Skip to main content

Förskolor premieras för sitt arbete

Pressmeddelande   •   Jun 10, 2019 16:43 CEST

Barnböcker och högläsning är viktiga redskap för att ge barnen ett rikt språk, men även att prata mycket i vardagen, sätta ord på saker, dramatisera, sjunga, rimma och ramsa.

Bibbi Malmgrens barnboksfond premierar och uppmärksammar förskolegrupper i kommunen för sitt arbete med att använda böcker i undervisningen. Nu är det dags för årets utdelning till fyra förskolor!

Barnbibliotekarien Bibbi Malmgren arbetade i flera år för att alla förskolebarn i kommunens barnomsorg skulle få en bokgåva. Enligt hennes önskan inrättades en fond med syfte att uppmuntra de förskolegrupper som på ett meningsfullt och lustfyllt sätt arbetar med barn och böcker. Fonden är också till för att uppmärksamma bokens betydelse för barns utveckling och framförallt för barns språkutveckling. Sedan 1993 har fonden premierat förskolor och dagbarnvårdargrupper.

Fyra förskolor premieras

I år premieras fyra förskolor för sitt arbete med att använda böcker i undervisningen. Varje barn som har varit med i projektet får en egen bok. Barnen och pedagogerna premieras på respektive förskola på följande datum och tider:

Vallda Backa förskola, avdelningen Malö – tisdag 18/6 9.00
Bukärrsängs förskola, avdelningen Pärlan – tisdag 18/6 10.15
Stegatorps förskola, avdelningen Blå lärgrupp – torsdag 20/6 9.00
Linnea förskola, avdelningen Solrosen – torsdag 20/6 10.15

Pressen är välkommen till förskolorna!

Böcker och läsning – viktiga redskap

Juryn är glad att kunna premiera dessa barngrupper i år. Barnböcker och högläsning är viktiga redskap för att ge barnen ett rikt språk, men även att prata mycket i vardagen, sätta ord på saker, dramatisera, sjunga, rimma och ramsa. Juryn ser att barnen och personalen har gjort fantastiskt fina arbeten under läsåret.

- Med ett rikt ordförråd i bagaget finns det goda förutsättningar att barn också får enklare att läsa, skriva och uttrycka sig, säger Christina Söderstedt, bibliotekarie på Kungsbacka bibliotek.


Förskolornas arbeten

Vallda Backa förskola, avdelningen Malö har under en längre tid valt att arbeta med Nasses taxi av Sven Nordqvist. När de startade arbetet läste pedagogerna på olika sätt för barnen. Ibland var det fokus på att läsa boken exakt som den var, ibland tog de sig tid att förklara ovanliga och nya ord. Några gånger pratade de fritt om bilderna. Det som har varit viktigt är att alla barn har fått uttrycka sig och blivit lyssnade på. En period valde de att arbeta med verb och valde ordet rulla som barnen fick utforska på olika sätt, bland annat genom att rulla saker som går att rulla. Barnen provade även att rulla själva nerför en backe! Genom detta fick de en möjlighet att fysiskt arbeta med verb för att förstå vad de betyder. Barnen har också fått köra skottkärra och man har provat på att köra ”krångligt”.

Bukärrsängs förskola, avdelningen Pärlan valde att arbeta med Babblarna eftersom barnen var intresserade av de figurerna. Tanken med arbetet har varit att arbeta med värdegrundsfrågor, att lära känna figurerna och sina egna bokstäver samt att lära sig nya begrepp. Barnen har gjort Babblarna i petflaskor och stenar, de har gjort bokstäver i trolldeg och skapat tre sånger tillsammans! När boken ”Dadda hälsar på” presenterades så skapades bilen Tut av en kartong, och tillsammans med petflaskefigurerna har de kunnat ”läsa” boken via de konkreta figurerna. Även andra barn på förskolan har blivit intresserade av arbetet och har velat vara med i både läsning, rollek och sång.

Stegatorps förskola, avdelningen Blå lärgrupp valde en bok med enkel handling som var enkel att leva sig in i och dramatisera – ”Pimm och Stora Bär-Björnen går i ide”. Allt började i oktober när två pedagoger dramatiserade sagan för barnen. Därefter har barnen själva fått bli ägare av själva pjäsen och de har intagit olika roller vid dramatiseringarna. De andra barnen på förskolan blev inbjudna till en föreställning och skrev sedan en fortsättning som handlar om Pimm och dess vän Loff. Samtliga barn har varit delaktiga efter sina förutsättningar. Om de inte har velat spela teater, har de fått göra andra saker som till exempel att göra ljud till teatern, skriva inbjudningar eller vara publikvärd. Barnen har varit mycket stolta över det här projektet.

Linnea förskola, avdelningen Solrosen är en Reggio Emilia-inriktad förskola. Det innebär att de jobbar mycket med kommunikation via de hundra språken. De senaste åren har Solrosen fokuserat på barnens kommunikation via sagan och under ett och ett halvt år har de arbetat med Alfons Åberg. Barnen har byggt upp Alfons-miljöer och de har skapat hans pappa och kompisen Viktor. Varje dag har Solrosen haft Alfons-möte då barn och pedagoger tillsammans har pratat om sånt som berör oss alla. Att under en sådan här lång period arbeta med ett och samma tema har gjort att både barn och föräldrar känner sig förtrogna med arbetssättet, men också med Alfons!


Kontakta gärna

Christina Söderstedt, bibliotekarie Kungsbacka bibliotek
0300-83 41 93, christina.soderstedt@kungsbacka.se