Skip to main content

Taggar

högskolan för lärande och kommunikation

jönköping international business school

tekniska högskolan i jönköping

högskolan i jönköping 174 jönköping international business school 154 internationella handelshögskolan i jönköping 113 jibs 104 hälsohögskolan i jönköping 65 tekniska högskolan i jönköping 64 högskolan för lärande och kommunikation 60 ihh 59 jönköping 51 forskning 50 jth 31 utbildning 28 entreprenörskap 18 hälsohögskolan 17 internationella handelshögskolan 16 internationalisering 15 entreprenörskapsforskning 13 äldre 10 näringslivskontakter 10 avhandling 10 nationalekonomi 9 företagsekonomi 9 pedagogik 9 mediaforskning 9 livslångt lärande 9 åldrande 8 Jönköping University 8 familjeföretag 8 regionalforskning 7 solbil 7 examen 7 child 7 solenergi 7 world solar challenge 7 handikappvetenskap 6 disputation 6 doktorsavhandling 6 förskollärare 6 medie- och kommunikationsvetenskap 5 hlk 5 kommunikation 5 ekonomi 5 gerontologi 5 kvalitetsförbättring 5 entreprenörskapstävling 5 lärarutbildning 5 ersa 5 arbetsterapi 5 forskarutbildning 5 studenttävling 4 konferens 4 produktutveckling 4 högskoleingenjör 4 äldreomsorg 4 ju solar team 4 rankning 4 jönköping academy 4 lärande 4 tekniska högskolan 4 barn 4 gjutning 4 delaktighet 4 ukä 4 samverkan 4 avslutning 4 hälsa 3 specialistsjuksköterska 3 skolnära forskning 3 efmd 3 exportrådet 3 socialt arbete 3 stress 3 johan roos 3 equis 3 årets entreprenör 3 ackreditering 3 forskarfredag 3 vetenskapsrådet 3 cefeo 3 internationellt 3 munhälsa 3 aktiestinsen 3 akademisk högtid 3 regional utveckling 3 förbättringsarbete 3 aktiehandel 3 rekrytering 3 linköpings universitet 3 reumatiska sjukdomar 3 cancer 3 örebro universitet 2 arbetsliv 2 internationell rekrytering 2 röntgensjuksköterska 2 regional tillväxt 2 regionalekonomi 2 näringsliv 2 regionförbundet jönköpings län 2 symposium 2 trygghet 2 anhörigvårdare 2 export 2 journalistik 2 simulering 2 rwanda 2 optimering 2 autism 2 media management and transformation centre 2 socionomutbildning 2 sida 2 vård 2 hållbarhet 2 äldreforskare 2 icf-cy 2 uppsatstävling 2 informatik 2 utvärdering 2 vertikals 2 pulsåderblödning i hjärnan 2 elmia äldre 2 vårfirande 2 tandhälsa 2 göteborgs universitet 2 mmtc 2 belysningsvetenskap 2 urank 2 minne 2 science park 2 skatterätt 2 fn 2 mediebranschen 2 swedfund 2 etiopien 2 funktionshinder 2 vuxnas lärande 2 immunförsvar 2 ämneslärarexamen 2 lärare 2 examensrätt 2 sab 2 förskollärarexamen 2 empowerment 2 hög kvalitet 2 socionom 2 250 möjligheter 2 jönköpings kommun 2 specialpedagogik 2 kk-stiftelsen 2 personalprogrammet 2 forskarfredag 2014 2 didaktik 2 forskningsanslag 2 Socionomprogrammet 2 landstinget i jönköpings län 2 familjeföretagande 2 sociala representationer 2 internationella studenter 2 utlandsetablering 2 funktionsnedsättning 2 medieforskning 2 tandvård 2 välbefinnande 2 demens 2 sjuksköterskeutbildning 2 logistik 2 ny lärarutbildning 2 teknik 2 förskola 2 diplomering 2 encell 2 nmun 2 satsa 2 tv 2 forskarskola 2 vinnova 2 högskoleverket 2 betalande studenter 2 forskningskommunikation 2 solceller 2 marketing & logistics 1 fristående kurser 1 tidningsforskning 1 börje johansson 1 carl-olof och jenz hamrin 1 urbanisering 1 islamofobi 1 servervirtualisering 1 medie- och kommunikationsvetenskapliga programmet 1 logistics 1 bok 1 svenska gjuteriföreningen 1 akademiker 1 sjukgymnast 1 hjälpmedelsinstitutet 1 world expo 2010 i shanghai 1 medierapportering 1 lek 1 ambulanssjukvård 1 psykisk hälsa 1 förtjänsttecken 1 återhämtning 1 landsbygdsutveckling 1 ambulans 1 free-riding 1 barn med funktionshinder 1 vardagspedagogik 1 skollagen 1 global entrepreneurship week 2013 1 gymnasieelever 1 health and welfare 1 rektor 1 stipendieutdelning 1 budget2012 1 sveriges mest internationella handelshögskola 1 digitala generationen 1 reumatism 1 serverkylning 1 föreläsning 1 aktivitet 1 förmaksflimmer 1 skatteavtal 1 tävling 1 kina 1 digital ekonomi 1 företagsstyrning 1 nobel 2013 1 jönköping science city 1 lennart israelsson 1 centrum för ledarskap 1 examensarbeten 1 2komma5 1 subarachnoidalblödning i hjärnan 1 economics 1 studenthälsa 1 konsumtion 1 patientcentrerad vård 1 industriell produktion 1 arbetsgivarens perspektiv 1 examensrättighet 1 software platform 1 svenskt näringsliv 1 unga aktiesparare 1 mobila enheter 1 jobb utomlands 1 anita hansbo 1 vikt 1 engelska 1 sjuksköterska 1 styrelsearbete 1 gästföreläsning 1 jönköpings studentkår 1 behandlingspedagog 1 ekonomiutbildning 1 center 1 global swede 1 affärsjuridik 1 supply chain management 1 sek svensk exportkredit 1 effektivitet 1 mentorskap 1 reumatoid artrit 1 narkotika 1 omvårdnad 1 stipendier 1 claes nilholm 1 campus i12 1 doktorandprogram 1 teknikstöd 1 fadderföretag 1 p2p-nät 1 murinet 1 högskolan 1 stressade barn 1 historia 1 vårdarbete 1 antologi 1 handikappforskning 1 skolk 1 produktionsmodeller 1 kth 1 öppet hus 1 ihv 1 studenthälsan 1 global utveckling 1 leif melin 1 äldreboende 1 aspergers syndrom 1 alkohol 1 skivbromssystem 1 lars israelsson 1 yh-utbildning 1 samspel 1 gjuteribranschen 1 stipendie 1 breddad rekrytering 1 äldreforskning 1 elektroniskt ledarskap 1 husqvarna group 1 russia 1 anestesisjuksköterska 1 tredjelandsstudenter 1 almi 1 jubileum 1 asperger syndrom 1 fn-simulation 1 snabbast jobb 1 inspark 1 island 1 industriell organisation och produktion 1 quaser 1 arbetsgrupper 1 detaljhandel 1 bostadsmarknaden 1 family enterprise case competition 1 handelshögskola 1 stockholm furniture fair 1 produktutveckling med möbeldesign 1 johan klaesson 1 karin åberg 1 högskolan väst 1 barn med omfattande funktionsnedsättningar 1 livsmönster 1 hsv 1 probiotika 1 balans i livet 1 redovisningsforskning 1 resmöjligheter 1 kylsystem 1 populärvetenskap 1 centre for family enterprise and ownership 1 demensvård 1 simchild 1 fadderföretagsdag 1 ansvarsfullt företagande 1 ryssland 1 arbetsmiljö 1 maskinteknik 1 religionsvetenskap 1 bil 1 yh-utbildningar 1 simulatorträning 1 hedersdoktorer 1 konsumentforskning 1 magisterprogram 1 markpriserna 1 insparksfestivalen 1 nobelföreläsningar 1 martin berntson 1 innovationsprocessen 1 icke-hierarkiska nät 1 bodil jönsson 1 koperation 1 television 1 mellanhänder 1 beslutsprocesser 1 swedage 1 företagande kvinnor 1 infrastruktur 1 fossil avyttring 1 årsrapporter 1 försvarsmakten 1 ortopedteknik 1 internationellt utbyte 1 folkbildning 1 studenter 1 möbeldesign 1 minnet 1 stockholms universitet 1 international week 1 personcentrerad vård 1 Framtidsverkstad 1 shared space 1 rcs 1 anhörigvård 1 barndiabetesfonden 1 hedersdoktor 1 hhj 1 pia åman 1 förstelärare 1 barn med funktionsnedsättning 1 mjukvaruutveckling 1 fritidshem 1 mkv 1 förskollärarutbildning 1 investering 1 flytingströmmen 1 friskvårdsanläggning 1 höstterminen 2015 1 genusvetenskap 1 intensivvård 1 forskningsprojekt 1 vård av äldre 1 en-till-en 1 licentiatseminarium 1 ekn 1 tomas kroksmark 1 nätverk 1 community 1 götalandsbanan 1 mooc 1 företagande 1 datorer i skolan 1 doktor 1 kris och konflikt 1 aktiespararna 1 iva-dagbok 1 årets lärare 1 distansutbildning 1 grundlärarexamen 1 konsument 1 ud 1 gerotech 1 bedömning 1 forskningsplattformen för fritidshem 1 svenska gjuteriförening 1 nobel 1 ömsesidig överenskommelse 1 dubbelbeskattning 1 partneruniversitet 1 mobila plattormar 1 barndiabetes 1 tillgänglighetsåret 1 stadsplanering 1 nya medier 1 dokumentärfilm 1 boklansering 1 uganda 1 träcentrum 1 utbytesstudent 1 söksiffror 1 vårdforskning 1 budgetproposisionen 2013 1 yh-myndigheten 1 natural magic energy 1 civilekonom 1 individuella utvecklingsplaner 1 mikael segolsson 1 körförmåga 1 dopning 1 skolskjuts 1 institutet för handikappvetenskap 1 lärarexamen 1 digital kompetens 1 ingenjör 1 tvillingar 1 samhällsansvar 1 brukare 1 sommarkurs 1 swerea swecast 1 inköp 1 smartphone 1 interaktiv forskning 1 chile 1 mässa 1 skola på vetenskaplig grund 1 högskoleprovet 1 eksjö 1 operation 1 utlandsstudier 1 viktnedgång 1 hj 1 projektledning 1 günter mårder 1 utvärderingsinstrument arbetsterapi 1 sme 1 kompetenshöjande utbildning 1 anhöriga 1 kvalitetsutvärdering 1 mobilitet 1 medieekonomi 1 johnny ludvigsson-priset 1 anders risling 1 resultatdialog 1 jämställdhet 1 hälsofrämjande 1 högskoleutbildningar 1 pedagogisk dokumentation 1 kvalitetsarbete+vård 1 sjuksköterskor 1 karies 1 personalvetare 1 exportfrämjande 1 anki wennergren 1 nyhetsbevakning 1 oral hälsa 1 podcast 1 unga vuxna 1 hälsojournal 1 samtal 1 sexuell hälsa 1 jämställhet 1 innovation 1 utbyten 1 aktietävling 1 lekvärld 1 spikning 1 bedömningsinstrument arbetsterapi 1 karriärvägledning 1 datateknik 1 redovisning och bokföring 1 Visa alla taggar
JU Solar Team på åttonde plats i World Solar Challenge 2017
Samarbete stärker organisationer i förändring

Samarbete stärker organisationer i förändring

Pressmeddelanden   •   Okt 10, 2017 15:44 CEST

Vad händer med en organisations värderingar när den utsätts för stora förändringar? I en ny avhandling från Jönköping University undersöker Sara Ekberg utmaningar och möjligheter i dagstidningsbranschen.

Förbättringsarbete förändrar personalen

Förbättringsarbete förändrar personalen

Pressmeddelanden   •   Okt 09, 2017 11:47 CEST

Att ha en delad utgångspunkt är inte enbart en förutsättning för kvalitetsarbete utan även ett resultat av detta. Det visar en ny doktorsavhandling vid Jönköping University.

Ny rapport visar: ​Entreprenörskapsforskning i världsklass vid Jönköping University

Ny rapport visar: ​Entreprenörskapsforskning i världsklass vid Jönköping University

Pressmeddelanden   •   Okt 05, 2017 12:29 CEST

En ny oberoende undersökning visar att Jönköping International Business School vid Jönköping Univerity är bäst i Europa och tvåa i världen i forskning om entreprenörskap.

Förbättrad tillgänglighet förbättrar den regionala utvecklingen

Förbättrad tillgänglighet förbättrar den regionala utvecklingen

Pressmeddelanden   •   Okt 05, 2017 12:02 CEST

Den 29 september försvarade Therese Norman sin avhandling om hur förbättrad tillgänglighet av transporter, humankapital och jobb kan påverka den regionala utvecklingen.

​Jönköping University ett föredöme inom hållbar utveckling

​Jönköping University ett föredöme inom hållbar utveckling

Pressmeddelanden   •   Okt 04, 2017 10:23 CEST

Jönköping University beskrivs som ett föredöme för andra lärosäten när Universitetskanslersämbetet (UKÄ) utvärderat lärosätens arbete för främjande av hållbar utveckling inom utbildningsområdet.

På väg mot en framtid där maskiner förstår oss

På väg mot en framtid där maskiner förstår oss

Pressmeddelanden   •   Okt 02, 2017 09:30 CEST

I de flesta avseenden har webben och dess möjligheter utvecklats långt bortom vad de flesta trodde var möjligt. I andra avseenden har vi bara skrapat på ytan. I en ny doktorsavhandling letar Karl Hammar efter modeller som kan ta internet till nästa steg

Vinnare i Encells uppsatstävling om livslångt lärande

Vinnare i Encells uppsatstävling om livslångt lärande

Pressmeddelanden   •   Sep 28, 2017 10:30 CEST

Nu har vinnarna i årets omgång av Encells uppsatstävling för studenter utsetts. Vinnarna är Annie Sundling från Linköpings universitet samt André Hedberg och Marcus Kullman vid Stockholm School of Economics.

Fredagsmys med forskare i Jönköping!

Fredagsmys med forskare i Jönköping!

Pressmeddelanden   •   Sep 26, 2017 09:25 CEST

På fredag är det dags för ForskarFredag, Sveriges mest spridda vetenskapsfestival. Inled helgen med after school på Upptech eller tacos och forskarsamtal på restaurang Pablo.

Ny kunskap kan ge bättre återvunnet aluminium

Ny kunskap kan ge bättre återvunnet aluminium

Pressmeddelanden   •   Sep 18, 2017 09:31 CEST

Att återanvända gjutet aluminium sparar stora mängder energi. Men tillförlitlighet och hållfasthet kan bli bättre. I en ny doktorsavhandling från Tekniska högskolan vid Jönköping University har Anton Bjurenstedt hittat några pusselbitar.

Behovet av studentbostäder kartlagt

Behovet av studentbostäder kartlagt

Pressmeddelanden   •   Sep 13, 2017 12:32 CEST

​Jönköping University förväntas att fortsätta växa under de närmaste åren, en utveckling som kräver fler bostäder. Minst 150 nya studentbostäder bör byggas årligen, konstaterar Jönköping University, Studentkåren och Jönköpings kommun i en ny, gemensam studentbostadsanalys.

Förbättrade egenskaper hos komponenter av segjärn

Förbättrade egenskaper hos komponenter av segjärn

Pressmeddelanden   •   Sep 11, 2017 09:00 CEST

Hur påverkar variationer i mikrostrukturen de mekaniska egenskaperna och deformationsbeteendet hos segjärn? Det är frågor som besvaras i en ny avhandling från Keivan Amiri Kasvayee, doktorand vid Tekniska Högskolan, Jönköping University. ”Att förstå den här processen är en förutsättning för att vi ska kunna utveckla och tillverka mer hållbara produkter.”

Allmänbildande föreläsningar på Jönköping University

Allmänbildande föreläsningar på Jönköping University

Pressmeddelanden   •   Sep 04, 2017 08:00 CEST

Torsdagen den 7 september blir startskottet för höstens offentliga föreläsningar på Jönköping University. Först ut är Clas Svahn, som föreläser om hur uforelaterade frågor kan hanteras med nyfikenhet men samtidigt med kritisk blick.

Solbilen klar och på väg mot Australien

Solbilen klar och på väg mot Australien

Pressmeddelanden   •   Sep 01, 2017 14:10 CEST

Spännande möten med forskare i Jönköping

Spännande möten med forskare i Jönköping

Pressmeddelanden   •   Aug 30, 2017 10:37 CEST

Fredagen den 29 september är det dags för den årliga vetenskapsfestivalen ForskarFredag. I Jönköping kan skolklasser och intresserad allmänhet träffa forskare på flera olika platser. Nytt för i år är ett ”forskarfredagsmys” på Pique Nique.

Rekordmånga internationella studenter till Jönköping University

Rekordmånga internationella studenter till Jönköping University

Pressmeddelanden   •   Aug 24, 2017 09:04 CEST

Antalet internationella studenter som i år antagits till ett flerårigt program vid Jönköping University är ungefär 650, vilket är en ökning sedan förra året. Den största ökningen står betalande programstudenter från länder utanför Europa för. Jönköping University tar också emot cirka 450 utbytesstudenter.

Sveriges enda festival för studenter arrangeras på Jönköping University
Jönköping University fortsätter utmana inom gjutna material och komponenter

Jönköping University fortsätter utmana inom gjutna material och komponenter

Pressmeddelanden   •   Jun 21, 2017 09:00 CEST

Jönköping University är i världstoppen inom forskning på gjutna material och gjuteriteknik och nu startar ett nytt projekt i nära samarbete med flera globala företag i Jönköpingsregionen. De deltagande företagen är Volvo, Husqvarna, Fagerhult, Kongsberg, Comptech, Fueltech, Stena Aluminium och Ahlins i Habo.

En mer hållbar vägtransportindustri

En mer hållbar vägtransportindustri

Pressmeddelanden   •   Jun 20, 2017 09:00 CEST

Det råder ingen tvekan om vägtransportindustrins betydelse för ekonomisk tillväxt och hållbarhet. Medvetenheten om hållbarhet ökar, och en ny doktorsavhandling från Jönköping International Business School vid Jönköping University tar upp aktuella frågor om en hållbar affärsmodell för branschen.

Ett campus för framtiden – så ska Jönköping University växa

Ett campus för framtiden – så ska Jönköping University växa

Pressmeddelanden   •   Jun 19, 2017 14:15 CEST

Jönköping University och Jönköpings kommun har tillsammans tagit fram en plan och strategier för hur campus ska utvecklas både på kort och lång sikt.