Skip to main content

​Lindesbergs bibliotek får mer stöd från Kulturrådet

Nyhet   •   Jun 12, 2019 22:18 CEST

Förra året fick Lindesbergs kommun 800.000 kronor och i år ytterligare 800.000 kronor i stöd från Kulturrådet inom satsningen Stärkta bibliotek. Årets bidrag kommer att gå till uppsökande verksamhet, att slutföra vissa delar kring meröppet på huvudbiblioteket i Lindesberg och att det blir meröppet på Frövi bibliotek.

”Vi har fått pengar till vårt projekt Solidariskt fördelad biblioteksverksamhet som syftar till att öka tillgängligheten till biblioteksverksamheten i Lindesbergs kommun - dels genom att nå fler som ännu inte använder biblioteken, dels genom att ha meröppna bibliotek för att de som redan är biblioteksanvändare ska kunna utnyttja biblioteken mera”, förklarar Kristina Öster - kulturchef i Lindesbergs kommun: ”Det är förstås jätteroligt att Kulturrådet ser positivt på hur vi vill utveckla biblioteken och att tillgängligheten till biblioteken i Lindesbergs kommun ökar”.

Stärkta bibliotek i Lindesbergs kommun

I augusti 2018 fick Lindesbergs stadsbibliotek projektmedel från Statens Kulturråd inom ramen för satsningen Stärkta bibliotek, för att starta upp projektet Solidarisk fördelad biblioteksverksamhet. Syftet med projektet är att personalen ska arbeta uppsökande för att nå fler användare samtidigt som meröppet införs på Lindesbergs stadsbibliotek och filialbiblioteken. Meröppet gör biblioteken mer tillgängliga för de som redan är användare.

Stärkta bibliotek är ett projekt som Statens Kulturråd genomför på regeringens uppdrag som en satsning 2018– 2020 för att stärka folkbiblioteken i Sverige. Syftet är att öka utbudet och tillgängligheten till biblioteksverksamhet i hela landet. Det är ett tillfälligt stöd till kommunerna som syftar till att ge långsiktiga effekter för att nå fler samt öka inkludering och delaktighet.

Folkbiblioteket har en viktig roll som demokratisk mötesplats där människor med olika bakgrund och förutsättningar kan mötas. Biblioteket har i uppdrag att främja medie- och informationskunnighet, bildning, språkutveckling och läsning och möjliggöra deltagande i kulturaktiviteter och samtal.

När satsningen Stärkta bibliotek går in på sitt andra år är söktrycket fortsatt högt från kommunerna. Hela 367 ansökningar kom in till Kulturrådet som nu fördelar 220 miljoner kronor till insatser på folkbiblioteken över hela landet.

Så här mycket får kommunerna i Örebro län:

 • Askersunds kommun, 550 000
 • Degerfors kommun, 300 000
 • Hällefors kommun, 380 000
 • Karlskoga kommun, 1 000 000
 • Kumla kommun, 85 000
 • Laxå kommun, 620 000
 • Lekebergs kommun, 575 000
 • Lindesbergs kommun, 800 000
 • Ljusnarsbergs kommun, 850 000
 • Nora kommun, 950 000
 • Örebro kommun, 1 800 000