Skip to main content

Krinova får uppdrag att ta fram plan för nationell Vattenallians

Pressmeddelande   •   Nov 15, 2012 07:00 CET

- Vi tror att det finns behov av en gränsöverskridande vattenallians för företag i Sverige, säger Karl-Erik Grevendahl, utvecklingsledare Miljö på Krinova Science Park.
Havs- och vattenmyndigheten har gett Krinova Science Park i uppdrag att under ledning av Karl-Erik Grevendahl ta fram förslag och plan för bildandet av en nationell Vattenallians.

I början av nästa år ska slutrapporten vara klar och blir det klartecken att gå vidare är tanken att ha en konstituering av Vattenalliansen i augusti/september.
-       Vattenfrågan är en av de största globala utmaningarna på jorden. Vi måste alla ta ansvar för vattnet på flera plan både internationellt och nationellt, både i näringslivet och på ett individuellt plan. Därför finns ett tydligt behov av att utveckla kunskaper och synergier i näringslivet i denna fråga, fortsätter Karl-Erik Grevendahl som har ett livslångt miljöintresse och är en av initiativtagarna till Kristianstadsregionens Klimatallians när den bildades för fyra år sedan.
Erfarenheterna från denna regionala Klimatallians är positiva och kan bli viktiga byggstenar i planerna för Vattenalliansen.

Nationellt nätverk
Vattenalliansen är tänkt som ett nationellt nätverk för alla företag, inte enbart de inom vattenbranschen, som vill utveckla samarbeten inom vattenfrågor och engagera sig i frågor som exempelvis “water footprint (vattenfotavtryck). Alliansen kan också bli en nationellt oberoende plattform för dialog med myndigheter.
Utgångspunkten för nätverket är företagens behov och villkor och förstudien som nu inleds kommer att omfatta ett stort antal intervjuer med företag.
-       Vatten är ett av Krinovas innovationsområde. Med kopplingen till Kristianstads vattenrike och samarbetet med högskolan är vi glada att vara med och bygga ett kunskapskluster inom vattenområdet, säger Krinovas VD Charlotte Lorentz Hjorth.

För mer information kontakta:

-        Karl-Erik Grevendahl, utvecklingsledare Miljö, Krinova Science Park, miljo@krinova.se, mobil 0706- 64 78 58

-        Charlotte Lorentz Hjorth, VD Krinova Science Park, charlotte@krinova.se, 070-829 14 34

 

 

 

Krinova Science Park
Krinova är nordöstra Skånes Science Park och ägs av Kristianstads Kommun och Högskolan Kristianstad. Krinova Science Park är en av landets drygt 30 science parks, där samverkan mellan företag, organisationer, högskola och samhälle främjar innovationer och utveckling. Här erbjuds en kreativ tillväxtmiljö med stöd i utvecklings- och innovationsarbete, skräddarsydda konferenser och flexibla kontorslokaler. Krinovas tvärdisciplinära innovationsfokus Mat, Miljö, Hälsa, speglar Kristianstadregionens näringsliv och Högskolan Kristianstads kompetensområden.

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera