Skip to main content

Kungsbacka kommer att hålla fortsatt hög kvalitet med nya leverantörer av vuxenutbildningen

Pressmeddelande   •   Jan 19, 2017 15:09 CET

Kungsbacka kommun har genomfört en kvalitetsupphandling av nya aktörer inom kommunal vuxenutbildning, Komvux. Kvalitetsupphandling innebär att aktörerna konkurrerar om vilken utbildningsanordnare som kan erbjuda den högsta kvaliteten till ett av kommunen redan fastlagt pris.

Den 5 januari fattade Kungsbacka kommun tilldelningsbeslut i upphandlingen. Den 10 dagar långa avtalsspärren har passerat, utan att någon överprövat beslutet, och Kungsbacka kan nu teckna avtal med samtliga leverantörer som fått tilldelning.

- Roligt att vi nu är i mål med upphandlingen av vuxenutbildningen utan överklaganden. Vi välkomnar nya och gamla leverantörer inom vuxenutbildningen och ser att vi nu framöver kommer att kunna erbjuda våra vuxenstuderande ett brett utbud av utbildningar, säger Ulrika Landergren, ordförande i nämnden för gymnasie & vuxenutbildning.

Det nya avtalet träder i kraft den 1 april 2017 och löper sedan i fyra år, vilket betyder att nyttan och effekten av kvalitetsupphandlingen kan utvärderas först när verksamheten kommit igång.


Följande leverantörer kommer att leverera vuxenutbildning på uppdrag av Kungsbacka kommun:

 • Gymnasiala teoretiska kurser. Distans.

  Tilldelning: Hermods Aktiebolag och NTI-skolan AB

 • Gymnasiala teoretiska kurser, samt grundläggande vuxenutbildning. Flex.

  Tilldelning: Hermods Aktiebolag och Humanus Utbildning Syd AB

 • Gymnasiala kurser inom handel och administration. Distans.

  Tilldelning: Hermods Aktiebolag och NTI-skolan AB

 • Gymnasiala kurser inom handel och administration. Flex.

  Tilldelning : Miroi AB och AB Alphace Coaching & Education

 • Gymnasiala kurser inom vård och omsorg. Distans.

  Tilldelning: MedLearn AB och Hermods Aktiebolag

 • Gymnasiala kurser inom vård och omsorg. Flex.

  Tilldelning: MedLearn AB och ASTAR AB

 • Utbildning i svenska för invandrare, Sfi. Flex.

  Tilldelning: Hermods Aktiebolag och Cuben Utbildning AB


Kontakta gärna
Enhetschef/Rektor, Frida Svärd
0300-83 86 69
frida.svard@kungsbacka.se