomsorgen? I en ny avhandling från Jönköping University undersöker Dan Lundgren sambandet mellan ledarskap, psykosocial miljö och brukarnas nöjdhet i hemtjänst och särskilda boenden.

Jönköping University tilldelas 33 miljoner för forskning som stärker industrins konkurrenskraft

Jönköping University tilldelas 33 miljoner för forskning som stärker industrins konkurrenskraft

Pressmeddelanden   •   Dec 17, 2018 13:25 CET

Jönköping Universitys strategiska satsning på forsknings- och utbildningsmiljön SPARK fortsätter att utvecklas positivt. I början av nästa år startar hela åtta nya projekt med finansiering från KK-stiftelsen. Stiftelsen beviljar totalt 33 miljoner kronor till sju forskningsprojekt och ett rekryteringsprojekt inom kunskapsintensiv produktframtagning.

​Fin kvalitetsstämpel för Jönköping University som internationell arbetsgivare

Pressmeddelanden   •   Dec 17, 2018 08:46 CET

Som andra lärosäte i Sverige har EU-kommissionen nu beviljat Jönköping University certifieringen ”HR Excellence in Research”. Det innebär att högskolan håller god standard i arbetet med rekrytering och arbetsförutsättningar för såväl nationella som internationella forskare och lärare.

Vertikals 2.0 gör forskningen mer synlig

Vertikals 2.0 gör forskningen mer synlig

Pressmeddelanden   •   Nov 27, 2018 15:38 CET

Forskningsprojektet Vertikals, som under fem års tid bedrivits vid Jönköping International Business School, Jönköping University, har gått ut på att göra forskningen mer synlig för allmänheten. Nu går projektet in i en andra fas som inkluderar samtliga fackhögskolor vid Jönköping University.

21,9 miljoner kronor till forskning vid Jönköping University om barns och ungdomars psykiska hälsa

21,9 miljoner kronor till forskning vid Jönköping University om barns och ungdomars psykiska hälsa

Pressmeddelanden   •   Nov 21, 2018 14:23 CET

Forskargruppen CHILD vid Jönköping University, har från Vetenskapsrådet blivit beviljad 21,9 miljoner kronor i anslag för forskningsprogrammet ”Psykisk hälsa och delaktighet i habilitering hos barn och ungdomar med funktionshinder”.

Nu byggs fler studentlägenheter centralt i Jönköping

Nu byggs fler studentlägenheter centralt i Jönköping

Pressmeddelanden   •   Nov 20, 2018 10:17 CET

Jönköping University utökar sitt samarbete med fastighetsbolaget Tosito. Omkring 220 nya studentbostäder kommer att byggas i Saabs tidigare lokaler på Odengatan med successiv inflyttning från januari 2020.

Konsten – och tekniken – att gestalta rum med ljus

Konsten – och tekniken – att gestalta rum med ljus

Pressmeddelanden   •   Nov 19, 2018 16:59 CET

Med sin forskning om arkitektonisk ljusgestaltning är Ulrika Wänström Lindh, lektor vid ljusdesignutbildningen vid Tekniska högskolan i Jönköping, unik i Sverige. Nu kommer hennes första bok – Ljusdesign och rumsgestaltning. I gränslandet mellan tekniskt inriktad arkitektur och konstnärlig formgivning tar boken sig an hur ljus kan förvandla rum.

Studenter träffar över 100 företag på karriärmässa
Jönköping University och Saab i Jönköping ingår strategiskt partnerskap

Jönköping University och Saab i Jönköping ingår strategiskt partnerskap

Pressmeddelanden   •   Nov 12, 2018 14:10 CET

Jönköping University och Saab i Jönköping har tecknat avtal om strategiskt partnerskap. Avtalet ger möjlighet att arbeta långsiktigt tillsammans för att utveckla utbildning och forskning som stärker svensk industri. Saab blir i och med det nya avtalet det femte företaget som tecknar strategiskt parterskapsavtal med Jönköping University.

Delaktighet i vardagen – ungdomar med och utan funktionsnedsättningar berättar

Delaktighet i vardagen – ungdomar med och utan funktionsnedsättningar berättar

Pressmeddelanden   •   Okt 29, 2018 11:21 CET

Forskning har visat att delaktighet i aktiviteter i hem, skola och samhälle har ett positivt inflytande på människors hälsa och välbefinnande. För ungdomar med funktionsnedsättning, hur ser deras delaktighet ut i och utanför skolan? Det beslutade sig Frida Lygnegård från forskningsmiljön CHILD på Hälsohögskolan vid Jönköping University att ta reda på genom att låta ungdomar själva svara på detta.

Miljoner till Hälsohögskolan för att kompetensutveckla vård och omsorg i länet

Miljoner till Hälsohögskolan för att kompetensutveckla vård och omsorg i länet

Pressmeddelanden   •   Okt 22, 2018 14:22 CEST

Hälsohögskolan vid Jönköping University har beviljats 12,5 miljoner kronor från Europeiska Socialfonden för att tillsammans med Region Jönköpings län (Futurum och Kommunal utveckling) stärka kompetensen och möta framtidens utmaningar inom vård och omsorg. KOSTA*-projektet startar den 1 december 2018 och ska pågå under tre år.

Relationer avgör familjeföretagens framtid

Relationer avgör familjeföretagens framtid

Pressmeddelanden   •   Okt 22, 2018 12:34 CEST

Vilken betydelse har relationsbyggandet mellan en extern vd och ägarna i familjeföretag? I en ny doktorsavhandling på Jönköping University visar Matthias Waldkirch hur misskötta relationer kan få stora konsekvenser för organisationen. – Ägarna letar ofta efter formella kvalifikationer vid rekrytering, men det säger inget om hur vd:n fungerar i ett familjeföretag, säger Matthias Waldkirch.

Studenter från Jönköping International Business School tävlar om praktikperiod i Kina

Studenter från Jönköping International Business School tävlar om praktikperiod i Kina

Pressmeddelanden   •   Okt 22, 2018 10:48 CEST

Jönköping International Business School och företaget Ramo Group utlyser en tävling för studenter där de kan vinna en praktikperiod i Kina, inklusive boende, flygbiljetter och en kurs i mandarin. - Kina har blivit en viktig handelspartner och därför är detta ett givande samarbete för oss, säger Stefan Brolin, näringslivsansvarig vid Jönköping International Business School, Jönköping University.

Nytt forskningssamarbete ska stärka klimatarbetet i Jönköpings län

Nytt forskningssamarbete ska stärka klimatarbetet i Jönköpings län

Pressmeddelanden   •   Okt 17, 2018 09:53 CEST

Jönköping University och Länsstyrelsen i Jönköpings län som administrerar Klimatrådet har ingått en samverkan om att gemensamt finansiera en doktorandtjänst i medie- och kommunikationsvetenskap. Syftet med det unika forskningsprojektet blir att undersöka framgångsfaktorerna för samverkansarbete kring regionala klimatutmaningar med fokus på kommunikationens roll.

Över 100 ledare och studenter på ledarskapsdag om att utveckla medarbetare och unga talanger

Över 100 ledare och studenter på ledarskapsdag om att utveckla medarbetare och unga talanger

Pressmeddelanden   •   Okt 05, 2018 11:32 CEST

Att rekrytera och behålla kompetens är högaktuellt och förmodligen en överlevnadsfråga för många – alla? – organisationer. Det märks tydligt genom det stora intresset för ledarkonferensen "Så hittar, vårdar och utvecklar du medarbetare och unga talanger" på Spira i Jönköping den 8 oktober.

26 miljoner till Jönköping Academy vid Jönköping University för att utveckla samskapande av hälsa, vård och omsorg

26 miljoner till Jönköping Academy vid Jönköping University för att utveckla samskapande av hälsa, vård och omsorg

Pressmeddelanden   •   Okt 05, 2018 09:33 CEST

Jönköping Academy vid Jönköping University har beviljats inte mindre än 26 miljoner kronor från Forte för ett sexårigt projekt om samskapande av hälsa, vård och omsorg, där medborgare ska engageras.

Statliga stöd och lån till företag – vad får de för effekt?

Statliga stöd och lån till företag – vad får de för effekt?

Pressmeddelanden   •   Sep 28, 2018 11:16 CEST

Vad händer med företag som får statliga stöd och lån och hur påverkar de företagens beteenden på kort respektive lång sikt? Det har Anders Gustafsson studerat i sin nya doktorsavhandling.

Släpp forskarna loss – det är ForskarFredag!

Släpp forskarna loss – det är ForskarFredag!

Pressmeddelanden   •   Sep 26, 2018 10:15 CEST

Allt du velat veta om forskning – men varit för blyg för att fråga! På fredag är vetenskapsfestivalen ForskarFredag tillbaka i hela Sverige. I Jönköpings län arrangeras Science Café, Science After Work, ForskarFredag After School och gymnasieklasser får träffa forskare på Höglandssjukhuset i Eksjö eller på sina skolor.