Konsumentföreningen Stockholm och COLIVE ingår samarbete

Pressmeddelanden   •   Feb 24, 2020 07:30 CET

Konsumentföreningen Stockholm (KfS) och COLIVE ingår samarbete för att utveckla och skynda på tillväxten för delningsboenden i Stockholmsområdet, så kallade ”coliving-hubbar”.

Samarbetet innebär att KfS investerar i COLIVE för att utveckla tillväxten av delningsboenden i Stockholmsområdet i syfte att hjälpa till att minska bostadsbristen för unga vuxna. På sikt har KfS som ambition att skapa flera intressanta medlemserbjudanden kopplat till COLIVE och deras tjänster.

– Vi har alltid stått för innovation och nytänkande och en tro på att saker blir bättre om vi gör det tillsammans, vilket vi nu fortsätter att göra. Det här är ett sätt för oss att vara med och bidra till lösningen på en av framtidens största utmaningar – bostadsbristen för unga vuxna. Samarbetet känns extra kul eftersom vi har märkt ett växande engagemang bland våra medlemmar i frågan, bland annat i framtagandet av vår framtidsstrategi. ”Matchen” mellan KfS och COLIVE känns perfekt då vi står för liknande värderingar, säger Lars Ericson, vd på KfS.

COLIVE grundades 2018 och har sedan dess lanserat två coliving-hubbar i Stockholm, med ytterligare tio-talet projekt på gång runtom i landet. Målbilden är ambitiös och år 2025 räknar COLIVE med att ha 7000 bostäder i Sverige.

– Vi är inne i en väldigt spännande fas där vi närmar oss lanseringen av Sveriges största colivinghubb, och nu även varvar upp för kommande projekt. I och med dagens nyhet kan vi ta ytterligare steg med vår ambitiösa tillväxtplan och produktinnovation. Jag är stolt över att kunna välkomna en långsiktig och strategisk investerare som KfS, säger Katarina Liljestam Beyer, medgrundare och COO för COLIVE.

En undersökning som Novus gjort bland stockholmarna på uppdrag av KfS visar att åtta av tio tror att coliving kan vara en attraktiv boendeform för unga och sex av tio i åldersgruppen 18-29 år kan också tänka sig att testa den här formen av boende.

– Det känns helt rätt att gå in i ett samarbete med COLIVE när drygt hälften av stockholmarna i åldersgruppen 18-29 år kan tänka sig att testa den här formen av boende, säger Lars Ericson, vd på KfS.

Fakta om delningsboende:

Delningskonceptet innebär att hyresgästerna kommer att ha sitt eget privata rum med egen toalett och dusch samt dela på umgängesytor och kök. I hyran ingår bland annat internet, städning av gemensamma ytor samt möbler. Utöver delningslägenheterna har hyresgästerna full tillgång till gemensamma ytor i bottenvåningen som blir en mötesplats för alla i huset med en lounge, arbetsytor, umgängesytor och uteplats.

Vid frågor kontakta:

Johan Stenvall, kommunikatör KfS, johan.s@kfstockholm.se, 076-84 562 57
Jimmy Hagelfors, marknadschef COLIVE, jimmy.hagelfors@colive.se, 073-94 955 15

Konsumentföreningen Stockholm är en av huvudägarna i Coop. Vår uppgift är bland annat att informera konsumenter och påverka samhället i riktning mot större hållbarhet och mer medveten konsumtion. Alltid med utgångspunkt från våra kooperativa värderingar där kärnan är medlemmarnas inflytande och övertygelsen om att saker blir bättre när vi gör dem tillsammans.

KfS på Facebook

Besök vår kampanjsajt Släng inte maten

Följ oss på Instagram

Vår kampanj Släng inte maten på Facebook

Samarbetet innebär att KfS investerar i COLIVE för att utveckla tillväxten av delningsboenden i Stockholmsområdet i syfte att hjälpa till att minska bostadsbristen för unga vuxna. På sikt har KfS som ambition att skapa flera intressanta medlemserbjudanden kopplat till COLIVE och deras tjänster.

Läs vidare »

Efter Coops och Konsumentföreningen Stockholms satsning – nu dubbleras antalet gårdar med naturbeteskött

Pressmeddelanden   •   Jan 29, 2020 08:00 CET

Under 2019 dubblerades antalet certifierade gårdar med naturbeteskött. En stor förklaring till ökningen är att Coop sedan i april i fjol erbjuder naturbeteskött under eget varumärke, och att Konsumentföreningen Stockholm ingått i ett treårigt samarbetsprojekt med Världsnaturfonden WWF för att öka arealen naturbetesmark och antalet betande djur i Roslagen.

Nu går KfS 825 000 medlemmar till val

Pressmeddelanden   •   Jan 27, 2020 08:00 CET

Nu har ett av Sveriges största val inletts. Fram till och med den 2 februari kan över 3 miljoner medlemmar i Coop rösta fram sitt ägarombud. I Konsumentföreningen Stockholm, som är Sveriges största konsumentförening, är det 825.000 röstberättigade, som nu går till val.

Coop ägs av medlemmarna via konsumentföreningen och mellan 20 januari och 2 februari kommer medlemmarna kunna rösta på den de vill ska företräda dem som ägarombud. Medlemmarna kan rösta på sitt ägarombud antingen i sin Coopbutik eller på Coops hemsida.

- Våra ägarombud gör ett otroligt viktigt jobb för att utveckla Coops butiker så att de hela tiden blir bättre. Jag vill därför uppmana alla medlemmar att rösta och därmed vara med och påverka Coop och skapa medlemsnytta, säger Lars Ericson, vd Konsumentföreningen Stockholm.

Den som blir vald till ägarombud för en butik har som uppgift att representera medlemmarna och vara länken mellan dem, butiken och föreningen. Ägarombudet träffar medlemmarna i butiken där de informerar om medlemskapet och vad Coop som kooperativt företag står för. De tar också in medlemmarnas åsikter om butiken och ser till att det kommer fram till butikens ledning och föreningen. Ägarombudet uppgift är också att vara med och fatta de stora besluten i föreningen på stämman.

Besluten tas sedan vidare i Coops verksamhet. Till exempel var det på våra medlemmars initiativ vi en gång i tiden utvecklade en ekologisk produktlinje, som idag är Änglamark och rankas som Sveriges hållbaraste matvarumärke.

För mer information kontakta:

Johan Stenvall, kommunikatör KfS, 076-84 562 57 johan.s@kfstockholm.se

Konsumentföreningen Stockholm är en av huvudägarna i Coop. Vår uppgift är bland annat att informera konsumenter och påverka samhället i riktning mot större hållbarhet och mer medveten konsumtion. Alltid med utgångspunkt från våra kooperativa värderingar där kärnan är medlemmarnas inflytande och övertygelsen om att saker blir bättre när vi gör dem tillsammans.

KfS på Facebook

Besök vår kampanjsajt Släng inte maten

Följ oss på Instagram

Vår kampanj Släng inte maten på Facebook

Nu har ett av Sveriges största val inletts. Fram till och med den 2 februari kan över 3 miljoner medlemmar i Coop rösta fram sitt ägarombud.

Läs vidare »

Konsumentföreningen Stockholm och Skansen i fördjupat samarbete genom nytt femårsavtal med fokus på hållbarhet

Pressmeddelanden   •   Dec 18, 2019 15:05 CET

Konsumentföreningen Stockholm och Skansen skapar mervärde för medlemmar och gäster genom ett fortsatt nära samarbete de kommande fem åren. Med ett utbud av aktiviteter kopplat till samhällsengagemang och miljöarbete vill KfS och Skansen sprida information och kunskap om miljö, mat och djuromsorg med fokus på barn, unga och barnfamiljer.

Påminnelse om höstseminarium 1 oktober: Vego + Idrott = Sant?

Pressmeddelanden   •   Sep 29, 2019 06:30 CEST

Att vi behöver äta mindre kött för att minska klimatpåverkan har nog de flesta hört, men funkar det att äta vegetariskt och fortfarande hårdträna och prestera på hög nivå? Och gör det verkligen någon skillnad för klimatet? Det här reder vi ut på seminariet den 1 oktober.

Inbjudan till höstseminarium 1 oktober: Vego + Idrott = Sant?

Pressmeddelanden   •   Sep 19, 2019 10:00 CEST

Att vi behöver äta mindre kött för att minska klimatpåverkan har nog de flesta hört, men funkar det att äta vegetariskt och fortfarande hårdträna och prestera på hög nivå? Och gör det verkligen någon skillnad för klimatet? Det här reder vi ut på seminariet den 1 oktober.

Påminnelse om vårseminarium 14 mars: La Dolce Vita

Pressmeddelanden   •   Mar 12, 2019 14:50 CET

Inbjudan till seminarium 14 mars: La Dolce Vita. Coop och Max hamburgares hållbarhetschefer Charlotta Szczepanowski och Kaj Török, förändringsbyrån Futerras strategichef Hilary Tam, Fossilfritt Sveriges Svante Axelsson och andra kunniga och karismatiska talare fokuserar på hur du som privatperson kan bidra till FN:s 17 hållbarhetsmål - Agenda 2030.

Välkommen till vår fridag på Skansen 3 mars

Nyheter   •   Feb 25, 2019 11:51 CET

På söndag den 3 mars bjuder vi alla medlemmar på fritt inträde på Skansen 3 mars. Visa ditt Coop-kort i entrén. Gäller för upp till två vuxna och fyra barn.

Läs mer om erbjudandet här.

På söndag den 3 mars bjuder vi alla medlemmar på fritt inträde på Skansen 3 mars. Visa ditt Coop-kort i entrén. Gäller för upp till två vuxna och fyra barn.

Läs vidare »

Inbjudan till vårseminarium 14 mars: La Dolce Vita

Pressmeddelanden   •   Feb 22, 2019 09:15 CET

Inbjudan till seminarium 14 mars: La Dolce Vita. Coop och Max hamburgares hållbarhetschefer Charlotta Szczepanowski och Kaj Török, förändringsbyrån Futerras strategichef Hilary Tam, Fossilfritt Sveriges Svante Axelsson och andra kunniga och karismatiska talare fokuserar på hur du som privatperson kan bidra till FN:s 17 hållbarhetsmål - Agenda 2030.

Uppdaterat skolmaterial från Konsumentföreningen Stockholm

Pressmeddelanden   •   Aug 17, 2018 07:35 CEST

Konsumentföreningen Stockholm har tagit fram ett uppdaterat skolmaterial för elever i i årskurs 4-9 i ämnena hem- och konsumentkunskap, samhällskunskap, kemi och biologi.

Kontaktpersoner 4 kontaktpersoner

  • Presskontakt
  • Kommunikatör
  • jogwhawcn.hss@zzkfbwstkfociwkhdqoluxm.dzsely
  • 0768456257

Om Konsumentföreningen Stockholm

Konsumentföreningen Stockholm

Konsumentföreningen Stockholm är en av huvudägarna i Coop. Vår uppgift är bland annat att informera konsumenter och påverka samhället i riktning mot större hållbarhet och mer medveten konsumtion. Alltid med utgångspunkt från våra kooperativa värderingar där kärnan är medlemmarnas inflytande och övertygelsen om att saker blir bättre när vi gör dem tillsammans.

Adress

  • Konsumentföreningen Stockholm
  • KfS, Box 3259
  • 103 65 Stockholm
  • Vår hemsida

Länkar