Skip to main content

Taggar

Kommunförbundet Skåne 43 Energi 42 Sol 37 Energikontoret Skåne 25 Skånes Energiting 20 Klimat 20 Transport 20 Vindkraft 19 Biogas 14 Skåne 10 Skola 4 Digitalisering 3 Likarätt 3 Region Skåne 3 Integration 3 Arbetsmarknad 3 Arbetsförmedlingen 3 Malmö stad 2 vätgas 2 Vård- och omsorgscollege 2 Trelleborg 2 Hässleholm 2 FoU 2 Energieffektivisering 2 utbildning 2 EU 2 Skånes Vindkraftsakademi 2 ESF 2 Jämställdhet 2 Jämlikhet 1 nyanlända 1 Likabehandling 1 kartläggning 1 klimatförändringar 1 föräldraskap 1 elbilar 1 havsbaserad vindkraft 1 gymnasieutbildning 1 hållbart resande 1 socialtjänst 1 Hörby 1 video 1 BVC 1 Landskrona 1 Energimyndigheten 1 Lunds kommun 1 Burlöv 1 energioptimering 1 solcell 1 etablering 1 Båstad 1 MKB 1 Bromölla 1 Höör 1 Klippan 1 osby 1 Sjöbo 1 Sölvesborg 1 Vellinge 1 Östra Göinge 1 Forskning och Utveckling 1 elförsörjning 1 college 1 Fossilbränslefritt 1 Europeiska socialfonden 1 spannmål 1 Svenskt Sigill 1 Lunds universitet 1 rörlig bild 1 trafikantveckan 1 Eslövs kommun 1 EU-finansiering 1 Hässleholms kommun 1 LKF 1 familjecentral 1 Yrkes-sm 1 barnhälsovård 1 HBTQ 1 energikartläggning 1 miljöutbildning 1 Helsingborg stad 1 appar 1 laddstolpar 1 Skåne Solar Award 1 noder 1 Elbrist 1 Fossilfritt 1 Båstads kommun 1 kapacitetsbrist 1 Kristianstad kommun 1 klimatutsläpp 1 Energi- och klimatrådgivning 1 Normkritik 1 barnmorskemottagning 1 Solar Region Skåne 1 Skånes kommuner 1 digital utbildning 1 Länsstyrelsen Skåne 1 Familjecentralen Tellus 1 Martin Green 1 klimatutbildning 1 Tomelilla kommun 1 Bjärefågel 1 Höörs kommun 1 HIR Skåne 1 Skånskt bostadsnätverk 1 Fossilbränslefri 1 Forskningskommun 1 skånes vindkraftpris 1 Vismarlövsgården 1 Jens Rydell 1 Johan Ny 1 Johan Nyqvist 1 högstadieutbildning 1 havsbaserade vindkraft 1 #metoo 1 förstagångsföräldrar 1 EuropeiskaSocialfonden 1 PlugIn2.0 1 Pluginnovation 1 Icke-binära 1 Digga Halland 1 Länstyrelsen Skåne 1 föräldraskapsstöd 1 hembesöksprogram 1 Hälsa 1 DigiLitt.kom 1 miljö 1 Vård 1 Samverkan 1 Arbetsliv 1 företag 1 Transpersoner 1 Lärande 1 Folkhälsa 1 Högskolan i Halmstad 1 utveckling 1 Lund 1 Malmö 1 kollektivtrafik 1 förebyggande arbete 1 sociala nätverk 1 värdegrund 1 politik 1 föräldrar 1 omsorg 1 solenergi 1 Kävlinge 1 Vård och omsorg 1 Solceller 1 Barn och unga 1 El 1 energianvändning 1 Kristianstad 1 statsbidrag 1 Visa alla taggar
Höjd kunskap om NPF ska ge bättre tillgång till arbetskraft

Höjd kunskap om NPF ska ge bättre tillgång till arbetskraft

Pressmeddelanden   •   Nov 18, 2019 09:00 CET

Fler offentliga och privata arbetsgivare och skolor behöver bli bättre på att ta emot unga och unga vuxna med NPF (neuropsykiatriska funktionsvariationer). Detta kräver en högre kunskap kring området. I projektet Hela Vägen arbetar skånska kommuner med att visa arbetsgivare och skolor de kompetenser och expertkunskaper som målgruppen har. Och arbetet har gett resultat.

Kommunernas verklighet inom arbetsmarknadsinsatser väntar inte på en utredning

Kommunernas verklighet inom arbetsmarknadsinsatser väntar inte på en utredning

Pressmeddelanden   •   Nov 01, 2019 12:14 CET

Kommunförbundet Skåne välkomnar arbetsmarknadsministerns svar på våra åtgärdsförslag kring kommunernas roll i arbetsmarknadspolitiken. Kommunerna saknar dock fortfarande ersättning för de kostnadsökningarna de har under den pågående reformeringen av Arbetsförmedlingen.

Åtgärdsförslag från Skåne presenterade för arbetsmarknadsministern

Åtgärdsförslag från Skåne presenterade för arbetsmarknadsministern

Pressmeddelanden   •   Okt 23, 2019 11:09 CEST

Kommunförbundet Skåne presenterade idag en rad åtgärder som krävs för att de skånska kommunerna ska klara av det utökade ansvaret kring arbetsmarknadsinsatser. Bland annat ersättning för ökade kostnader, ökad delaktighet, tydligare uppdrag till kommunerna och fortsatt dialog. På mötet diskuterades Arbetsförmedlingens pågående reformering och konsekvenserna det innebär.

Debattartikel: Kapacitetsbristen i Skåne måste lösas snabbt, läget är akut

Debattartikel: Kapacitetsbristen i Skåne måste lösas snabbt, läget är akut

Pressmeddelanden   •   Sep 26, 2019 14:47 CEST

Kommunförbundet Skåne sände den 26 september en skrivelse till Energiminister Anders Ygeman (S) som uppmanar regeringen att hitta en lösning för att säkerställa en stabil elförsörjning i Skåne. Kommuner och företag i länet är redan idag drabbade av bristande elkapacitet och regeringens föreslagna budgetproposition med uppdrag inom energiområdet hjälper inte Skåne kommande vinter.

Samverkanskonferens mellan Halland och Skåne med fokus på digitalisering

Samverkanskonferens mellan Halland och Skåne med fokus på digitalisering

Pressmeddelanden   •   Sep 06, 2019 09:10 CEST

I både Halland och Skåne pågår det projekt som arbetar för att höja den digitala kompetensen/litteraciteten bland medarbetare inom vård och omsorg. Nu sluter projekten samman för en samverkanskonferens på temat ”är digitalisering svaret?”.

Skåne kan inte vänta på Arbetsförmedlingen

Pressmeddelanden   •   Jun 26, 2019 09:01 CEST

Vi har i många år levt med en Arbetsförmedling som har fått förändrade uppdrag och sedan inte klarat av genomförandet. Årligen kostar dessa brister Skånes kommuner över en halv miljard kronor som går till arbetsmarknadsinsatser istället för till skola, vård och omsorg där de verkligen behövs.

Privat initiativ till solceller lockade fler i kommunen

Privat initiativ till solceller lockade fler i kommunen

Pressmeddelanden   •   Jun 19, 2019 10:59 CEST

Lennart Andersson i Teckomatorp, Svalövs kommun, tycker att solceller är fräckt. Han tycker att så många som möjligt borde sätta upp en solelsanläggning. Själv är han sedan december 2018 stolt ägare till en 10 kW anläggning som under årets första fem månader har levererat nästan 3500 kWh. Energi- och klimatrådgivningen bidrog både med att väcka intresse och med kunskap.

Skåne Solar Award 2019 går till TePe Munhygienprodukter AB

Skåne Solar Award 2019 går till TePe Munhygienprodukter AB

Pressmeddelanden   •   Jun 04, 2019 12:42 CEST

​TePe Munhygienprodukter AB vinner Skåne Solar Award 2019 för solcellsanläggningen på huvudkontoret i Malmö. Priset delades ut av Solar Region Skånes ordförande Staffan Fredlund under Skånes Energiting den 4 juni. Skåne Solar Award har delats ut sedan 2009, och syftar till att öka intresset kring solenergi i Skåne och samtidigt premiera de som investerat i solenergi.

Skånes vindkraftspris 2019 går till Eolus Vind

Skånes vindkraftspris 2019 går till Eolus Vind

Pressmeddelanden   •   Jun 04, 2019 12:38 CEST

​Eolus Vind vinner Skånes vindkraftspris 2019 för deras insatser med kunskapsspridning om vindkraftens roll och sammanhang i samhället och den klimatutmaning vi står inför.

Utökat hembesöksprogram ska ge mer jämlik hälsa

Utökat hembesöksprogram ska ge mer jämlik hälsa

Pressmeddelanden   •   Maj 29, 2019 07:59 CEST

​Till hösten startar det utökade hembesöksprogrammet Växa tryggt - föräldraskapsstöd i samverkan för förstagångsföräldrar i Skåne. Familjecentralen Tellus i Landskrona är första team att skriva på en avsiktsförklaring. Teamet ska tidigt möta förstagångsföräldrar och ge det stöd som just de behöver i sitt föräldraskap.

Kapacitetsbrist i elnätet i Skåne ett hot mot Skånes tillväxt

Pressmeddelanden   •   Maj 10, 2019 08:00 CEST

Energikontoret Skåne och E.ON bjuder in till ett öppet lösningsfokuserat dialogmöte den 14 maj på Malmö Live. Syftet är att skapa en gemensam förståelse kring kapacitetsbristen i sydvästra Skåne samt identifiera aktörer med flexibel last som möjliggör fortsatt tillväxt i regionen.

Riksarkitekt Helena Bjarnegård talare på Skånsk Landskapsdag 2019

Pressmeddelanden   •   Maj 08, 2019 08:00 CEST

​Den 9 maj går årets landskapsdag av stapeln i Helsingborg. I år handlar dagen om att man, genom att förena grönområden och tätort, kan gynna både naturvärden och invånare. Särskilt inbjuden är vår nya riksarkitekt, Helena Bjarnegård.

Kommunförbundet Skånes förbundsmöte beslutar om ny styrelse

Kommunförbundet Skånes förbundsmöte beslutar om ny styrelse

Pressmeddelanden   •   Maj 02, 2019 11:56 CEST

Förmiddagen den 10 maj 2019 beslutar Kommunförbundet Skånes förbundsmöte om ny styrelse samt ny ordförande för mandatperioden 2019–2023 i Lund. Förbundsmötet består av 211 ombud från samtliga 33 medlemskommuner.

Finalister för Skåne Solar Award 2019 klara!

Finalister för Skåne Solar Award 2019 klara!

Pressmeddelanden   •   Apr 30, 2019 08:01 CEST

​Skåne Solar Award tilldelas den anläggning som under föregående år färdigställts i Skåne och som genom sitt koncept, gestaltning eller på annat sätt särskilt bidragit till att öka intresset för och produktionen av solenergi. Priset delas ut av Solar Region Skånes ordförande Staffan Fredlund under Skånes Energiting tisdagen 4 juni i Malmö.

Finalister för Skånes vindkraftspris 2019 klara!

Finalister för Skånes vindkraftspris 2019 klara!

Pressmeddelanden   •   Apr 30, 2019 08:00 CEST

​Skånes vindkraftspris tilldelas en person, organisation, anläggning eller dylikt som förtjänstfullt bidragit till att öka utbytet av kunskap och erfarenhet mellan olika aktörer i Skåne. Nu är årets finalister utsedda, priset delas ut under ​Skånes energiting tisdagen 4 juni i Malmö.

Enastående resultat:  Klimatutsläpp sänktes med en tredjedel

Enastående resultat: Klimatutsläpp sänktes med en tredjedel

Pressmeddelanden   •   Apr 23, 2019 07:59 CEST

Nu har projektet Fossilbränslefria kommuner gått i mål. På tre år har tio skånska kommuner minskat sina klimatutsläpp med i genomsnitt 32 procent och flera av kommunerna har halverat utsläppen i sina verksamheter.

Lärarnas skolutvecklingskonferens i Skåne – Utveckla skolan med vetenskaplig grund

Lärarnas skolutvecklingskonferens i Skåne – Utveckla skolan med vetenskaplig grund

Pressmeddelanden   •   Mar 11, 2019 11:15 CET

Den 16 mars 2019 hålls årets upplaga av Lärarnas skolutvecklingskonferens på Hässleholms Tekniska skola. 150 stycken anmälda deltagare från skolor i Skåne och övriga Sverige möts och diskutera utvecklingen av skolan utifrån inskickade konferensbidrag.

Jämställdhetskonferens med fokus på forskning och praktik

Jämställdhetskonferens med fokus på forskning och praktik

Pressmeddelanden   •   Mar 06, 2019 09:50 CET

På torsdag den 7 mars firar Ett jämställt Skåne två år med en stor konferens, Kraft och Kunskap. Mer än 200 personer är anmälda och media välkomnas till konferensen.

Östra Göinge kommun blir certifierade Forskningskommun miljö och samhällsbyggnad

Östra Göinge kommun blir certifierade Forskningskommun miljö och samhällsbyggnad

Pressmeddelanden   •   Dec 10, 2018 10:52 CET

Kommunförbundet Skånes rådgivande organ för forsknings- och utvecklingsarbete, Advisory board FoUI, godkände enigt Östra Göinge kommuns ansökan om att, som den andra skånska kommunen, få bli certifierad till Forskningskommun.

Energirådgivarna i Skåne blir Energi- och klimatrådgivarna i Skåne

Energirådgivarna i Skåne blir Energi- och klimatrådgivarna i Skåne

Pressmeddelanden   •   Okt 18, 2018 14:09 CEST

Sedan stödet för att bedriva oberoende och kostnadsfri energirådgivning för privatpersoner, företag och föreningar kom 1998 har mycket förändrats i både politik, debatter och energimix. Nu är det inte bara rådgivning om energieffektivisering utan även omställning till förnybara bränslen och kännedom om olika energislags klimatpåverkan som är aktuellt.