Skip to main content

11 miljoner snusprillor spolas ned i Kungsbacka varje år

Pressmeddelande   •   Nov 16, 2016 13:25 CET

Den 19 november är det FN:s internationella världstoalettdag, där globala sanitetsfrågor uppmärksammas världen runt. I Sverige finns både toaletter och rent vatten. Vi måste istället fokusera på att få bättre toalettvett och sluta fulspola. Sveriges vanligaste fulspolning är snus. I Kungsbacka kommun spolas 30500 snusprillor ned i toaletten varje dag. 

Svenskt vatten har nyligen gjort en undersökning för att ta reda på varför så många slänger snus i toaletten. I Kungsbacka kommun spolas det varje dag ner 30500 snusprillor i toaletten, vilket i sin tur blir till 11,1 miljoner snusprillor per år.

– Snus är vad vi kan se den vanligaste fulspolningen i vår kommun. Vi har räknat ut att det spolas ned 9000 kilo snus i vår kommun varje år. Det förstår ju vem som helst att det är en helt onödig påfrestning på vårt avloppsreningsverk. Avloppsreningsverk är inte anpassade för att ta hand om svårnedbrytbara gifter, som till exempel kadmium från snus. Risken finns därmed att kadmium till slut kan hamna i naturen, säger Charlotte Bourghardt, miljöingenjör på förvaltningen för Teknik i Kungsbacka kommun.

Okunskap och beteendeförändring

Över en miljon svenskar snusar, men en majoritet av dem, 53 procent, känner inte till att snus som spolas ned i toaletten är skadligt för miljön. En femtedel av de som inte slänger snus i papperskorgen anger att det är för att snus förmultnar och därför kan slängas varsomhelst, vilket är felaktigt. Snus ska alltid slängas bland förbränningsbara sopor, då snus innehåller den miljöfarliga tungmetallen kadmium, som inte bryts inte ner i naturen. Om vi spolar ner snus i avloppet ökar även risken för att kadmiumhalten ökar i naturen.

– Vi hoppas såklart att vi genom att berätta om denna enorma mängd snus som spolas ned får många att ändra sitt beteende och slänga snuset bland förbränningsbara sopor istället, men också att både snusare och icke snusare tänker ett varv extra innan de spolar ner saker som inte hör hemma i toaletten, säger Charlotte Bourghardt.

Undersökningen visar att den största anledningen till att man inte slänger snus i en papperskorg i första hand är att det inte finns någon papperskorg i närheten när man vill slänga sin snus (37 procent). Men många oroar sig också för att det ska lukta illa (19 procent).

Och oron verkar vara befogad. Var femte snusare uppger att de har bråkat med sin partner på grund av var de har slängt sitt snus. 30 procent av svenska snusare uppger att de inte har någon papperskorg på hemtoaletten.

Om undersökningen

Undersökningen är genomförd av opinions- och marknadsundersökningsföretaget YouGov. Under perioden 12–23 augusti 2016 har sammanlagt 512 intervjuer via internet genomförts med män och kvinnor 18 år och äldre som snusar. Undersökningen är baserad på ett representativt urval för den svenska befolkningen där 512 personer har svarat att de snusar vilket också är basen för undersökningen.

För mer information vänligen kontakta:

Charlotte Bourghardt, förvaltningen för Teknik

charlotte.bourghardt@kungsbacka.se

Telefon 0300-83 89 22

KORT TOALETTVETT

Sluta fulspola – bästa tipset:

Ha en papperskorg på toaletten där snus och annat skräp kan slängas. Snus hör heller inte hemma bland matavfall utan ska slängas bland förbränningsbara sopor.

6 vanligaste sakerna vi spolar ned i toaletten:

1.Snus

2.Våtservetter

3.Tops

4.Mensskydd*

5.Bomullstussar

6.Miljöfarliga kemiska ämnen som ex målarfärgsrester

*Det säljs cirka 500 miljoner tamponger/bindor per år i Sverige, skulle alla de spolas ned (vilket det inte gör) blir det 500 miljoner fulspolningar per år - alltså en tredjedel så vanligt som snusets 1500 miljoner fulspolningar.

Detta får man slänga i toan:

Kiss

Bajs

Toalettpapper

Fulspola

Att fulspola innebär att man spolar ned något annat än kiss, bajs och toalettpapper i toaletten.

Faktaruta om snus i toalett

Det är skadligt för miljön att slänga snus i toaletten. Det kan tillsammans med annat skräp leda till att ledningar, pumpsstationer täpps igen eller stannar och därmed orsaka att orenat avloppsvatten måste släppas ut i våra vatten eller förstöra reningen av avloppsvattnet och därmed bidra till mer föroreningar. Dessutom innehåller snus kadmium som är en miljöfarlig tungmetall som därmed inte kan brytas ned. Allt snus som spolas ned riskerar att leda till ökade mängder kadmium i vår natur.

Vad innehåller snus

www.testfakta.se

Snusbruk och hälsorisker

www.folkhalsomyndigheten.se