Skip to main content

Anhörigcirkel ger dig stöd i att bemöta

Pressmeddelande   •   Aug 24, 2015 09:11 CEST

Anmäl dig till en anhörigcirkel i höst! Våra cirklar riktar sig till dig som är anhörig till någon med en psykisk, neuropsykiatrisk eller intellektuell funktionsnedsättning.

Under fem onsdagar i höst kan du som är anhörig till någon med en psykisk, neuropsykiatrisk eller intellektuell funktionsnedsättning delta i en anhörigcirkel. Där får du träffa andra anhöriga och lära dig mer om det som kallas lågaffektivt bemötande. Det är ett sätt att förebygga problemskapande beteende, eller det som ibland kallas utåtagerande beteende, utbrott eller självskadebeteende.

Allt stöd och arbete inom förvaltningen för Funktionsstöd i Kungsbacka kommun genomsyras av lågaffektivt bemötande.

Större satsning
Utgångspunkten för höstens anhörigcirklar är psykologen Bo Hejlskovs bok Problemskapande beteende vid utvecklingsmässiga funktionshinder, som handlar om lågaffektivt bemötande. 2012 arrangerade Funktionsstöd en föreläsning för anhöriga med Bo Hejlskov. Sedan dess har vi kontinuerligt erbjudit anhörigcirklar kring hans bok.

Vill du vara med i höst?
Vi träffas klockan 17-19 under fem onsdagar under hösten 2015: 16/9, 23/9, 30/9, 14/10 och 21/10.

Anmäl ditt intresse till anhörigkonsulent Emma Hallgren: anhorigstod-fs@kungsbacka.se eller på telefon 0300-83 47 54. Antalet platser är begränsat och vi vet sedan tidigare att intresset är stort, så först till kvarn gäller.

Kontakta gärna

Anhörigkonsulent Emma Hallgren
0300-83 47 54
anhorigstod-fs@kungsbacka.se