Skip to main content

Kungsbacka kommun antagen till Eurocities – ”lära av andra ger bättre service till invånarna”

Pressmeddelande   •   Okt 18, 2016 13:10 CEST

Hans Forsberg, kommunstyrelsens ordförande, presenterar Kungsbacka kommun för medlemmar och partners i Eurocities i Tampere 18 oktober 2016. Foto: Kungsbacka kommun

Den europeiska organisationen Eurocities har idag antagit Kungsbacka kommun som associerad partner. Det ger Kungsbacka tillgång till ett nätverk av 170 städer och kommuner från 35 olika länder.

– Genom att bli partner i Eurocities kan vi lära av andra och delge våra erfarenheter inom digital utveckling. Det kommer ge bättre service till invånarna och effektivisera de offentliga verksamheterna, säger Hans Forsberg, kommunstyrelsens ordförande.

Tillsammans med Ulrika Landergren, kommunalråd och ledamot i Europeiska regionkommittén samt Iwona Carlsson, chef för digital utveckling presenterade han idag under ett forummöte i Tampere det digitala arbetet i Kungsbacka. Forummedlemmarna beslutade sedan att anta kommunen som associerad partner.
När kommunens representanter fick beskedet av ordförande Adrian Slatcher möttes de av applåder.

Nätverk av 170 städer

Eurocities grundades 1986 och är en europeisk organisation med syftet att genom omvärlds- och intressebevakning främst ta tillvara större städers intressen i Europa. Den bildades 1986 och har 130 stora medlemsstäder och 40 mindre partnerstäder och kommuner från 35 olika länder. Som medlem eller partner finns det goda möjligheter för kunskapsinhämtning, erfarenhetsutbyte och att hitta projektpartners.

- I Sverige har vi en stor mängd öppna data, det vill säga digital information som alla kan ta del av. Genom att göra informationen tillgänglig kan människor och företag använda den för att skapa nya tjänster, säger Ulrika Landergren, kommunalråd.

Digitalisering för alla

Organisationen är uppdelad i olika tematiska forum, som exempelvis sociala frågor, kultur och miljö. Kungsbacka har valt forumet Knowledge Society Forum, ungefär Kunskapssamhället, eftersom det har starkt fokus på bland annat digitalisering.

- Ett område där vi i Kungsbacka kan ha stor nytta av samarbete i nätverket är hur vi ska inkludera alla våra invånare i det alltmer digitala samhället, säger Iwona Carlsson, chef för digital utveckling i Kungsbacka kommun.

Det kommande arbetet inom Eurocities ligger i linje Kungsbacka kommuns internationella strategi och digitaliseringsarbetet, som drivs genom programmet Kungsbacka 2020 och finns beskrivet i eMålbild 2020 och Vision 2030.

Läs mer om internationellt samarbete i Kungsbacka kommun.


Kontakta gärna

Utvecklingschef Anneli Skoglund
0300-83 41 04
anneli.skoglund@kungsbacka.se