Skip to main content

​Meröppet på Lindesbergs stadsbibliotek ger ökad tillgänglighet

Nyhet   •   Apr 30, 2019 08:00 CEST

Lindesbergs stadsbibliotek blir inom kort ett så kallat meröppet bibliotek. Det innebär att besökarna får ”egen nyckel” och får sköta sig själva på tider utöver ordinarie öppettider med personal på plats. Syftet är att öka tillgängligheten för att få fler användare.

Lindesbergs kommun har fått stöd för att öka tillgängligheten på biblioteken och öka antalet användare genom en satsning på så kallade ”meröppna bibliotek” som innebär att biblioteken är tillgängliga för besökare även på tider när det inte finns personal på plats. Satsningen på ett meröppet bibliotek är möjligt tack vare ett ekonomiskt bidrag från Statens kulturråd inom ramen för projeket "Stärkta bibliotek".

Meröppet bibliotek innebär att besökarna får ”egen nyckel” och får sköta sig själva på tider utöver ordinarie öppettider med personal på plats. Biblioteket och den person som vill utnyttja meröppet träffar ett avtal med biblioteket och får ett förtroende samt vissa regler att hålla sig till.

Alla från och med 16 år kan få tillgång till meröppet, men de som inte fyllt 18 måste ha vårdnadshavare med sig när avtalen skrivs. Besökaren ansvarar för om han/eller hon tar med någon in. Även att dörrar går i lås när lokalerna lämnas. Dörrar till personalutrymmen kommer att vara låsta, men möjliga att nödöppna vid nödsituation.

Biblioteket är meröppet från klockan 07.00 - 22.00. Dagtid är personalen på plats precis som vanligt. Under meröppet kan besökarna:

  • låna och lämna böcker/medier i automaten
  • hämta reservationer
  • läsa tidningar
  • studera
  • använda datorer eller trådlös nätverk
  • ha mindre möten, till exempel grupparbete eller bokcirkel

Stärkta bibliotek i Lindesbergs kommun

I augusti 2018 fick Lindesbergs stadsbibliotek projektmedel från Statens Kulturråd - Stärkta bibliotek, för att starta upp projektet Solidarisk fördelad biblioteksverksamhet. Syftet med projektet är att personalen ska arbeta uppsökande för att nå fler användare samtidigt som meröppet införs på Lindesbergs stadsbibliotek och filialbiblioteken. Meröppet gör biblioteken mer tillgängliga för de som redan är användare.

Stärkta bibliotek är ett projekt som Statens Kulturråd genomför på regeringens uppdrag. En satsning 2018– 2020 för att stärka folkbiblioteken i Sverige. Syftet är att öka utbudet och tillgängligheten till biblioteksverksamhet i hela landet. Det är ett tillfälligt stöd till kommunerna som syftar till att ge långsiktiga effekter för att nå fler samt öka inkludering och delaktighet.

Folkbiblioteket har en viktig roll som demokratisk mötesplats där människor med olika bakgrund och förutsättningar kan mötas. Biblioteket har i uppdrag att främja medie- och informations- kunnighet, bildning, språkutveckling och läsning och möjliggöra deltagande i kulturaktiviteter och samtal.