Skip to main content

Kungsbacka först med elektroniska signaturer av protokoll

Pressmeddelande   •   Sep 29, 2014 13:38 CEST

Kungsbacka kommun får använda e-legitimation för att skriva under och justera protokoll från politiska sammanträden, enligt en ny dom från kammarrätten.

Det var i oktober 2013 som kommunstyrelsens arbetsutskott i Kungsbacka kommun justerade protokollet från sitt sammanträde genom att använda e-legitimation. En privatperson överklagade till förvaltningsrätten och ifrågasatte beslutens giltighet då protokollet inte justerats och skrivits under med en penna. Kungsbacka kommun menade att elektroniska signaturer är en naturlig del i kommunens digitaliseringsprocess och att en justering med hjälp av e-legitimation är lika mycket värd som en justering med penna. 

Förvaltningsrätten gick på kommunens linje och avslog överklagandet i maj. Beslutet överklagades då till kammarrätten som gör samma bedömning som förvaltningsrätten. 

- Det här är väldigt glädjande, det kommer underlätta hanteringen av protokoll i kommunerna i framtiden och spara massor av tid. Det är många timmars resande fram och tillbaka i kommunen för att justera protokoll idag, säger kommunstyrelsens ordförande Per Ödman (M). 

Kungsbacka går före 

Justeringen görs genom ett företag som är certifierat för att tillhandahålla elektroniska signaturer. När protokollet är klart får de som ska justera skriva under med sin e-legitimation. 

- Rättsläget kring att justera med elektronisk signatur har varit oklart, men nu har vi gått före och genom den här domen visat för andra kommuner att detta är möjligt, säger kommunjurist Anna Rehnberg. 

Arbetar vidare mot Kungsbacka 2020 

Kungsbacka kommun har i flera år arbetat med digital utveckling på flera fronter i utvecklingsprojektet Kungsbacka 2020. Ett av delprojekten är att få en helt digital ärendeprocess, från det att ett ärende kommer in till dess att ärendet avslutas med ett politiskt beslut som justeras elektroniskt. 

- Ärendeprocessen är nästan helt digital för ett par av våra nämnder idag, det här är en av de sista pusselbitarna för att nå hela vägen. I höst kommer vi att starta arbetet med att digitalisera ärendeprocessen för alla kommunens nämnder, säger Anna Rehnberg.