Skip to main content

Taggar

Energi 36 Sol 34 Kommunförbundet Skåne 30 Transport 19 Energikontoret Skåne 18 Skånes Energiting 17 Vindkraft 17 Klimat 16 Biogas 13 Skåne 5 Likarätt 3 Skola 3 Integration 3 Vård- och omsorgscollege 2 ESF 2 vätgas 2 Malmö stad 2 EU 2 Trelleborg 2 Skånes Vindkraftsakademi 2 Digitalisering 2 utbildning 2 Jämställdhet 2 Region Skåne 2 Energieffektivisering 2 Likabehandling 1 Arbetsförmedlingen 1 kartläggning 1 klimatförändringar 1 elbilar 1 havsbaserad vindkraft 1 gymnasieutbildning 1 hållbart resande 1 Hörby 1 video 1 Landskrona 1 Energimyndigheten 1 Lunds kommun 1 Burlöv 1 energioptimering 1 solcell 1 etablering 1 Båstad 1 MKB 1 Bromölla 1 Höör 1 Klippan 1 osby 1 Sjöbo 1 Sölvesborg 1 Vellinge 1 college 1 Europeiska socialfonden 1 spannmål 1 Svenskt Sigill 1 Lunds universitet 1 rörlig bild 1 trafikantveckan 1 Eslövs kommun 1 EU-finansiering 1 Hässleholms kommun 1 LKF 1 Yrkes-sm 1 HBTQ 1 energikartläggning 1 miljöutbildning 1 Helsingborg stad 1 appar 1 laddstolpar 1 Skåne Solar Award 1 noder 1 Båstads kommun 1 Kristianstad kommun 1 Energi- och klimatrådgivning 1 Normkritik 1 Solar Region Skåne 1 Skånes kommuner 1 digital utbildning 1 Länsstyrelsen Skåne 1 Martin Green 1 klimatutbildning 1 Tomelilla kommun 1 Bjärefågel 1 Höörs kommun 1 HIR Skåne 1 Skånskt bostadsnätverk 1 Fossilbränslefri 1 skånes vindkraftpris 1 Vismarlövsgården 1 Jens Rydell 1 Johan Ny 1 Johan Nyqvist 1 högstadieutbildning 1 havsbaserade vindkraft 1 #metoo 1 EuropeiskaSocialfonden 1 PlugIn2.0 1 Pluginnovation 1 Hälsa 1 Icke-binära 1 miljö 1 Vård 1 Arbetsliv 1 företag 1 Transpersoner 1 Lärande 1 Folkhälsa 1 Lund 1 Malmö 1 kollektivtrafik 1 sociala nätverk 1 värdegrund 1 politik 1 omsorg 1 Kävlinge 1 Barn och unga 1 El 1 energianvändning 1 Kristianstad 1 statsbidrag 1 Jämlikhet 1 nyanlända 1 arbetsmarknad 1 Hässleholm 1 Visa alla taggar
Energirådgivarna i Skåne blir Energi- och klimatrådgivarna i Skåne

Energirådgivarna i Skåne blir Energi- och klimatrådgivarna i Skåne

Pressmeddelanden   •   Okt 18, 2018 14:09 CEST

Sedan stödet för att bedriva oberoende och kostnadsfri energirådgivning för privatpersoner, företag och föreningar kom 1998 har mycket förändrats i både politik, debatter och energimix. Nu är det inte bara rådgivning om energieffektivisering utan även omställning till förnybara bränslen och kännedom om olika energislags klimatpåverkan som är aktuellt.

Stärkt samverkan bidrar till bättre integration i skånska kommuner

Stärkt samverkan bidrar till bättre integration i skånska kommuner

Pressmeddelanden   •   Okt 09, 2018 09:20 CEST

I projektet BOSS, Bred Operativ och Strategisk Samverkan, har 16 skånska kommuner arbetat med att stärka den förvaltningsövergripande samverkan för att på lång sikt stärka integrationen av nyanlända och ensamkommande barn och unga. Resultatet visar att bredare samverkan i kommunerna förbättrar förutsättningarna för att ta emot nyanlända.

Skånska energi- och klimatrådgivare satsar stort på Trafikantveckan

Skånska energi- och klimatrådgivare satsar stort på Trafikantveckan

Pressmeddelanden   •   Sep 17, 2018 10:43 CEST

Aktiviteten är stor i Skåne under den Europeiska trafikantveckan, v 38. På många håll arrangeras det kampanjer för att uppmuntra hållbart resande, gator och torg tas i anspråk för aktiviteter och i sydöstra Skåne kommer livebandet Bicycle Beats att underhålla resenärerna som väljer kollektivtrafik.

Pressmeddelande med anledning av det kraftigt ökande intresset för energi- och klimatrådgivning
​Skånes vindkraftspris 2018 går till de boende i Simris!

​Skånes vindkraftspris 2018 går till de boende i Simris!

Pressmeddelanden   •   Jun 20, 2018 10:24 CEST

De boende i Simris får Skånes vindkraftspris 2018 för deras engagemang och positiva attityd till att Sveriges första lokala energisystem med endast förnybara energikällor testas i byn. Priset delades ut under Skånes Energiting i Malmö den 19 juni.

Skåne Solar Award 2018 går till solcellsanläggningen i Genarp

Skåne Solar Award 2018 går till solcellsanläggningen i Genarp

Pressmeddelanden   •   Jun 20, 2018 10:11 CEST

Skåne Solar Award tilldelas den anläggning som under föregående år färdigställts i Skåne och som genom sitt koncept och sin gestaltning eller på annat sätt särskilt bidragit till att öka intresset för och produktionen av solenergi.

Klimat, miljö och tekniska framsteg står i centrum på Skånes Energiting 2018

Klimat, miljö och tekniska framsteg står i centrum på Skånes Energiting 2018

Pressmeddelanden   •   Jun 15, 2018 07:45 CEST

​Den 19 juni samlas företag, kommuner och organisationer för att byta erfarenheter och inspireras av föredrag och debatt rörande energi-och klimatfrågor, ledda av Mattias Goldmann, VD på Tankesmedjan Fores. På Skånes Energiting kommer även partierna som ingår i energiöverenskommelsen adressera de viktigaste energi och klimatfrågorna inför hösten val.

6,4 miljoner liter diesel mindre förbrukat i skånska kommuner!

6,4 miljoner liter diesel mindre förbrukat i skånska kommuner!

Pressmeddelanden   •   Jun 14, 2018 08:23 CEST

Tack vare projektet Fossilbränslefria kommuner har tio skånska kommuner minskat sin förbrukning av diesel med 6,4 miljoner liter på två år. Det motsvarar 100 000 resor med dieselbil tur och retur mellan Malmö och Stockholm. Nu, med några månader kvar av projekttiden, är projektmålen nästan uppnådda. Därför heter rapporten som lanseras idag just ”Sista stegen mot fossilbränslefrihet”.

Kinesiskt studiebesök – vill få inspiration av skånskt likarättsarbete

Kinesiskt studiebesök – vill få inspiration av skånskt likarättsarbete

Pressmeddelanden   •   Jun 12, 2018 11:22 CEST

Den 13 juni välkomnar Kommunförbundet Skåne en grupp kinesiska forskare till Lund för att ta del av och inspireras av det likarättsarbete som pågår i de skånska kommunerna. Tillsammans med Raoul Wallenberginstitutet för mänskliga rättigheter och humanitär rätt ska gruppen skriva en bok på universitetsnivå om jämställdhet och mänskliga rättigheter, som är den första i Kinas historia att skrivas.

Finalister för Skåne Solar Award 2018 klara!

Finalister för Skåne Solar Award 2018 klara!

Pressmeddelanden   •   Maj 24, 2018 10:55 CEST

Skåne Solar Award är Solar Region Skånes årliga pris till Skånes bästa solenergianläggning. Priset tilldelas den anläggning som under föregående år färdigställts i Skåne och som genom sitt koncept och sin gestaltning eller på annat sätt särskilt bidragit till att öka intresset för och produktionen av solenergi. Priset delas ut under Skånes Energiting tisdagen 19 juni i Malmö.

Finalister för Skånes vindkraftspris 2018 klara!

Finalister för Skånes vindkraftspris 2018 klara!

Pressmeddelanden   •   Maj 24, 2018 10:46 CEST

Skånes vindkraftspris tilldelas en person, organisation, anläggning eller dylikt som förtjänstfullt bidragit till att öka utbytet av kunskap och erfarenhet mellan olika aktörer i Skåne. Priset delas ut under Skånes Energiting tisdagen 19 juni i Malmö.

Solel temat i de flesta Skånska kommuner, men även laddstolpar för elbilsladdning

Solel temat i de flesta Skånska kommuner, men även laddstolpar för elbilsladdning

Pressmeddelanden   •   Maj 23, 2018 11:42 CEST

Nu har Skånes energi- och klimatrådgivare valt vilka projekt som ska bedrivas lokalt under 2018 och 2019. De allra flesta har valt att arbeta med att sprida kunskap om solenergi, en fortsättning på förra årets projekt men med utökade målgrupper. Både bostadsrättsföreningar, små- och medelstora företag och privatpersoner omfattas nu av projektet.

Hur gör vi transportsektorn grönare?

Hur gör vi transportsektorn grönare?

Pressmeddelanden   •   Maj 22, 2018 15:23 CEST

Varför går omställningen av transportsektorn så långsamt och vilka styrmedel är mest effektiva? 94% av transporterna i EU är fortfarande beroende av olja, hur kan vi ändra på det? På det här eventet försöker vi besvara de frågorna med hjälp av en intressant panel av viktiga aktörer. Det finns även utställningar och möjlighet att se och testa de senaste miljöbilarna i anslutning till eventet.

Pressinbjudan: Nytt unikt kunskapsunderlag - hur mår Skånes unga transpersoner och icke-binära?

Pressinbjudan: Nytt unikt kunskapsunderlag - hur mår Skånes unga transpersoner och icke-binära?

Pressmeddelanden   •   Maj 07, 2018 09:00 CEST

Hösten 2016 tog Kommunförbundet Skåne tillsammans med Region Skåne fram ”Folkhälsorapport Barn och Unga i Skåne 2016”. Nu har ett nytt unikt kompletterande kunskapsunderlag tagits fram som visar på hur unga transpersoner och icke-binära i Skåne mår.

Inspirationsdag för skånska EU-projekt 3 maj

Inspirationsdag för skånska EU-projekt 3 maj

Pressmeddelanden   •   Maj 02, 2018 09:33 CEST

Den 3 maj kommer du att kunna ta del av en mängd skånska projekt och även få en ökad förståelse för hur vi kan använda EU-medel för att utveckla Skåne. Projekten som presenteras handlar till exempel om att fler ska ta gymnasieexamen, hur vi blir mer resurseffektiva, hur stimulerar vi gränsövergripande samarbeten, hur blir vi bättre på Life Science, börja arbeta stuprörsbefriat och mycket mer.

”Vi har lyckats med en av vår tids största utmaningar – att minska antalet unga som varken arbetar eller studerar”

”Vi har lyckats med en av vår tids största utmaningar – att minska antalet unga som varken arbetar eller studerar”

Pressmeddelanden   •   Apr 19, 2018 14:46 CEST

Griffin PlugIn är ett ESF-finansierat projekt inom programområde 3 som drivs av Kommunförbundet Skåne. Projektet riktar sig helt mot UVAS, dvs. unga (vuxna) som varken arbetar eller studerar. Av fem deltagande kommuner har redan en kommun implementerat projektstrukturen i den ordinarie verksamheten.

Kickstart Digitalisering - gemensam industrinätverksträff i Skåne och Blekinge

Kickstart Digitalisering - gemensam industrinätverksträff i Skåne och Blekinge

Pressmeddelanden   •   Apr 10, 2018 14:46 CEST

Den 11 april anordnas en gemensam nätverksträff för fyra industrinätverk. Temat för nätverksträffen är Industriell digitalisering. En stor utmaning och möjlighet som alla berörs av. Vi genomför denna träff tillsammans med den nationella satsningen ​Kickstart Digitalisering, som drivs av Teknikföretagen.

Ännu ett starkt år för skånsk solenergi 2017

Ännu ett starkt år för skånsk solenergi 2017

Pressmeddelanden   •   Mar 15, 2018 11:29 CET

Solceller växer i alla Skånes kommuner. Högst total effekt finns i Helsingborg, Malmö och Lund, per invånare (watt per capita) finns mest solceller i Simrishamn, Tomelilla och Ystad. En tillväxt på 49 procent och den totala årliga produktionen av förnybar el från solceller är nu cirka 31,5 GWh. Det motsvarar årsförbrukningen av hushållsel för 6 300 familjer!

Har du byggt Skånes bästa solcellanläggning eller höjt kunskapen kring vindkraft?

Har du byggt Skånes bästa solcellanläggning eller höjt kunskapen kring vindkraft?

Pressmeddelanden   •   Feb 27, 2018 07:30 CET

Skåne Solar Award delas ut till Skånes bästa solcells- eller solvärmeanläggning och Skånes vindkraftspris tilldelas en person, organisation, anläggning eller dylikt som förtjänstfullt bidragit till att öka utbytet av kunskap och erfarenhet mellan olika aktörer i Skåne. Är det du eller vet du vem det är? Nominera till Skåne Solar Award och Skånes vindkraftspris 2018!

Vad kostar det kommunen att inte arbeta preventivt med barn och unga?

Vad kostar det kommunen att inte arbeta preventivt med barn och unga?

Pressmeddelanden   •   Feb 26, 2018 09:00 CET

Kommunförbundet Skåne bjuder in till en konferens som erbjuder en vetenskaplig förankring samt ett socioekonomiskt perspektiv utifrån resultatet i projektet Plug In 2.0, som hade som övergripande målsättning att öka skolanknytningen genom att arbeta individcentrerat med flexibilitet, uppföljning, bemötande och samverkan som utgångspunkter.