Skip to main content

Taggar

Resultat Kungsbacka - SCB Medborgarundersökning 2018

SCBs rapport för Kungsbackas resultat i medborgarundersökningen 2018.

Faktablad: Så tar kommunen emot nyanlända

Faktablad: Så tar kommunen emot nyanlända

Dokument   •   2018-10-24 11:00 CEST

Det är Sveriges riksdag och regering som sätter ramarna för landets asyl- och integrationspolitik. Det Kungsbacka kommun kan påverka lokalt här i Kungsbacka är inte om vi ska välkomna nya invånare, utan hur vi gör det. I det här faktabladet kan du läsa mer om hur kommunen tar emot nyanlända.

Faktablad: Hyr ut bostad till nyanlända - så fungerar det

Kungsbacka kommun söker privatpersoner och företag som har en lägenhet, ett rum eller hus att hyra ut till nyanlända vuxna och familjer som ska bosätta sig i kommunen. Kommunen ger hyresgaranti, hjälper till att förmedla bostaden och att skriva kontrakt. I det här faktabladet kan du läsa mer om hur det går till.

Faktablad: Definitioner

Faktablad: Definitioner

Dokument   •   2018-10-24 11:00 CEST

I det här faktabladet reder vi ut vanliga och viktiga begrepp inom integration. Vad innebär egentligen begreppen nyanländ, anvisad nyanländ, ensamkommande och flykting? Här reder vi även ut begrepp kring olika boendeformer såsom HVB-hem, tillfälliga boenden för nyanlända och tillfälligt boende av sovsalskaraktär.

Kort beskrivning av företagsklimatrankningen

Varje år presenterar Svenskt Näringsliv en ranking av företagsklimatet i Sveriges 290 kommuner. Rankningen baseras på en enkät som skickas ut till företagare i kommunerna. Företagarna får utifrån sina egna preferenser ange hur bra de upplever att företagsklimatet i kommunen är.

Program och urval av utställare till Höstfesten i Kungsbacka

Program och urval av utställare till Höstfesten i Kungsbacka

Medverkande på höstfesten

Medverkande på höstfesten

Dokument   •   2018-08-13 08:30 CEST

Medverkande på Höstfesten, Kungsbacka torg. Aktuella i nuläget (fler kommer)

Medverkande på Höstfesten i Kungsbacka

Medverkande på Höstfesten i Kungsbacka

Dokument   •   2018-08-13 08:30 CEST

Medverkande på Höstfesten i Kungsbacka (fler medverkande kommer)

Pressinbjudan Dialogmöte 15 maj: Från mottagande till jobb och egenförsörjning – så tar vi emot nyanlända

Tisdag 15 maj är det dags för kommunens återkommande dialogmöte om integration, Mötesplats integration. Vi håller till på Kulturhuset Fyren med start kl.18 och berättar om hur vi tar emot nyanlända och hur vi jobbar hela vägen från mottagande till egenförsörjning. Möt ansvariga från kommunen och andra lokala aktörer som berättar om integration utifrån sitt perspektiv.

Inbjudan: Dialog mellan företagare och Kungsbacka kommun

Nu bjuder vi in journalister att vara med på Företagsveckan. Följ med på ett besök, träffa företag i Kungsbacka och ta del av dialogen mellan kommun och företagare.

Faktablad Näringslivsarbete i Kungsbacka
Ett spadtag för Kungsbacka!

Ett spadtag för Kungsbacka!

Dokument   •   2017-11-28 11:33 CET

Nu tar vi det första spadtaget för Hede stationshus. Stationshuset ska stå klart årsskiftet 2018-2019 och höjer kvaliteten för resenärerna med sin inglasade vänthall och med sitt välkomnande formspråk. I vintermörkret ska byggnaden lysa som en lykta över de öppna parkerings- och körytorna och vara ett väl synligt landmärke. Torsdag 14 december kl. 11 på Hede station. Välkomna!

Lekspecialister

Lekspecialister

Dokument   •   2017-06-22 12:28 CEST

Kungsbacka är en av Sveriges mest solcellstäta kommuner

Kungsbacka har med sina 217 solcellsanläggningar (både privata och kommunala) placerat sig som en av Sveriges mest solcellstäta kommuner. Kungsbacka kommun installerar under 2017 nästan lika mycket som de kommunala aktörerna i hela Västra Götaland tillsammans gjort under tre år.

2016 i korthet - Vård & Omsorg

2016 i korthet - Vård & Omsorg

Dokument   •   2017-03-02 10:40 CET

Vårens program Föräldrar emellan

Vårens program Föräldrar emellan

Dokument   •   2017-01-11 13:01 CET

SCB Medborgarundersökning rapportbilaga

SCB Medborgarundersökning rapportbilaga

Dokument   •   2016-12-12 11:50 CET

Varje vår och höst får invånarna svara på frågor om hur nöjda de är med sin kommun och de olika verksamheterna. Kungsbackas invånare är mer nöjda än genomsnittet i Sverige. Det visar de senaste resultaten från Statistiska Centralbyråns medborgarundersökning.

SCB Medborgarundersökning 2016

SCB Medborgarundersökning 2016

Dokument   •   2016-12-12 11:51 CET

Kungsbackas invånare är mer nöjda än genomsnittet i Sverige. Det visar de senaste resultaten från Statistiska Centralbyråns medborgarundersökning. Inom samtliga tre områden som mäts ligger Kungsbacka högre än snittet för Sveriges kommuner.

Träffa framtidens entreprenörer

Träffa framtidens entreprenörer

Dokument   •   2016-06-01 15:45 CEST

Nu är det klart vilka som blir årets Sommarlovsentreprenörer. För att presentera årets entreprenörer bjuder vi in till en pressträff 7 juni.

Program och inbjudan till EUCVET konferens

Program och inbjudan till EUCVET konferens

Dokument   •   2016-05-11 08:23 CEST