Skip to main content

Lindesbergs kommun har koll på sin konst - åtminstone det mesta

Nyhet   •   Aug 02, 2017 08:00 CEST

Ett av många konstverk i Lindesberg - “Aladdins lampa – den dansande Dervischen” av Leo Pettersson som står utanför Lindesberg Arena och Lindeskolans aula.

Efter kritik från revisorerna har Lindesbergs kommun genomfört en inventering av kommunens konst. Efter inventeringen finns 1.412 verk noterade. Av dessa saknas drygt 70 stycken. "En del kan vara dubbelnoteringar, andra kan dyka upp ur gömmorna och några har helt enkelt förkommit", enligt inventering av kommunens konst.

SVT Kulturnyheterna rapporterade nyligen om omfattande konstsvinn på svenska landsting med få inventeringar, dålig koll på ekonomiska värden och tusentals försvunna konstverk. I Stockholm saknas tio procent av en samling värd 200 miljoner och i Örebro har man inte inventerat sin offentliga konst sedan 90-talet.

En del av Region Örebro läns konst hittades på Lindeskolan i samband med inventeringen av kommunens konst i Lindesberg: "När landstingets utbildningar med filial i Lindesberg lades ner kom dåvarande konsthandläggare på landstinget för att hämta all landstingsägd konst - men allt kunde inte återfinnas eftersom ingen hade kännedom om vad som fanns".

Dålig koll på den offentliga konsten

Den offentliga konsten i Sverige är värd miljontals kronor, inköpt för skattepengar, och landstingen äger tiotusentals verk. Men många försvinner – och landstingen har i flera fall dålig koll på var de är idag, enligt SVT Kulturnyheterna.

Det samma gäller för många kommuner - och detta påtalades 2014 vid en revision av hur den kommunägda konsten hanterades i Lindesbergs kommun. Därför har en inventering av kommunens konst genomförts från november 2015 till februari 2017. Uppdraget har varit att inventera, dokumentera och registrera kommunens konstinnehav. Målet är att ha ett digitalt och sökbart bildregister presenterat på kommunens intränat (linnet) och att all konst ska vara uppmärkt. "Och i framtiden skulle det kunna vara av värde att konstverk i kommunens ägo som finns placerade utomhus presenteras på kommunens hemsida", enligt förslaget.

Dålig kunskap om kommunens konst

"Medvetenheten om att kommunen köper in konst och syftet med det är näst intill obefintlig", konstateras i den rapport som skrivits om inventeringen: "Kulturförvaltningen, numera Kulturenheten, har haft uppdraget och budgeten att köpa in konst sedan 1980 men inte riktigt lyckats kommunicera ut det till förvaltningarna. Nästan ingen känner till att det avsätts pengar till konstinköp eller att det finns ett förråd att låna från".

"Den kommunala konsten har inte köpts in med tanke på att vara en investering för framtiden", konstateras i rapporten: "Syftet med konsten är att den, förutom att pryda platsen, ska utmana till nya tankar och insikter. Konsten bidrar som motor till upplevelser, eftertanke och idéer. Kommunens löskonst är avsedd att hänga först och främst i publika utrymmen i kommunens lokaler och berika den offentliga miljön. Beroende på tillgång är det möjligt att låna konst till det egna kontorsrummet".

Det mesta av den kommunägda konsten är grafiska blad utan större ekonomiskt värde - men det finns undantag: I konferensrummet Leja på kommunhuset hänger en akvarell av Lars Lerin som vid inköpstillfället kostade 22.000 kr men som om den såldes nu säkert skulle betinga ett mycket högre pris. "Det kan vara aktuellt att diskutera ett försäkringsvärde för just den bilden", enligt inventeringen.

Svårt få fram uppgifter i vissa fall

En hel del konst har köpts in med förvaltningarnas egna medel och det saknas uppgifter om inköpsår och pris. Detta gäller bland annat konst på gymnasieskolan Lindeskolan och utsmyckning som inköpts av det kommunala fastighets- och bostadsbolaget FALAB/LIBO.

"Vi har inte kunnat få fram inköpsår eller inköpsvärde annat än i undantagsfall från FALAB/LIBO som inte vill släppa ifrån sig den informationen", enligt rapporten som tillägger: "Det är ett märkligt förhållningssätt då kulturförvaltningen sedan 1980 varit rådgivande i inköp av konst och fast offentlig utsmyckning vid byggnation - därmed borde den konsten ingå i det gemensamma registret".

...........................................................................

Webbplatsen lindekultur.se (c/o mynewsdesk.com) är en nyhets- och informationskanal för det mesta av det bästa med kulturen i Lindesberg.● lindekultur.se följer kulturlivet i Lindesberg genom att publicera nyheter från de som är med i Nätverket Lindekultur: "Genom marknadsföring gör vi kulturen mer synlig både i och utanför Lindesberg".● lindekultur.se bevakar kulturpolitiken på kommunal och regional nivå för att bidra till att nå målen i Lindesbergs kommuns Vision 2025 ("I Lindesbergs kommun finns ett kultur- och föreningsliv för alla") och Örebro läns kulturplan 2016-2019 ("Region Örebro län arbetar för att det i hela länet ska finnas ett rikt och tillgängligt kulturutbud präglat av kvalitet och nyskapande").