Skip to main content

Inbjudan till Nypremiär för Äpplets Hus Rosenkvittenutställning

Pressmeddelande   •   Apr 21, 2006 13:37 CEST

Hej!

På fredag den 28 april kl. 10-12 är det nypremiär för Äpplets Hus uppskattade temautställning om Rosenkvitten. Dessutom öppnar vi våra fruktträdgårdar för säsongen.

Jag hoppas att ni har möjlighet att komma hit och vara med! Inbjudan med program bifogas.

Välkomna till Äpplets Hus i Kivik!


Pia Månsson
Kiviks Musteri AB / Äpplets Hus i Kivik
Telefon 0414-719 42
Fax 0414-719 19
mailto:pia.mansson@kiviksmusteri.se


Välkommen till
ÄPPLETS HUS I KIVIK
Fredagen den 28 april kl. 10.00
NYPREMIÄR FÖR VÅR
ROSENKVITTENUTSTÄLLNING

ÄPPLETS HUS UNDER BAR HIMMEL

Här visar vi de olika trädgårdsrummen som finns omkring Äpplets Hus; ▲ VISNINGSTRÄDGÅRDEN – byter skepnad under året och där äppelträd och konst bildar skön förening.▲ SORTIMENTSODLINGEN – en levande äppelutställning med 70 olika sorters äppelträd.▲ BAKGÅRDEN – trädgårdens hjärta och den del av trädgården som ofta göms bakom höga häckar och plank. ▲ KULTURODLINGEN – här möts de äldsta och de yngsta äppelträden. Här kan man på ett påtagligt sätt se den kunskapsutveckling som skett inom fruktodlingen de senaste hundra åren.

ROSENKVITTEN — ÅRETS TEMA I ÄPPLETS HUS
Äpplets Hus driver tillsammans med Länsstyrelsen i Skåne ett gemensamt projekt för att utveckla nya produkter av gamla kulturväxter. Rosenkvitten, Chaenomeles japonica, är en av dem. Under 2005 och 2006 pågår arbetet med att återuppväcka intresset för denna vackra växt och att finna nya användningsområden för den. Följ arbetet här i Gyllene Salen på Äpplets Hus. Vi illustrerar utvecklingen i tre utställningar under 2006.

PROGRAM
10.00 Välkomsthälsning av Nils-Eric Svensson, ordförande i Ideella föreningen Äpplets Hus i Kivik
10.05 Guldäppelpristagare 2005, Göran Erlandsson, ger sin syn på ekologisk fruktodling
10.35 Christoffer Björkwall & Märta Cassel-Engquist, Äpplets Hus stipendiater 2005, berättar om sitt X-jobb, ”Studie av mognadsgraden hos frukter och bär genom så kallad Gasspektroskopi ”
10.50 Mingel med förfriskningar och tilltugg
11.05 Äpplets Hus stipendiat 2006
11.15 Nils-Eric Svensson tillkännager 2006 års Guldäppelpristagare
11.20 Kimmo Rumpunen, SLU Balsgård, berättar om Rosenkvitten
11.30 Rundvandring med konstnär Johan Ferner Ström som förklarar tankegångarna kring Rosenkvitenutställningen 12.00 Avslutning

Än en gång varmt välkommen den 28 april!

Pia Månsson och Henrik Stridh
Äpplets Hus i Kivik

OSA. Vi vill gärna veta om Du kommer senast den 26 april
Meddela oss på mail:
henrik.stridh@kiviksmusteri.se eller pia.mansson@kiviksmusteri.se
eller telefon: 0414-719 42

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera