Skip to main content

Föreläsning 8/2: Utanförskapets röster i skillingtryck

Pressmeddelande   •   Jan 30, 2017 09:00 CET

Hur behandlades sociala problem i äldre tiders vistryck, de så kallade skillingtrycken? Det berättar vi om onsdagen den 8 februari, med utgångspunkt i studien Brott, tiggeri och brännvinets fördärv: Studier i socialt orienterade visor i skillingtryck.

Skillingtryck kallas de enkla vistryck som fram till 1900-talets tidiga decennier riktade sig till en bred och brokig publik. Texterna kunde vara av alla möjliga slag: kungahyllningar, lyriska och humoristiska visor, psalmer, nyhetsrapportering och mycket annat.

Utifrån sin nyutkomna studie Brott, tiggeri och brännvinets fördärv: Studier i socialt orienterade visor i skillingtryck berättar visforskaren Karin Strand om skillingtryck som på olika sätt tar sig an sociala problem i sin samtid. Med exempel ur tiggarverser, missdådartryck och nykterhetsvisor diskuteras textvärldarna och deras tidssammanhang och – inte minst – de verkliga människoöden som skymtar bakom de tryckta orden.

Tid: 8 februari 2017, kl. 17.30–18.30
Plats: Hörsalen, Kungliga biblioteket, Humlegården i Stockholm
Kontakt: program@kb.se

Föreläsare
Karin Strand, fil. dr i litteraturvetenskap och bitr. arkivchef vid Svenskt visarkiv (Musikverket).

Fri entré. Antalet platser i hörsalen är begränsat så boka gärna plats genom att maila till program@kb.se. Bokade platser släpps fria tio minuter innan programmet startar.

Samtalet är den del av "Berättelser från KB", Kungliga bibliotekets öppna föreläsningsserie, våren 2017.


Kungliga biblioteket
Kungliga biblioteket, KB, är Sveriges nationalbibliotek och nationalarkiv för audiovisuella medier. Vi svarar för insamling av och tillgång till fysiska och digitala medier till förmån för forskning och samhällsutveckling samt har nationell överblick och utvecklar biblioteksväsendet i samverkan. 

Kungliga biblioteket är en statlig myndighet.