Skip to main content

Kom och besök Vård- och omsorgscollegevecka i Kungsbacka

Pressmeddelande   •   Okt 14, 2016 16:04 CEST

Kungsbacka satsar på utbildning inom vård och omsorg.

Aktiviteter för att nå många olika målgrupper

Inom Vård- och omsorgscollege (VOC) Kungsbacka arrangeras det en mängd aktiviteter under vecka 42 för att nå ut till så många olika målgrupper som möjligt.  

Under vecka 42 anordnar vi följande program: 

Aktivitet kontaktperson

Rekryteringscafé - nyanlända ungdomar som läser språkintroduktion på Aranäsgymnasiet får mingla med arbetsgivare inom VO samt lärare och elever på VO-programmet på Aranäsgymnasiet

Plats: Aranäsgymnasiet H-blocket samt H 130
Tid: 18 oktober klockan 13:00-15:00
Ulrika Borgvall: Ulrika.borgvall@kungsbacka.se Sonja Svensson: sonja.svensson@kungsbacka.se Anna-Karin Dahl:
anna-karin.dahl@vardaga.se

Studiebesök för Syv på äldreboende och gruppboende i Kungsbacka

Genomförs v45
Monica Wallström Monica.wallstrom@kungsbacka.se

Studiebesök för grundskoleklasser

Kollaskolan klass 6b medverkar i aktivitetscentrum
Plats: Kolla äldreboende.
Tid: 18 och 19 oktober, halvklass kl 10:15-11:30 

Älvsåkerskolan besöker Kungsbacka sjukhus torsdag 16 oktober klockan 13-14:30. Eleverna har förberett frågor och får träffa sjuksköterskor på avdelningen för ögon, öron, barnmorska, eventuellt ambulans. 

Frillesåskolan (2 klasser från årskurs 8) studiebesöker äldreboendet Löftagården. Två klasser från årskurs 7 får ’heta stolen-besök’ av enhetschef och undersköterska från Löftagården.

Pernilla Öhberg: pernilla.ohberg@kungsbacka.se Frida Svensson: frida.svensson@kungsbacka.se

Kolla äldreboende: ann.freed@aleris.se

Kungsbacka sjukhus: ulla.aberg@regionhalland.se

Löftagården: josephine.hellstrom@kungsbacka.se

Att plugga på VO-vux - för elever årskurs 3 på Samhällsprogrammet på Aranäsgymnasiet. Arrangerat av vuxenutbildarna i Kungsbacka. 
Tid: 22 oktober kl 10:15-11:35 
Lena Lundin: lena.lundin@medlearn.se
Ett nytt språk – VO-språket Vårdinriktad språkundervisning och information om vårdyrket och utbildningsmöjligheter för SFI-studerande
Tid: 17 respektive 24 oktober kl 10-11
Plats: Eductus Kungsbacka
Edith Thiers-Reydet: Edith.ThiersReydet@eductus.se

VO-college Kungsbacka på Kungsmässan

Gemensam kommunikationsaktivitet om rekryteringsbehov, utbildningsmöjligheter, samverkan för allmänheten på Kungsbackas köpcentrum Kungsmässan. Prova-på-aktiviteter såsom blodtryck, puls, HLR. 
Tid: 20 oktober klockan 10-20.
Plats: Kungsmässan 
Lena Lundin Lena.lundin@medlearn.se
Öppet hus alla dagar till klockan 17 hos Medlearn på Kompetenscentrum med lite prova på-aktiviteter såsom blodtryck, puls, HLR. 
Plats: Medlearn
Lena Lundin Lena.lundin@medlearn.se

Fokus Vård ooch Omsorg på Kompetenscentrum hela veckan

Monika Deubler Monika.schneider-deubler@kungsbacka.se


Vård- och omsorgscollege – ett sätt att säkra morgondagens kompetensförsörjning

Det finns redan i dagsläget mycket stora behov av att rekrytera medarbetare med utbildning inom vård och omsorg. Medarbetare går i pension, antalet äldre än 80 år ökar och allt fler diagnosticeras med en demenssjukdom vilket skapar fler arbetstillfällen för utbildade.

Teknikutvecklingen och en alltmer specialiserad kommunal vård och omsorg kommer på sikt att erbjuda karriärmöjligheter. Det finns dessutom mycket goda möjligheter till jobb inom andra mer specialiserade vårdyrken om man vidareutbildar sig på universitet och högskola.

Vård- och omsorgscollege är inte en skola eller utbildning utan en kvalitetsstämpel som visar på ett nära samarbete mellan arbetsgivare, fackförbund och utbildare. På en certifierad utbildning får de studerande den kompetens som efterfrågas av arbetsgivaren och utbildningen anpassas efter hur arbetslivet faktiskt ser ut. Det gör de studerande väldigt attraktiva på arbetsmarknaden.

Varmt välkomna att hälsa på oss inom Vård och omsorgscollege Kungsbacka!

Monica Wallström, Ordförande VO-College Kungsbacka
0300 – 835363
monica.wallstrom@kungsbacka.se

Pernilla Öhberg, Processledare VO-College Kungsbacka
0300 - 833528
pernilla.ohberg@kungsbacka.se

Vård- och omsorgscollege Kungsbacka är en samverkansplattform för företrädare inom skola/utbildning och kommunala och privata arbetsgivare inom vård och omsorg.