Skip to main content

Faktablad SKL Insikt

Dokument   •   Apr 10, 2019 10:56 CEST

SKL Insikt är en mätning som görs varje vår av Sveriges Kommuner och Landsting. Resultatet visar hur nöjda företagare är med kommunens service inom olika myndighetsområden, på en skala 1-100.
Licens Användning i media (?)