Skip to main content

​L och S förklarar sina beslut om biografen i Lindesberg

Nyhet   •   Feb 13, 2019 20:32 CET

”Återigen ett stolleprov! Ett ogenomtänkt, onödigt och dyrt beslut för skattebetalarna i kommunen”, skriver Nils Detlofsson (L). ”Genom att flytta biografverksamheten till det kommunala bolaget Besök Linde AB frigörs 83.000 kr per år i den kommunala budgeten som eventuellt kan användas till annan kulturverksamhet”, skriver S-ledamöterna i Kommunstyrelsen.

Debatten fortsätter om biografens framtid i Lindesberg efter att Kommunstyrelsen beslutat att föreslå Kommunfullmäktige besluta att biografen i Lindesberg ska drivas vidare i kommunal bolagsform.

.....

Liberalerna var enda partiet som röstade emot förslaget på Kommunstyrelsens extramöte - och så här motiverar Nils Detlofsson partiets reservation i ett debattinlägg:

”Återigen ett stolleprov! Igår fattade kommunstyrelsen ett ogenomtänkt, onödigt och dyrt beslut för skattebetalarna i kommunen. Biografen skall drivas av ett kommunalt bolag (BELAB) och därefter av ett privat företag. BELAB skall genom anbudsförfarande försöka få en entreprenör att driva biografen. Det slutliga beslutet tas av kommunfullmäktige den 25 februari.

Vi Liberaler yrkade som enda parti på avslag på förslaget och här nedan är vår skriftliga reservation:

Vi Liberaler yrkade vid senaste KS (29 jan) på att biograffrågan skulle återremitteras eftersom beslutsunderlaget var bristfälligt bl a beträffande ekonomin. Vår inställning i sak är att biografen i Lindesberg med närliggande verksamheter fungerar mycket bra och numer också går med vinst.

Det finns troligen få om ens någon motsvarande verksamhet i Sverige som fungerar så bra och till ingen kostnad för skattebetalarna i kommunen. Utöver mer än 320 filmvisningar så används lokalen till teater, filmstudio (visning av smala filmer), opera på bio, kommunala förvaltningar m m. Allt detta till i stort sett ingen kommunal kostnad. Därutöver får ett trettiotal ungdomar arbetslivserfarenhet och gemenskap när de arbetar på biografen med allt från att visa film till att sälja dryck.

Att förändra något som fungerar så väl är inte genomtänkt och innebär risker och riskerna är i detta fall mycket större än de eventuella vinster (som inte visats) man kan uppnå med en förändring.

Bygg vidare på ett vinnande koncept och förstärk istället för att förändra”.

...

Socialdemokraternas ledamöter i Kommunstyrelsen - Irja Gustavsson, Linda Svahn, John Omoomian, Jonas Bernström, Tommy Kragh, Nafih Mawlod, Sandra Olsson och Sofie Krantz - motiverar sitt ställningstagande i detta debattinlägg:

”Att det ska finnas en biograf i Lindesbergs kommun är alla partier i kommunen överens om. Frågan handlar snarare om hur biografen ska drivas vidare. Socialdemokraterna ser att det finns samordningsvinster och en organisation som kan stötta upp bioverksamheten på ett bra sätt i det kommunala bolaget Besök Linde AB.

Det finns idag en biogrupp med koppling till kommunens fritidsgårdsverksamhet. Den kan fortsätta sitt arbete, antingen på samma sätt som idag eller i någon annan form oavsett hur biografen drivs vidare.

Björn Persson som arbetar med ungdomarna i biogruppen gör ett fantastiskt jobb, och det är viktigt att hans kunskaper tas tillvara när organisationen för framtiden byggs.

I den ekonomiska redogörelsen för verksamheten framgår att biografen har haft ett underskott mot budget under väldigt lång tid, med undantag för år 2018. Anledningen till att biografen går med vinst 2018 är framför allt inkomster av engångskaraktär, bland annat statliga bidrag som kommunen bara får en gång. Genom att flytta biografverksamheten till det kommunala bolaget Besök Linde AB frigörs 83 000 kr per år i den kommunala budgeten som eventuellt kan användas till annan kulturverksamhet”.

...

Vad tycker du? Vad skulle du vilja ställa för frågor till ledamöterna i Kommunfullmäktige på mötet 25 februari när de tar det slutliga beslutet i biograffråga. Skriv till info@lindekultur.se - eller ställ frågan på mötet under "Allmänhetens frågestund".