Gå direkt till innehåll
​Kommunstyrelsen vill ha bättre beslutsunderlag om biografverksamheten i Lindesberg

Nyhet -

​Kommunstyrelsen vill ha bättre beslutsunderlag om biografverksamheten i Lindesberg

När biograffrågan i Lindesberg på tisdagen (29 januari) för första gången togs upp i Kommunstyrelsen - för ett bredare politiskt förankrat beslut - blev det återremiss på Tillväxtutskottets förslag till beslut. Kommunstyrelsen vill ha ett bättre beslutsunderlag och mer information när frågan tas upp igen på ett extramöte 12 februari.

Frågan om hur biografverksamheten i Lindesberg (Folkets Hus Bio) ska drivas har tidigare bara behandlats i Tillväxtutskottet (med mindre politisk representation) och styrelsen för det kommunala moderbolaget Linde Stadshus AB (också det med mindre politisk representation). Men nu görs en ny beslutsrunda för att få ett bredare politiskt förankrat beslut i frågan - från Tillväxtutskottet till Kommunstyrelsen för slutligt beslut i Kommunfullmäktige:

Tisdag 15 januari: Tillväxtutskottet står fast vid sitt tidigare beslut: TU föreslår Kommunstyrelsen föreslå Kommunfullmäktige att anta reviderat ägardirektiv för Besök Linde AB” - det vill säga att bolaget ska ansvara för drift av biografverksamhet.

Tisdag 29 januari: När Kommunstyrelsen tog upp frågan valde Socialdemokraterna, Centerpartiet och Vänsterpartiet att följa förslaget från Liberalerna, Moderaterna och Kristdemokraterna - att återremittera frågan för att komplettera beslutsunderlaget med mer information.

Tisdag 12 februari: På ett extramöte kommer Kommunstyrelsen att få en ekonomisk redovisning för biografverksamheten år 2018. Dessutom bjuds chefen för kulturenheten (Kristina Öster) och den biografansvarige (Björn Persson) in för att berätta om arbetet med biografen som det ser ut nu. Även ledningen för det kommunala bolaget Besök Linde AB (Åsa Jönsson-Carlsson) bjuds in för att berätta om hur bolaget tänker sig att ta över biografen på ett bra sätt.

”Alla partier vill att det ska finnas en biograf i Lindesberg, det som skiljer partierna åt är om de tycker att det ska drivas i kommunal förvaltning eller i ett kommunalt bolag. Det viktigaste är att förstärka organisationen så att det är mindre sårbart än idag”, skriver Socialdemokraterna i ett pressmeddelande om beslutet i Kommunstyrelsen.

Om Kommunstyrelsen och/eller Kommunfullmäktige inte ändrar beslutet kommer det reviderade ägardirektivet slutligen att fastställas på årsstämma med Linde Stadshus AB. Det finns dock en stark opinion för att verksamheten ska finns kvar i nuvarande regi inom kulturenheten - därför bör politikerna 1) överväga för- och nackdelar i dagsläget med de olika alternativen när det gäller framtida driftsformer; 2) begära att Besök Linde AB tar fram en realistisk plan för hur bolaget ska driva biografverksamheten; 3) avvakta det ekonomiska utfallet för biografverksamheten 2018 (som slog nytt besöksrekord).

…………………………………………………..

Många turer i biograffrågan i Lindesberg:

Frågan om HUR och VEM som ska driva biografverksamheten i Lindesberg (Folkets Hus Bio) har diskuterats i flera år - detta har vi skrivit om på lindekultur.se:

Dec 27, 2016: Folkets Hus Bio i Lindesberg får stöd för fortsatt utveckling
Svenska Filminstitutet har beviljat Folkets Hus Bio i Lindesberg 195.232 kronor i stöd till utveckling av biografens verksamhet. "Kul att vi fick bidrag - och nödvändigt", förklarar Björn Persson som är biografföreståndare: "Initialt innebär det att vi inte behöver höja biljettpriserna för att kompensera den nya biografmomsen - på sikt att vi kan fortsätta utveckla biografverksamhet i Lindesberg”. Läs mer >>

Feb 01, 2017: Miljöpartiet vill utveckla biografverksamheten i Lindesberg
"När väl digitaliseringsprojektet är i hamn kan inte biografägaren (kommunen) luta sig tillbaka i fåtöljen, utan borde istället ta tillfället i akt och satsa på verksamhetens växande för att utnyttja nya möjligheter och profilera sig inom denna kultursektor, gå ihop ekonomiskt och bli en överlevare", skriver Miljöpartiet i en motion. Läs mer >>

Aug 20, 2017: Biografverksamheten i Lindesberg behöver mer kommunalt stöd
Folkets Hus Bio i Lindesberg behöver en stabilare organisation och realistisk budget - annars hotas biografen av nedläggning. Tillväxtförvaltningen begär därför 500.000 kronor extra per år för biografen, enligt "Nämndernas mål och budget 2018-2020" som behandlas av tillväxtutskottet på tisdag (22 augusti). Läs mer >>

Sep 06, 2017: Tillväxtutskottet vill veta mer om biografverksamheten i Lindesberg
Folkets Hus Bio i Lindesberg behöver en stabilare organisation och realistisk budget - annars hotas biografen av nedläggning. Men innan tillväxtutskottet går vidare med frågan vill ledamöterna i utskottet veta mer om biografverksamheten i Lindesberg. Läs mer >>

Sep 28, 2017: Nu får tillväxtutskottet veta mer om biografverksamheten i Lindesberg
Folkets Hus Bio i Lindesberg behöver en stabilare organisation och realistisk budget - annars hotas biografen av nedläggning. Men innan tillväxtutskottet går vidare med frågan vill ledamöterna i utskottet veta mer om biografverksamheten i Lindesberg - och det får ledamöterna nu information om på tisdag (3 oktober) av kulturchef Kristina Öster. Läs mer >>

Okt 26, 2017: Inga extrapengar till biografen i Lindesberg, enligt budgetförslag
Det blir inga extrapengar för biografverksamheten i Lindesberg som tillväxtförvaltningen önskat, enligt kommunstyrelsens budgetförslag för 2018 som klubbas av kommunfullmäktige 13 december. Därmed är framtiden för biografverksamheten i Lindesberg fortfarande osäker. Läs mer >>

Okt 29, 2017: Många kommentarer om biografen i Lindesberg
Nyheten om att framtiden för biografverksamheten i Lindesberg kan vara hotad har kommenterats flitigt på Nätverket Lindekulturs Facebook-sida. Läs mer >>

Okt 29, 2017: Kommunalråd lovar film i Lindesberg som vanligt 2018
”Vi har inte sagt att biografen är hotad”, skriver kommunalrådet Irja Gustavsson (S) till lindekultur.se: ”Vi i kommunstyrelsen säger att vi under 2018 ska titta på hur vi kan utveckla biografen samt se var i vår organisation den bör ligga - alltså vem som ska sköta den. Under 2018 kommer biografverksamheten att fortsätta visa film precis som vanligt”. Läs mer >>

Sep 25, 2018: Yankee Theater i Frövi kritiserar den kommunala biografen i Lindesberg för snedvriden konkurrens
Advokat Eric Ericsson har på uppdrag av företaget Beautiful Pear Tree Academy HB som driver biografen Yankee Theater i Frövi skrivit till Lindesbergs kommun om ”Konkurrensrättsliga aspekter av den kommunala biografen i Lindesberg”. Läs mer >>

Okt 06, 2018: Utredning vill lägga ut Folkets Hus Bio i Lindesberg på entreprenad
Den kommunala biografverksamheten i Lindesberg (Folkets Hus Bio) bör läggas ut på entreprenad, enligt den utredning som gjorts av Kristina Öster (kulturchef i Lindesbergs kommun) och Åsa Jönsson-Carlsson (VD för kommunala Besök Linde AB). Tillväxtutskottet ska ta ställning till förslaget på tisdag 9 oktober. Läs mer >>

Okt 13, 2018: Tillväxtutskottet vill ha svar på flera frågor före beslut om biografverksamheten
Tillväxtutskottet följer förslaget att lägga ut den kommunala biografverksamheten i Lindesberg (Folkets Hus Bio) på entreprenad - men frågan återremitteras för att få ett bättre underlag för att offentligt utlysa uppdraget att driva biografverksamhet. Läs mer >>

Okt 29, 2018: Över 500 underskrifter i öppet brev om Lindesbergs biograf: ”Behåll och utveckla dagens organisation istället”
Idag får Tillväxtutskottet ett öppet brev om biografverksamheten i Lindesberg som undertecknats av 518 personer som vill att utskottet ska ompröva sitt beslut att låta en entreprenör ta över Folkets Hus Bio. ”Vi vill istället att ni väljer alternativet att fortsätta verksamheten på nuvarande sätt i kulturenhetens regi med erforderliga förstärkningar av både organisation och ekonomi”. Läs mer >>

Nov 01, 2018: "Folkets Hus Bio i Lindesberg - en unik utvecklingsmöjlighet för unga"
Att ha en biograf som visar aktuella filmer i Lindesberg är inte bara viktigt för publiken och orten. "Biografverksamheten erbjuder samtidigt unika utvecklingsmöjligheter för de ungdomar som sköter Folkets Hus Bio med stöd av äldre biovolontärer som arbetar ideellt", förklarar Björn Persson - kommunal biografföreståndare på halvtid sedan 2012 då biografen moderniserades och blev digital. Läs mer >>

Nov 04, 2018: Tillväxtutskottet föreslås modifiera beslutet om biografen i Lindesberg
Ansvaret för biografen i Lindesberg förs över till kommunala bolaget Besök Linde AB som i sin tur får uppdraget att ta hand om upphandlingen av biografverksamheten. Det modifierade beslutet föreslås Tillväxtutskottet i Lindesbergs kommun fatta på sitt möte på tisdag 6 november. Läs mer >>

Nov 06, 2018: Besök Linde AB föreslås ta över biografverksamheten i Lindesberg
Tillväxtutskottet föreslår att ansvaret för biografen i Lindesberg förs över till det kommunala bolaget Besök Linde AB. "Det känns bra att vi nu har ett förslag på en långsiktig plan som säkerställer biografen som en fortsatt mötesplats för kulturupplevelser, nöjen och ett breddat utbud av filmer", säger Kristina Öster, kulturchef, i ett pressmeddelande från Lindesbergs kommun. Läs mer >>

Dec 11, 2018: Bolagsstyrelse avgör fortsatta hanteringen av biografverksamheten i Lindesberg
På torsdag kommer styrelsen för Linde Stadshus AB att behandla ägardirektiven för dotterbolaget Besök Linde AB som enligt Tillväxtutskottet bör få ansvaret för drift av biografverksamheten i Lindesberg. Samtidigt är det upp till bolagsstyrelsen att avgöra om frågan är ”av sådan principiell beskaffenhet eller annars av större vikt” att kommunfullmäktige bör avgöra framtiden för biografverksamheten. Läs mer >>

Dec 18, 2018: Bolagsstyrelsen låter kommunfullmäktige avgöra biograffrågan
Styrelsen för kommunala Linde Stadshus AB anser att frågan är ”av sådan principiell beskaffenhet eller annars av större vikt” att kommunfullmäktige bör avgöra framtiden för biografverksamheten. Styrelsen godkänner förslaget till reviderat ägardirektiv för dotterbolaget Besök Linde AB men överlämnar det till kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige fastställa beslutet. Läs mer >>

Jan 14, 2019: Dags igen för ny beslutsrunda om biografen i Lindesberg
Samtidigt som Folkets Hus Bio slår nya rekord - det kom 13.723 besökare 2018 - inleds nu en ny beslutsrunda för ett bredare politiskt förankrat beslut i frågan om hur biografverksamheten i Lindesberg (Folkets Hus Bio) ska drivas vidare. Läs mer >>

Jan 24, 2019: Biograffrågan i Lindesberg: Nu ligger bollen hos Kommunstyrelsen
Tillväxtutskottet i Lindesbergs kommun står fast vid sitt tidigare beslut om biografverksamheten i Lindesberg (Folkets Hus Bio): ”TU föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige att anta reviderat ägardirektiv för Besök Linde AB” - det vill säga att bolaget ska ansvara för drift av biografverksamhet. Nu ligger bollen hos Kommunstyrelsen som har möjligheten att ändra beslutet 29 januari. Läs mer >>

2018 blev ett rekordår för biografverksamheten i Lindesberg med 13.723 besökare. En ökning med +15,6 % samtidigt som övriga biobesök i Sverige minskade med 3 %. Roligt att gå mot strömmen, skriver Lindesbergs Biograf på sin Facebook-sida.

Ämnen

Regioner

Relaterat innehåll

En fristående nyhets- och informationskanal för kulturlivet i Lindesberg.

​LindeKultur är en fristående nyhets- och informationskanal för kulturlivet i Lindesberg. ● LindeKultur är den mest kompletta nyhetskanalen för kulturen i Lindesberg. ● LindeKultur är den mest kompletta evenemangskalendern för kulturen i Lindesberg. ● Vi följer kulturlivet i Lindesberg. Följ oss på lindekultur.se (c/o mynewsdesk.com). ● E-postadress till redaktionen: info@lindekultur.se

LindeKultur
info@lindekultur.se