Skip to main content

Taggar

Faktablad Miljöbästa kommuner

Dokument   •   2020-05-14 14:22 CEST

Sveriges Miljöbästa kommun är en rankning som görs av tidningen Aktuell hållbarhet. Syftet med rankningen är att mäta kommunernas ambition och aktivitet inom miljöområdet.

Program All Digital Week

Program All Digital Week

Dokument   •   2020-03-18 08:00 CET

Program för All Digital Week på biblioteken i Kungsbacka.

Välkommen på workshop om det demokratiska samtalet

Kommittén "Det demokratiska samtalet" har valt ut Kungsbacka som en särskilt intressant kommun att besöka. På agendan står motståndskraft mot desinformation, propaganda och näthat. Inbjudna är från lokal- och regional media, polisen, ungdomsforum, näringsliv, ideella organisationer, föreningsliv och tjänstepersoner för att tillsammans bidra med kunskap till regeringens utredning.

Program klimatmånad på Fyren

Program klimatmånad på Fyren

Dokument   •   2020-02-27 08:17 CET

Program för Kulturhuset Fyrens klimatmånad i mars 2020.

Trygghet och säkerhet 2019

Trygghet och säkerhet 2019

Dokument   •   2020-01-22 08:00 CET

Bibliotekets barnprogram vår 2020

Bibliotekets barnprogram vår 2020

Dokument   •   2020-01-20 08:00 CET

Bibliotekens vårprogram 2020

Bibliotekens vårprogram 2020

Dokument   •   2020-01-20 08:00 CET

Tabell- och diagrambilaga för medborgarundersökning 2019 Kungsbacka kommun
Rapport för Medborgarundersökningen 2019 Kungsbacka kommun

I denna rapport för Medborgarundersökningen 2019 presenteras resultatet för Kungsbacka kommun.

SKLs rapport: Kritik på Teknik 2019

SKLs rapport: Kritik på Teknik 2019

Dokument   •   2019-11-26 10:00 CET

Under våren 2019 genomfördes en enkätundersökning i 102 kommuner om hur medborgarna uppfattar kommunens service när det gäller gator, parker, vatten/avlopp samt sophämtning och avfallshantering. Undersökningen genomfördes av Institutet för kvalitetsindikatorer på uppdrag av Sveriges Kommuner och Landsting (SKL). Liknande undersökningar har genomförts av SKL i kommunerna vart tredje år sedan 1987.

Psyklyftet 2019 - program för temamånad om psykisk hälsa

Psyklyftet är en temamånad om psykisk hälsa som arrangeras av Kungsbacka kommun 4-25 november 2019.

Ordet är ditt - program hösten 2019

Ordet är ditt - program hösten 2019

Dokument   •   2019-09-24 17:21 CEST

Ordet är ditt är Biblioteken i Kungsbackas satsning på muntligt berättande. Berättarbarer, workshops, samtal med spännande gäster, poesifestival och biblioterapiträffar är något av innehållet i höstens program.

Detta har hänt, Skårby 2:3 i Anneberg

Detta har hänt, Skårby 2:3 i Anneberg

Dokument   •   2019-08-30 08:55 CEST

Kort sammanfattning över arbetet från 2014 med detaljplan och temporära bostäder i området.

Fakta om strandskydd och strandskyddstillsyn

Fakta om strandskydd och strandskyddstillsyn

Dokument   •   2019-08-16 11:54 CEST

I det här dokumentet får du en kortfattad bakgrund till syftet med såväl strandskydd som strandskyddstillsyn.

Nu har lokalerna för förtidsröstning öppnat till EU-valet. En stor del av de som röstar gör det i just en förtidsröstningslokal. Men om väljaren själv inte kan ta sig till sin vallokal så finns det några alternativ, för att alla ska ha en chans att kunna rösta tryggt och säkert.

Det händer mycket inför EU-valet 2019 i Kungsbacka kommun. Bland annat arrangeras flera aktiviteter för ungdomar på kommunens gymnasium, bokutställningar och utbildningstillfällen för röstmottagare. För mer information om respektive aktivitet, vänd dig till angiven kontaktperson.

Faktablad: Om krisen kommer till Kungsbacka

Faktablad: Om krisen kommer till Kungsbacka

Dokument   •   2019-04-24 16:00 CEST

Ansvaret för vårt lands och vår lokala säkerhet och trygghet är gemensamt för alla som bor, vistas och verkar här. En av våra viktigaste tillgångar när något hotar oss är vår vilja att hjälpa varandra. Om du är förberedd bidrar du till att vår kommun och vårt land bättre kommer att klara en svår påfrestning. Här får du en enkel sammanfattning av några grundläggande fakta du bör känna till.

Det händer mycket inför EU-valet 2019 i Kungsbacka kommun. Bland annat arrangeras flera aktiviteter för ungdomar på kommunens gymnasium, bokutställningar och utbildningstillfällen för röstmottagare. För mer information om respektive aktivitet, vänd dig till angiven kontaktperson.

Kungsbackas öppettider förtidsröstning EU-val 2019

Öppettider för samtliga förtidsröstningslokaler i Kungsbacka kommun inför EU-valet 2019.