Skip to main content

​Besök Linde AB får driva biografen i egen regi

Nyhet   •   Sep 24, 2019 15:46 CEST

Nu är det klart att från och med den 1 november kommer Besök Linde AB ta över och fortsätta visa film i Lindesberg. Den 18 september löpte anbudstiden för ”Förfrågan om tjänstekoncession avseende biografverksamhet i Lindesberg” ut och inga anbud har inkommit.

Enligt uppdrag från kommunstyrelsen kommer Besök Linde AB bedriva biografverksamhet från 1 november. Tiden fram till dess kommer bion fortsatt att drivas av Björn Persson, skriver det kommunala bolaget i ett pressmeddelande.

”Nu när anbudsprocessen är klar så känns det bra att vi kan börja jobba för en långsiktig och hållbar framtid för biografen i Lindesberg. Att Besök Linde AB nu fått uppdraget att ansvara för biografverksamheten säkerställer att verksamheten nu kan fortsätta samtidigt som konkurrensfrågan och ett kulturpolitiskt uppdrag kan hanteras på ett bra sätt”, skriver John Omoomian, ordförande i Besök Linde AB.

”Besök Linde AB har nu uppdraget att fortsätta driva biografverksamheten i Lindesberg vilket vi avser att göra med samma goda kvalitét som tidigare. Björn Persson och biogruppen har gjort ett fantastiskt arbete genom åren och nu påbörjar vi arbetet med att lära av dem och hitta bra lösningar för framtiden”, skriver Åsa Jönsson-Carlsson VD Besök Linde AB.