Skip to main content

Kommunen och fastighetsägarna överens om Kullaviks hamn

Pressmeddelande   •   Okt 11, 2016 09:20 CEST

Den tvist som sedan många år finns mellan två fastighetsägare, hamnen och kommunen, har nu fått sin lösning. Efter långa förhandlingar mellan kommunen och fastighetsägarna, som äger vattenområden i Kullaviks hamn, är parterna överens. Avtalet som man har kommit överens om innebär att kommunen förvärvar de vattenområden som berör Kullaviks hamns anläggningar samt ytterliga vattenområden i anslutning till hamnanläggningen.

Hamnföreningen kommer nu att få rätt att använda vattenområdet för sin verksamhet.

Alla parter är nöjda med resultatet

Kommunstyrelsens ordförande Hans Forsberg är mycket nöjd med uppgörelserna.

– Det känns bra att vi på detta sätt kan fullfölja vår ursprungliga överenskommelse med hamnföreningen och trygga föreningens båtplatser för framtiden, säger kommunstyrelsens ordförande Hans Forsberg (M).

– Vi är glada för att vi äntligen har nått en lösning för Kullaviks hamn. Vi är väldigt nöjda med att kommunen lyckats lösa förhandlingarna utan juridiska processer i domstol, säger Mats Pegelow, ordförande i Kullaviks hamn ekonomiska förening.

Förhandlingar har resulterat i avtal
Det senaste halvåret har förhandlingar skett direkt mellan fastighetsägarna och kommunens representant, Inger Gennerud Björsander, som nu resulterat i avtal om överlåtelse av två vattenområden till kommunen.

Ersättningarna till fastighetsägarna uppgår till sammanlagt 12 miljoner kronor. Här ingår ersättning för användning av vattenområdet för tiden från år 2008, då fastighetsbestämningen gjordes.

Fastighetsägarna har inga andra krav på kommunen utöver de avtalade ersättningarna.

Här kan du läsa historiken kring tvisten mellan kommunen och Kullaviks hamn

Kontakta gärna

Inger Gennerud Björsander, Strateg mark och exploatering
0300-83 42 64
inger.gennerud@kungsbacka.se